„Progresívna“ sexuálna výchova posúva hranice sexualizácie a manipuluje s deťmi

Mikuláš Hučko
5. júna 2020
  Revolúcia  

S tzv. sexuálnou výchovou, ako sa dnes bežne praktizuje, budú mať normálni, zdravo uvažujúci ľudia v každej krajine sveta vždy problém. Prečo? Jednoducho preto, že tí normálni, zdravo uvažujúci ľudia vedia, resp. cítia, že sexualita nie je len o technike, ktorá je úplne jednoduchá a vrodená, ale predovšetkým musí mať v sebe aj etický, ba aj duchovný rozmer. Zodpovednosť nie je o nasadení kondómu a prehltnutí pilulky, ale o pestovaní úcty k ľudskej intimite, o potláčaní hedonistických a sebeckých sklonov, o rozvíjaní vernosti a skutočnej obetavej lásky. 

Preto rodičia musia byť v ustavičnom strehu, aby im rôzni progresívci poza ich chrbát nezviedli deti. Jedna skupina rodičov v Spojených štátoch The Family Research Council (Rada pre výskum rodiny) vydala minulý piatok správu (https://downloads.frc.org/EF/EF20E22.pdf )  pod názvom „Sexuálna výchova na verejných školách: Sexualizácia detí a LGBT Indoktrinácia“, ktorá upozorňuje na to, ako sa sexuálna výchova vyučuje na amerických verejných školách a prečo by rodičia mali byť ostražití a znepokojení.

Táto publikácia dokumentuje radikálny, explicitný obsah a významné zmeny, ku ktorým došlo vo verejných štátnych školách v oblasti komplexnej sexuálnej výchovy v Spojených štátoch.

Medzi hodiny, ktoré sa dnes v Spojených štátoch učia na verejných školách, patria sexuálne workshopy “ako na to”, v ktorých sú mladí ľudia poučení o tom, ako súhlasiť so sexom, a o „falošnej abstinencii“ – zdržanie sa sexu až do ďalšieho stabilného priateľa alebo priateľky. Správa taktiež vysvetľuje, že súčasné učebné osnovy propagujú potraty u maloletých bez vedomia rodičov tak, aby sa títo o ničom nedozvedeli, ako sú študenti tlačení na to, aby o sebe vyhlasovali, že sú LGBT „spojenci“ a ako deti presvedčujú, že transgender sa „narodili do nesprávneho tela“.

„Dobre financované medzinárodné nátlakové skupiny boli mimoriadne úspešné pri presadzovaní učebných osnov zameraných na programy, ktoré sexualizujú deti a propagujú ideológiu „sexuálnych práv“ medzi mladými ľuďmi. Školské systémy venujú týmto programom značný čas v triede – v niektorých prípadoch 70 hodín v triede na dieťa – hoci americké verejné školy si neplnia svoje hlavné poslanie, “uviedla vo vyhlásení Cathy Ruse, vedúca FRC.

„Dnešné lekcie sexuálnej výchovy môžu byť veľmi manipulatívne – starostlivo vypracované tak, aby deti dotlačili k súhlasu s koncepciou sexuálnych práv a „tekutých sexuálnych identít“ a odmietali svoje náboženské presvedčenie, autoritu rodičov a dokonca aj samotnú fyzickú realitu.“ Je jasné, že takáto sexuálna výchova vôbec neučí sebaovládaniu a zdržanlivosti, ale podnecuje k tomu, aby sa žiaci stali obeťou vlastnej nespútanej sexuality. 

Nová publikácia vysvetľuje, ako sa vzdelávanie stalo indoktrináciou a ako školské správy a predstavitelia samosprávnych orgánov zo seba spravili autority ignorujúce námietky rodičov týkajúce sa sexuality.

„Vezmime si zákony, ktoré odnímajú rodičom právo odhlásiť svoje deti z takéhoto sexuálneho vyučovania. Štáty California a Illinois podnikli tento radikálny krok,“ poznamenáva Ruse v správe.

„Keď rodičia v Illinois začali nechávať svoje deti doma počas tzv. Týždňa LGBTQ (lesbička, gay, bisexuál, transsexuál, queer), podpredseda školskej rady navrhol zatajovať pred rodičmi termín: „Neprezradiť ľuďom čas učiva je možnosť.“

Správa zdôrazňuje rolu hlavných aktérov, ako je potratový gigant Planned Parenthood a Rada pre informácie a vzdelávanie o sexualite v USA, ktorú zohrávajú pri formovaní mladých myslí a extrémnym obsahom sexualizujú deti.

SIECUS je jednou z vedúcich skupín presadzujúcich sexuálnu výchovu. Nedávno preformulovala svoju misiu sloganom „Sex Ed for Social Change“ („Sexuálnou výchovou k zmene spoločnosti“).

Ruse komentovala: „Aj keď rodičia zistia problematické hodiny a podarí sa im svoje deti z nich odhlásiť, ani toto ich neochráni pred sexuálnou propagandou, ktorá sa v škole môže objavovať kdekoľvek, napríklad v predsieni, na hodinách dejepisu, v kalendári a v knižnici. Ako rodičia by sme mali trvať na tom, čo je pre naše deti najlepšie. Požadovať sexuálnu výchovu bez rizika a chodiť na schôdze školských rád sú proaktívne spôsoby, ako môžu rodičia dať svojim školám vedieť, že sú informovaní, že všetko sledujú a sú pripravení konať. “