Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, VI. časť - Christianitas

Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, VI. časť

Roberto de Mattei
30. augusta 2021
  Spoločnosť  

Čo som to mala dnes ešte nakúpiť?
zdroj: Flickr

pokračovanie V. časti

Úloha Billa Gatesa a Big Pharmy

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov je hlavným privátnym sponzorom WHO a podporuje medzinárodné konzorciá ako je EcoHealth Alliance Petra Daszaka a Gavi Aliance, a inštitúciou celosvetovej spolupráce verejných a súkromných subjektov, ktorá si kladie za cieľ zabezpečiť „imunizáciu pre všetkých“.

Bill Gates má samozrejme finančné záujmy aj v Číne, najmä vo Wu-chane. Určite by bolo treba pochopiť, aká je jeho úloha v pandémii. Ale najlepší spôsob, ako zdiskreditovať seriózne vyšetrovanie Gatesovej zodpovednosti, je podnecovať vybájené obvinenia proti nemu, ako napríklad plánovanie pandémie za účelom predaja vakcín s vloženým mikročipom za účelom kontroly svetovej populácie. Práve toto robia tí, ktorí spájajú pôvod koronavírusu s „Udalosťou 201“, stretnutím, ktoré sa konalo 18. októbra 2019 v hoteli Pierre v New Yorku, na ktorom Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov, Centrum Johna Hopkinsa pre zdravotnú bezpečnosť a Svetové ekonomické fórum v Davose organizovali simuláciu pandémie spôsobenej koronavírusom netopierov.

Na tomto stretnutí sa odborníci zhodli, že je len otázkou času, kedy sa epidémia stane celosvetovou. Scenár však predpokladal úplne inú pandémiu než tú, ktorá nastala o niekoľko mesiacov neskôr: predpokladalo sa totiž, že nákaza sa začne v Brazílii a za rok a pol spôsobí šesťdesiatpäť miliónov úmrtí a potom sa prirodzene vyčerpá.

Dňa 3. júna 2020 Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra, tiež nazývaného „Davos Forum“, hovoril o „veľkej príležitosti“, ktorú pandémia ponúka na „veľkú transformáciu“ či „Veľký reset“, alebo o pláne reorganizácie svetového hospodárskeho a sociálneho systému hlboko destabilizovaného vírusom (tu).

Tzv. „Veľký reset“ nie je veľmi tajný plán, ak sa mu 20. novembra venuje americký časopis Time a samotný Schwab o ňom píše v knihe Covid-19: The Great Reset, ktorú napísal s Thierrym Malleretom (Robert Daff, 2020).

Tieto skutočnosti nepochybne dokazujú, že medzinárodné „sily“ venujú problematike pandémie značnú pozornosť. V žiadnom prípade však nedokazujú, že finančná oligarchia planéty pandémiu naplánovala. Tí, ktorí organizujú biologický útok, nepodporujú konferencie, aby svoje plány zverejňovali, ale snažia sa ich všetkými prostriedkami utajiť, ako sa to teraz deje v Číne.

Je však pravdepodobné, že Gates, Schwab a ďalší muži medzinárodného establišmentu vďaka svojim dôverným informačným kanálom vedeli o amerických a čínskych experimentoch, ako aj o možnosti použitia biologických zbraní teroristickými skupinami. Vojenské laboratóriá na celom svete sa napriek zákazu nikdy neprestali pripravovať na biologickú vojnu. Zdá sa logické, že Bill Gates, ktorý predvídal vypuknutie pandémie, sa na ňu pripravil tým, že sa venoval výrobe antivírusových liekov a vakcín. Nadácia Gates Foundation financuje spoločnosť Moderna od roku 2016 (tu) a v septembri 2019 investovala 55 miliónov do spoločnosti BioNTech, určite nie z nezištných filantropických dôvodov, ale aby z nej ťažila a zvýšila svoju moc a svoje zisky. Do roku 2020 sa však Big Pharma, čo je názov pre najväčšie farmaceutické spoločnosti na svete, nezameriavala na vakcíny, ale na vývoj liekov proti rakovine.

Záujem farmaceutických spoločností na vytvorení postupnej „medikalizácie“ spoločnosti je zrejmý, rovnako ako spoluúčasť vedeckej komunity, ktorá sa podieľa na výnosnom podnikaní v oblasti techník rekombinantnej DNA a stratégií Gain of Functions (Tritto, str. 161). To neznamená, že sú súčasťou „makrokomplexu“. Popularizátor vedy a novinár Stefano Cingolani dokumentuje, ako počas epidémie Covid-19 „najväčšie farmaceutické spoločnosti boli zatienené nenápadnými konkurentmi, pričom sa presadili malé spoločnosti, ktoré boli iba lepšie vybavenými špecializovanými laboratóriami“; „Covid-19 prekvapil aj Big Pharmu. GSK, tzn. GlaxoSmithKline (anglo-americká spoločnosť), Merck (nemecká), Sanofi (francúzska), Novartis a Roche (švajčiarske), šesť najväčších spoločností zostalo na ocot“ (La guerra fredda dei vaccini, In: Il Foglio, 15. mája 2021).

