Prozreteľnosť v dejinách - Christianitas

Prozreteľnosť v dejinách

John Horvat II.
1. júla 2021
  Cirkev

Zdroj: wikimedia commons

Udalosti spojené s voľbami v Spojených štátoch dávajú zmysel iba ak sa na dejiny dívame z hľadiska Prozreteľnosti. Väčšina ľudí sa na dejiny takto nedíva. Výsledkom je, že veľa ľudí teraz, keď sa situácia zmenila k horšiemu, je zmätených a depresívnych. Nevedia, ako sa postaviť k reálnemu zlu, ktoré nás premáha. Existujú dokonca náznaky zúfalstva.

Náš problém spočíva v tom, že sa na život pozeráme naturalisticky, pretože tento pohľad sme prevzali od osvietenských mysliteľov. Táto vízia popiera, žeby udalosti mohli mať akýkoľvek nadprirodzený zmysel. Na vysvetlenie všetkých javov vraj postačuje veda. Máme teda tendenciu interpretovať udalosti ako náhodné sledy akcií organizované podľa určitých metód a procesov.

Naša naturalistická kultúra nás tiež učí, že Boh v komplexnej interakcii jednotlivcov a činností zväčša absentuje. V najlepšom prípade je to neprítomný hodinár, ktorý nastavil vesmír a prestal sa oň zaujímať.

Pochopenie katastrofy

Moderná spoločnosť sa teda vyvíja bez konkrétneho účelu. V tomto rámci náš americký spôsob života vyžaruje optimizmus pokiaľ ide o pokrok a materiálny blahobyt. Dalo by sa to prirovnať k výletnej lodi na nikdy nekončiacej plavbe.

Keď dôjde ku katastrofe, všetko sa obráti naruby. Osobné nešťastie teda nemá v živote nijaký racionálny zmysel. Politická porážka je iba výsledkom intríg, podvodov a konšpirácií. S takýmto pohľadom na svet sa ustavične snažíme unikať pred nešťastím, žijeme vo svete zbožných prianí, alebo sa vyhýbame realite uprednostňujúc fantáziu, ktorej sme uverili. Keď všetko ostatné zlyhá, ľahko upadáme do zúfalstva a fatalizmu.

Obávam sa, že mnohí, po neúspechu posledných volieb, teraz trpia.

Existencia božskej Prozreteľnosti

Učenie Cirkvi o Prozreteľnosti je úplne odlišné. Uznáva Stvoriteľovo riadiace pôsobenie na vesmír, ktoré nazývame Prozreteľnosť. Ruka božskej Prozreteľnosti koordinuje komplexné podmienky, v ktorých jednotlivci v spoločnosti žijú. Prozreteľnosť riadi vesmír a usmerňuje chod vecí s cieľom a láskavosťou.

Božskú Prozreteľnosť môžeme definovať ako „plán koncipovaný v Božej mysli, podľa ktorého smeruje všetky stvorenia k ich vlastnému cieľu“. Takto môžeme vysvetliť život, ktorý má zmysel a nie je produktom náhodnosti; a aj v nešťastiach, ktoré nás postihujú, vidíme zmysel.

Vlastným cieľom všetkých stvorení je nejakým spôsobom zjavovať Božiu slávu. Boha oslavujeme vtedy, keď spoločnosť žije čnostne a v harmónii. Zlo, ktoré existuje vinou našej hriešnej zloby, je dovolené, aby z neho mohlo vzísť väčšie dobro. Aj zločinec musí nakoniec vzdať slávu Bohu, keď ho Jeho spravodlivosť trestá.

Život kresťana si vyžaduje, aby sme spolupracovali s Božou Prozreteľnosťou, nikdy proti nej. Boh rešpektuje slobodnú vôľu človeka a vyžaduje našu inteligentnú spoluprácu pri uskutočňovaní svojich plánov. Očakáva od nás, že budeme využívať zdroje, ktoré nám vo svojej prozreteľnosti dáva k dispozícii. Pomáha nám svojou milosťou a nadprirodzenými darmi, keď nás postihne katastrofa.

Ako sa prejavuje Prozreteľnosť

Prozreteľnosť sa prejavuje viacerými spôsobmi. Boh často koná prostredníctvom druhotných príčin, aby usporiadal spoločnosť pri zabezpečovaní fyzických potrieb potrebných pre život v spoločenstve. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že ľudstvo smeruje k svojmu cieľu prostredníctvom Bohom daných prostriedkov prirodzeného zákona, svedomia a sankcií. Prozreteľnosť nie je osud. Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, aby sme mohli zmeniť chod dejín. Božia Prozreteľnosť sa tak prejavuje vtedy, keď odpovedá na naše modlitby a prosby.

Boh sa prejavuje dokonca tak, že v rámci svojho prozreteľnostného plánu dopustí, aby nás zlé udalosti vystavili skúške. „Všemohúci Boh by v žiadnom prípade nedovolil, aby v jeho diele existovalo zlo,“ hovorí svätý Augustín, „iba ak by bol taký všemohúci a taký dobrý, že by aj zlo premenil na dobro.

