Proroctvá o sv. omši - Christianitas

Proroctvá o sv. omši


2. októbra 2022
  Pokladnica viery

Celá katolícka Cirkev podľa svedectiev sv. otcov tieto dve proroctvá vždy vzťahovala na obetu sv. omše. Tak hovorí sv. Ireneus (v 2. stor.): Kristus vzal to, čo podľa stvorenia bolo chlebom, ďakoval a povedal: Toto je telo moje, a tak aj kalich… vyznal ho za svoju krv a takto určil novú obetu nového zákona, ktorú Cirkev prijala od apoštolov a Bohu prináša na celom svete a o ktorej Malachiáš predpovedal: „Od východu slnka až po západ obetuje sa…

Čo proroci v starom zákone sľubovali, to Ježiš v novom vykonal. Lebo večer pred svojím utrpením, kým apoštoli jedli, tak hovorí sv. Matúš Evanjelista, vzal Ježiš chlieb, žehnal a lámal ho, dával svojim učeníkom a povedal: „Vezmite a jedzte, to je Telo moje“. Potom vzal kalich, ďakoval, dával svojim učeníkom a povedal: „Pite z neho všetci, lebo toto je krv moja nového zákona, ktorá bude vyliata za mnohých na odpustenie hriechov“.

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

6 najdôležitejších faktov o sviatku Zvestovania Pána

Slobodná vôľa a jej dôsledky

Najnovšie prieskumy o „blbých“ náladách Slovákov: Odmietanie NATO, skepsa k EÚ a pesimizmus. Takže, čo je vlastne nové?

Modlitbové stretnutie Nadácie Slovakia Christiana pred Ministerstvom školstva a čudná žurnalistika portálu Postoj