Zmena línie WHO, ktorá rozsah pandémie spočiatku bagatelizovala, aby ju od marca 2020 zveličovala, vydávajúc meniace sa a často protichodné vyhlásenia, je vysvetliteľná širokým rozsahom záujmov, ktoré sú v hre. Ak je Čína politickým referenčným bodom WHO, jej hlavným súkromným sponzorom je Bill Gates snažiaci sa maximalizovať zisky farmaceutických spoločností, ktoré sú s ním spojené. Konkurencia medzi týmito spoločnosťami vo vakcínach určite nie je bez podrazov. Popri ekonomických záujmoch týchto spoločností existujú aj záujmy finančného kapitálu, pretože farmaceutické spoločnosti pre svoj výskum a marketing svojich produktov potrebujú peniaze. Ak by sme však tieto udalosti označili za „príčinu“ pandémie, upadli by sme do omylu zámeny príčiny za následok, čo je jeden z typických paralogizmov, ktoré kritizoval Aristoteles vo svojom diele Confutazioni sofistiche (Sofistické dôkazy, taliansky preklad Laterza, 2007).

Dezinformačná kampaň QAnonu

Podľa fám, ktoré rozširuje ruská a čínska propaganda, reštriktívne opatrenia odporúčané progresívnymi či konzervatívnymi vládami na celom svete, ako sú lockdowny, masky a dodržiavanie odstupu, sú nástrojmi a symbolmi západného sprisahania s cieľom zrušiť individuálne slobody a získať spoločenskú kontrolu nad ľudstvom.

Od marca 2020, keď sa o novom koronavíruse vedelo iba málo alebo nič, sa v celej Európe rozbiehajú demonštrácie proti opatreniam národných vlád (tu) vedené diskutabilnými osobnosťami, ako sú Robert F. Kennedy Jr., oficiálny hovorca demonštrácie 29. augusta v Berlíne (tu) a David Icke, bývalý britský futbalista, ktorý sa preslávil výrokom, že svet je kontrolovaný reptiliánmi (Children of the Matrix. How an Interdimensiobnal Race Has Controlled the World for Thousands of Years – and Still Does, Bridge of Love, 2001), ktorý je jedným z promotérov a rečníkov londýnskych podujatí 2020 (tu).

Ešte znepokojujúcejší je vstup QAnonu, privilegovaného nástroja ruskej a čínskej dezinformácie. Toto hnutie sa zrodilo na jeseň 2017 po zvolení Donalda Trumpa do Bieleho domu, keď sa na fóre 4chan objavila séria správ od používateľa, ktorý si hovoril „Q“. Autor týchto správ tvrdí, že je vysokým vládnym úradníkom s previerkou „Q“, ktorá mu umožňuje prístup k informáciám národnej bezpečnosti v režime prísne tajné.

Podľa QAnonovho naratívu existuje sprisahanie zosnované tajnými službami a medzinárodnými lobistickými skupinami spätými s ropou a zbraňami. Títo oligarchovia tvoria „deep state“ označený taktiež termínom „Cabal“, čiže kabala, ktorá stelesňuje absolútne zlo, štát v štáte, ktorý sa v priebehu desaťročí vkradol do aparátu politiky, ekonómie, technológie, vojenských štruktúr, zahŕňajúcich tajné služby, mafie, obchodníkov s drogami, stúpencov skrytej organizácie venovanej pedofílii a satanizmu, aj s ľudskými obeťami.

Správa Soufan Center v New Yorku, výskumného centra národnej bezpečnosti v New Yorku, poukazuje na to, že Rusko a Čína podnecujú a podporujú propagandu sprisahania QAnon (tu).

Rusko je často považované za najschopnejší a najsofistikovanejší vonkajší motor dezinformácií. Je však zaujímavé, že podľa našej analýzy je Čína v súčasnosti štátom, ktorý sa najviac podieľa na rozširovaní naratívov QAnonu na Facebooku. V roku 2020 pochádzalo 44 % príspevkov od administrátorov v Rusku, 42 % z Číny, 13 % z Iránu a 1 % zo Saudskej Arábie. Zatiaľ čo ruskí administrátori dominovali v priestore zahraničného vplyvu v rámci online naratívov QAnonu v prvej polovici roka 2020, Čína začala rýchlo rozširovať svoju dezinformačnú kampaň od marca minulého roka. (…) Podľa našich údajov do konca septembra 2020 Čína predbehla Rusko ako primárny zdroj zahraničného online vplyvu, najmä pokiaľ ide o naratívy QAnonu. Tento trend pokračoval aj v roku 2021. Od 1. januára do 28. februára 2021, 58 % príspevkov pochádzalo od administrátorov z Číny, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s ruskými administrátormi. Cieľom Číny je pravdepodobne zasievať ďalšie nezhody a rozpory medzi americkým obyvateľstvom“ (Quantifying the Q Conspiracy: A Data-Driven Approach to Understanding the Threat Posed by QAnon, The Soufan Center, apríl 2021, str. 26) (tu).