Výsledkom tejto vízie Prozreteľnosti je, že nech sa deje čokoľvek, všetko smeruje k cieľu, ktorým je oslava Boha. Aj v takých smutných a ťažkých časoch, ako sú tie naše, Boh vždy víťazí.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Politická činnosť je pod Božou Prozreteľnosťou

Tento záver sa týka politiky, ktorá je umením alebo vedou riadenia. Božia Prozreteľnosť riadi všetky politické kroky, pretože sú odrazom Jeho riadiacej roly. Tá istá Prozreteľnosť, ktorá cieľavedome a láskavo riadi záležitosti každého človeka, riadi a zabezpečuje aj záležitosti rodín, spoločností a národov.

Všetky politické udalosti sa teda odohrávajú vnútri Božej Prozreteľnosti. Keď je výsledok volieb dobrý, lídri a ľudia môžu spolupracovať s Bohom na šírení jeho slávy praktizovaním cnosti a rozvíjaním bohatej kultúry.

Keď však spoločnosť upadne, jej členovia pracujú proti Božej prozreteľnosti a snažia sa zmenšiť Jeho slávu. Boh dopúšťa, aby ľudia trpeli prirodzenými dôsledkami svojich nerestí. Politické voľby budú odrážať túto situáciu, pretože ľudia dostanú lídrov, ktorých si zaslúžia. Národ je potom trestaný bičom bezbožných vodcov, ktorí slúžia ako nástroje Božej spravodlivosti, aby priviedli ľudí späť k Bohu.

Prozreteľnosť a nedávne voľby v Spojených štátoch

Na všeobecné voľby sa teda treba pozerať z pohľadu Božej Prozreteľnosti. Prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo, malo svoj dôvod.

Kto si myslí, že Amerika si nezaslúžila tento chaotický výsledok, si musí iba uvedomiť, že je veľmi hriešnym národom. Za posledných pár rokov sa jej podarilo dosiahnuť veľa dobrých vecí. Potrebujeme však morálnu obnovu, aby sme sa vrátili k Bohu. Tá nenastala. Ako národ sme upadli ešte hlbšie do hriechu.

Kolektívne hriechy národa nepoľavujú, pretože sodomia, rúhanie a satanizmus sú súčasťou hlavného prúdu. Reakcie nezodpovedajú závažnosti situácie.

Posolstvo Panny Márie z Fatimy predstavovalo plán účinných opatrení, ktoré v tomto volebnom cykle boli zväčša ignorované.

Tí, ktorí sa usilujú byť dobrí, neboli dosť dobrí na to, aby zmenili zostupnú špirálu našich nerestí. Boh nás teda vydal napospas skazenosti a zlu doby. Žiadne predstavy o opaku nemôžu zmeniť realitu výsledku… alebo našu vinu.

Najväčšie očakávania sa vkladali do čisto ľudských, politických riešení, akoby Dávid, prorok-kráľ, nebol inšpirovaný Bohom, keď písal: „Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu.“ (Ž 146,3)

Spolupráca s Prozreteľnosťou

Ak sa budeme držať naturalistického videnia dejín, nevyhnutne to povedie k scénam zúfalstva, ktorých sme boli svedkami na Kapitole. Pokúsme sa nájsť vysvetlenie toho, čo v konšpiračných teóriách, klamstvách, apokryfných proroctvách a divokých fámach bolo nepravdivé. V hrozných dňoch, ktoré nás čakajú, zdanlivo nebude mať nič zmysel. Všetko sa bude zdať stratené.

Všetko však stratené nie je. Tá istá Prozreteľnosť, ktorá dovoľuje, aby nás postihli zlé veci, je tiež s nami. Boh čaká, že sa budeme kajať a spolupracovať, aby naše úsilie prinieslo ovocie a vzdalo Mu slávu. Môžeme konať s dôverou, pretože vieme, že Boh vždy prichádza na pomoc svojmu ľudu, keď Ho vzýva.

Našou úlohou teraz je byť naladený na plány Prozreteľnosti a konať podľa nich. Súčasťou týchto krokov je aj pokračovanie politického úsilia, ktoré je nepochybne dôležité. Každú príležitosť, ktorú nám Prozreteľnosť postaví do cesty, však musíme využiť, aby sme žili, podporovali a menili spoločnosť na Jeho väčšiu slávu. Musíme pracovať na morálnej obnove požadovanej vo Fatime, ktorá vráti národ k Bohu. Ak k tomu dôjde, môžeme očakávať oveľa viac, než sme stratili.

Z pohľadu naturalistického osvietenstva sú dejiny iba náhodným sledom udalostí a v časoch nešťastia zostáva človeku len malá nádej.

V prozreteľnostnej vízii dejín Cirkvi Boh sa o nás stará v časoch krízy. Predovšetkým Boh je vždy víťaz.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Sv. Melor, mučeník

„Nezaujímavá“ svätica z Lisieux: Malá Terezka a čo ste o nej nevedeli

Týždeň na Slovensku

„Anklopfzeremonie“ alebo pohľad do habsburských pohrebných rituálov