Profesor upozorňuje: Americký vzdelávací systém vedie mladých ľudí k prijatiu socializmu a ideológie woke


28. októbra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Americký profesor Donald T. Critchlow sa vo svojom podcaste rozhovoril o tom, že kríza vzdelávania v Amerike privádza mládež k prijatiu socializmu, „wokeizmu“, gender ideológie a marxizmu.

Konzervatívny autor a univerzitný profesor hovoril o „tichej revolúcii“, ktorá sa odohráva v inštitúciách v Spojených štátov s cieľom presadiť radikálnu autoritársku agendu. Podľa neho Amerika prechádza vlastnou revolúciou, podobnou komunistickým revolúciám v Číne za Mao Ce-tunga a v Rusku za Lenina, ale tentokrát do značnej miery nenásilným spôsobom.

Radikálna ľavica sa zmocňuje našich hlavných inštitúcií, ktoré potom rýchlo tlačia smerom k socialistickému štátu,“ povedal. „Zažívame tichú revolúciu, ktorá sa stáva čoraz autoritatívnejšou.

Akademik zdôraznil, čo vedie mnohých ľudí, najmä vysokoškolských študentov, k prijatiu progresívnej agendy teórie kritickej rasy, rodovej teórie, socializmu a ďalších. Odvolal sa na prieskum, ktorý ukázal, že „52 % mladých Američanov schvaľuje socializmus“ a na ďalší prieskum, podľa ktorého „20 % našich mladých ľudí chce zrušiť súkromné vlastníctvo“. Profesor na to poukázal ako na „budíček“, že je potrebné porozumieť histórii a minulosti.

Bez ohľadu na to, Critchlow zostáva optimistom. Verí, že táto revolúcia sa zvráti, keď ľudia pochopia, o čo ide. „Nemali by sme byť demoralizovaní tým, čo vidíme. Mali by sme vykročiť vpred a konať ako hrdinovia každý deň na svojom mieste.

Americký pán profesor vlastne nepovedal nič nové, čo by sa nevedelo. Napriek tomu netreba o tom mlčať, aby sme si uvedomili, aké idey vládnu na Západe, ktorý sme si za „reálneho socializmu“ v Československu vysnívali, a ktorý pre nás symbolizoval slobodu spojenú s vysokou životnou úrovňou a obchodmi preplnenými tovarom. Zatiaľ čo my, občania socialistických krajín, sme sa vnútorne od socializmu vzďaľovali, západné elity s ním čoraz väčšmi sympatizovali, aj keď nie vždy s jeho brežnevovskou verziou.

Žeby sa to teraz začalo obracať?

MH

Zdroj: lifesitenews.com, titulný obrázok – Pxfuel


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!