QAnon má v Taliansku nečakané publikum najmä v kruhoch katolíckeho tradicionalizmu a krajnej politickej pravice. Jeden z jeho stúpencov, Cesare Sacchetti, na svojom blogu La Cruna dell`ago (Oko ihly) tvrdí, že pandémia koronavírusu neexistuje, ale je iba propagandistickým nástrojom finančných oligarchií na nastolenie sanitárnej diktatúry: „Diktatúra je v podstate založená na strachu zo „smrtiaceho“ vírusu. Ak si všetci postupne začnú uvedomovať, že v skutočnosti neexistuje žiadny nebezpečný patogén, ilúzia pandémie okamžite zanikne. (…) Ak sa prestanete báť vírusu, prestanete nosiť masky. Ak už nenosíte masky, slabnú samotné základy diktatúry.“

Operácia proti koronavírusu bola podľa toho koncipovaná tak, aby zatiahla svet k jednotnej svetovej vláde a „je plná odkazov na číslo 6, ktoré má presný význam vo svete satanizmu. V niektorých amerických štátoch bola nariadená vzdialenosť 6 stôp. V Taliansku bolo nariadené, aby počet ľudí v domoch neprekročil šesť a v reštaurácii nebolo viac ako šesť osôb. V poslednej dobe boli v Miláne a Turíne nainštalované semafory T-Red a trest pre páchateľov dosahuje až 666 eur, čo je číslo, ktoré otvorene pripomína symbol Beštie, ten, ktorý v Apokalypse bude na čele Nového svetového poriadku“ (25. októbra 2020).

Dezinformácie a psychologická destabilizácia

Dezinformácie sú súčasťou hyperprepojeného komunikačného systému, v ktorom nie je možné vykonávať akúkoľvek formu analýzy a kontroly správ v prípade neočakávanej udalosti, akou je napríklad sanitárna epidémia. Ako sa uvádza v správe výskumného inštitútu Censis, „kedysi existovali komunikačné agentúry, tlačové agentúry, reportéri, ktorí filtrovali správy určené pre noviny, televíziu a rozhlas a zabezpečovali spoľahlivosť a kvalitu správ. Vďaka webu sa komunikačný dodávateľský reťazec rozšíril a skrátil do takej miery, že výroba, distribúcia a spotreba sa teraz prelínajú: v sieti sú to samotní koncoví používatelia, ktorí vytvárajú a zdieľajú správy tým, že ich šíria na webe v rámci procesu masovej demokratizácie, na ktorej sa podieľajú všetci. Je to proces, ktorý zaručuje slobodu a pluralitu, ale má aj svoju odvrátenú stránku, pretože v krátkom reťazci komunikácie prostredníctvom webu zanikli sprostredkujúce subjekty, ktoré zaručovali overovanie a výber správ“ (tu).

Je potrebné dodať, že SARS-CoV-2 od začiatku vyvolal búrlivé verejné polemiky. V prvom veľkom spore proti sebe stoja „strana zdravia“ a „strana hospodárstva“. Pre prvú stranu je lockdown jediným možným opatrením na zvládnutie pandémie; v druhom prípade bude mať ničivejšie dôsledky na hospodárstvo ako samotný Covid.

Ako poznamenáva sociológ Luca Ricolfi, najničivejšie dôsledky koronavírusu SARS-CoV-2 sa v skutočnosti neprejavujú v zdravotnej alebo hospodárskej, ale v psychologickej oblasti. V skutočnosti sa najradikálnejšie zmeny odohrávajú na pôde fungovania našej mysle. Rastúca neistota, ktorá „nie je len ťažkosťou pri plánovaní budúcnosti“, ale je „všeobecným stavom mentálnej anarchie“.

Režim mentálnej anarchie vyvolaný Covidom ohrozuje súdržnosť spoločnosti, pretože spoločenský život je založený na spoločných pravidlách a spoločných modeloch vnímania reality, „ale taktiež ohrozuje psychologickú rovnováhu jednotlivca, pretože svet, v ktorom každý vidí to, čo chce vidieť, bez ohľadu na to, čo vidia iní, je veľmi úzkostný, konfliktný, destabilizujúci“ (Ako Covid mení naše životy, Il Messaggero, 5. septembra 2020).

Dezinformačné kampane prispievajú k psychologickej destabilizácii, ktorá zase vplýva na boj ideí. A idey sú niekedy poháňané hlbokými, často nekontrolovateľnými tendenciami.

(Pokračovanie)


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!