Prospieva deťom blahobyt?

John Horvat II.
27. júna 2019
  Spoločnosť

V dobrých časoch mávajú rodiny zväčša viac detí. To je trend v novoveku. Dobré časy plodia viac dobrých časov. Pôrodnosť žien každého veku rastie. Dopyt rastie a národy sa tešia blahobytu.

Dnes však tento scénar vyzerá skľučujúco inak. Hospodárstvo prekvitá, ako nikdy. Nezamestnanosť prudko padá k nule. Ale počet detí stále klesá.

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb CDC uvádza, že v roku 2017 pôrodnosť spadla na 40 ročné minimum. Dosiahla 1.76 dieťaťa na ženu. To je výrazne menej, ako hodnota 2.1 dieťaťa, potrebná pre zachovanie populácie. Je to tiež druhý rok po sebe, čo padol negatívny rekord.

Tento úpadok zasiahol všetky veľké skupiny obyvateľstva. Najväčší pokles ale pozorujeme u žien z menšín. Všetky vekové kategórie, okrem tých nad 40 rokov, zaznamenali významný pokles v pôrodnosti. I tridsiatničky, ktoré dnes predstavujú skupinu žien, ktoré odkladali pôrod na neskôr, zaznamenali výrazný prepad.  Jedna pätina pôrodov sa týka žien nad 35, u ktorých je pôrod rizikovejší.

Tento trend znamená nízku a stále sa zmenšujúcu pôrodnosť. V roku 2017 sa narodilo o pol milióna detí menej, ako v roku 2007. Zároveň však je o sedem percent viac žien vo veku prvorodičky.

Tento veľký prepad sa deje práve v dobe, keď to nie je potrebné. Rastúce hospodárstvo potrebuje viac ľudí, nie menej. Potrebuje viac obyvateľstva v krajinách, s ktorými obchodujeme. A tak sa ešte horšie čísla pôrodnosti v krajinách ako Taliansko, Španielsko, Japonsko, Čína a iných bohatých a priemyselných štátoch, stávajú zlovestným znakom blížiacej sa katastrofy. Súčasný rozmach nemá budúcnosť, ak obyvateľstvo vyhynie.

A preto sú demografi znepokojení nízkou mierou pôrodnosti v časoch nebývalej hojnosti. Pravidlo sa zmenilo. Mentalita sa zmenila.

Mentalita proti deťom

Ľudia nemajú viac detí z kultúrnych dôvodov. Táto kultúra preferuje mentalitu, ktorá je nepriateľská deťom. Surovo bráni životu antikoncepciou a potratmi. Feminizmus a promiskuitný životný štýl podkopávajú samotnú ideu rodiny. Rozvod spôsobil, že formovanie rodiny je zložitejšie a riskantnejšie. Zostať slobodný je obľúbenejšie.

Mimo tieto dlho pôsobiace kultúrne sily je tu nová, rozostrená idea individualizmu, ktorá preskupila ľudské priority. To sa týka najmä mileniálov, ktorí teraz dospievajú.

V minulosti ľudia odkladali rodičovstvo kvôli kariére. Dnes mileniáli odkladajú dospelosť, aby predĺžili svoju adolescenciu. Naozaj slovo “dospievať” znamená robiť niečo akoby dospelé, v bezpečnom prístave adolescencie. Je mnoho takých, čo nechcú dospieť.

Mladá generácia sa nechce spútať rodinou. Hlavným cieľom ich života sú záľuby, koníčky a zážitky. A rodičovstvo s tým koliduje. Preto odkladajú nielen rodičovstvo, ale aj manželstvo, aby sa prispôsobili svojim cieľom. To viedlo k nárastu počtu pôrodov u žien nad 40 rokov. Ale tiež to má tragické dopady, lebo je stále viac tých, ktorým hodiny dotikali a už nedokážu počať. Táto nová mentalita reflektuje zmenený postoj k materstvu. Páry chcú mať deti podľa vlastných predstáv. To zvyčajne vedie k menšiemu počtu detí a hojnejšiemu užívaniu antikoncepcie.

Neprirodzené

Stále hedonistickejšia kultúra to stále viac uľahčuje. Keď je hlavným motívom života potešenie, ľudia sa stávajú sebeckejší a individualistickejší. Centrom života sa stane jedinec, nie rodina. Vďaka modernej technike a hospodárstvu je ľahké utrácať stále viac na seba. A zároveň je stále ťažšie zrieknuť sa toho, obetovať sa a prijať zodpovednosť za veľkú rodinu.

Tí, ktorí tento trend skúmajú, sú znepokojení jeho neprirodzenosťou. Prirodzené je túžiť po rodine a táto prirodzená túžba je silná natoľko, že udržiava pri živote národy. Ani protirodinné kultúrne sily nedokážu túto túžbu potlačiť. Ľudia od rodín môžu dostať všetko. Národy profitujú z rodín. Silné rodiny vždy tvoria silné hospodárstvo a naopak.

Ale dnes ani blahobyt nič nezmenil. Ľudia prehodnotili svoje priority. A deti už nepatria do budúcnosti.