Prof. Roberto de Mattei: Tajomný pôvod koronavírusu, V. časť

Roberto de Mattei
28. augusta 2021
  Spoločnosť  

Zdroj: wikimedia commons

pokračovanie IV. časti

Oficiálna verzia o pôvode pandémie

Jedným zo základných kameňov modernej biológie je Darwinova evolučná teória. Zákon evolúcie podľa nej riadi vznik a mutáciu vírusov, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí prostredníctvom prirodzeného procesu nazývaného spillover („medzidruhový skok“).

Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic je názov diela amerického popularizátora vedy Davida Quammena, ktoré vyšlo v roku 2012 (tal. preklad Spillover. L’evoluzione delle pandemie, Adelphi, 2014), v ktorom autor predpovedal vypuknutie globálnej pandémie (the next big one) v dôsledku spilloveru. V rozhovore pre Il Manifesto z 24. marca 2020 Quammen vysvetľoval, že „Spillover – je termín pre moment, keď vírus prechádza zo svojho „hostiteľa“, ktorý nie je človekom (zviera), na svojho prvého ľudského „hostiteľa“. Prvým ľudským hostiteľom je tzv. „pacient nula“. Infekčné ochorenia, ktoré nasledujú po tomto procese, nazývame zoonózy.

Na základe tejto evolučnej teórie je oficiálnou verziou o pôvode vírusu, ktorú šíria biológovia a virológovia od januára 2020, zoonóza: infekčné ochorenie prenášané zo zvieraťa na človeka prostredníctvom spilloveru. Miestom, kde údajne vypukla epidémia, je Huanan Seaafood Wholesale Market čiže Veľkoobchod s morskými plodmi, veľký trh s rybami a morskými plodmi vo Wu-chane, kde sa predávajú živé zvieratá a konzumujú jedlá každého druhu, ako napríklad tradičná netopieria polievka pripravovaná za pochybných hygienických podmienok (tu).

Zodpovednosť za „medzidruhový skok“ zo zvieraťa na človeka majú netopiere na wu-chanskom trhu, ale nikto nepoukázal na to, že iba niekoľko kilometrov od mokrého trhu sa nachádza civilné a vojenské laboratórium, kde prebieha výskum patogénnych vírusov. Nikto sa nezaoberal otázkou nastolenou už na samom začiatku: pochádzal vírus, ktorým sa nakazili lekári v laboratóriu vo Wu-chane, z mokrého trhu, alebo boli ľudia na mokrom trhu nakazení vírusom z laboratória vo Wu-chane? Najmä preto, že prvý vírus zachytený a charakterizovaný ako SARS-CoV-2 pochádzal od osoby, ktorá na trh nechodila (tu).

Okrem toho Dr. Š’ Čeng-li tvrdí, že koronavírus, ktorý objavila, bol odobratý zo vzoriek netopierích výkalov v júli 2013 v bani v južnej provincii Jün-nan (Yunnan), ale napodiv ho zaregistrovala v GenBanke pod názvom RaTG13 až po ôsmich rokoch po vypuknutí pandémie. Š’ Čeng-li taktiež nespomína, že najbližšími príbuznými vírusu Jün-nan sú dva koronavírusy registrované v roku 2018 Inštitútom vojenskej medicíny v Nankingu (Nanjing), ktorý uložil stodeväť genetických sekvencií získaných vďaka obrovskému množstvu experimentov.

Medzi týmto množstvom patogénov sú dva koronavírusy s názvami ZC45 a ZXC21 jediné, u ktorých sa preukázalo, že sa viažu na receptory na pľúcach a mozgových bunkách iných cicavcov. ZC45 a ZXC21 však boli izolované zo vzoriek odobratých neďaleko mesta Čou-šan (Zhoushan), tzn. tritisíc kilometrov od jün-nanských jaskýň, ktoré sú tiež vzdialené 1 500 kilometrov od Wu-chanu. Keďže netopiere tak ďaleko nedoletia, vyvstáva otázka, ako sa vírus dostal až do Wu-chanu bez toho, aby cestou niekoho nakazil? (tu).

Predovšetkým, aby došlo k „medzidruhovému skoku“, nestačí identifikovať zviera, ktoré je nositeľom vírusu, napríklad netopiera. Treba preukázať, kto bol medzihostiteľom prostredníctvom prirodzenej genetickej rekombinácie, ktorý umožnil vírusu prejsť z netopiera na človeka. Zatiaľ čo pri minulých epidémiách, ako napríklad SARS a MERS, boli zvieratá zodpovedné za „medzidruhový skok“ identifikované, v prípade SARS-CoV-2 sa nikdy nenašla žiadna stopa po takomto medzihostiteľovi, u ktorého mohlo dôjsť k mutácii. „Nie je známe, kde k tejto rekombinácii mohlo dôjsť, ani ako k nej došlo,“ hovorí prof. Tritto. „Z tohto dôvodu podľa najreálnejšej verzie podporenej rôznymi dôkazmi vírus vznikol laboratórnou rekombináciou, po ktorej z nejasnej príčiny došlo ku vzniku nákazy“ (str. 105).

Imunológovia tvrdia, že máme do činenia s „abnormálnym“ vírusom, ktorý sa správa inak ako vírusy z tejto rodiny. Farmakológ Gaetano Di Chiara hovorí o „dokonalom víruse“, ktorý mohol byť získaný v laboratóriu „za použitia rovnakých metód ako v prírode, prenesením z netopiera na medzihostiteľa čo najbližšieho k ľudskému druhu, napríklad na primáta a prípadne antropomorfného primáta, v ktorom vírus prešiel mutáciami, vďaka ktorým bolo potrebných už iba niekoľko ďalších mutácií v priebehu niekoľkých mesiacov, počas ktorých vírus mohol v človeku cirkulovať nepovšimnutý a teda neidentifikovaný národnou zdravotnou službou a WHO“ (tu).

Aj podľa prof. Tritta, „v prípade Covid-19 máme jednoznačne do činenia s dokonalým postupom, ktorý maskuje vytvorenie rekombinantného chimérického vírusu a umožňuje ďalšie manipulácie s vytváraním študijných klonov pomocou rekombinantnej techniky DNA a techniky získania funkcie, pretože vírus je oficiálne prirodzeného pôvodu“ (str. 136).

Nesúhlasné hlasy

Alternatívna hypotéza k oficiálnej hypotéze o úniku vírusu z laboratória vo Wu-chane koluje od konca januára 2020. Dňa 25. januára v Taliansku, riaditeľ TgCom24 Paolo Liguori je medzi prvými, ktorí na základe spravodajských informácií naznačujú senzačnú indiskrétnosť: vírus epidémie, ktorý sa začína šíriť v Číne, môže pochádzať z vojenského výskumného laboratória v meste Wu-chan (tu).

Dany Shoham, biológ a bývalý izraelský spravodajský dôstojník, sa o tom zmienil 26. januára 2020 v rozhovore pre Washington Times a poukázal na to, že Čína má štyridsať zariadení na výrobu biologických zbraní. Ich centrom je laboratórium vo Wu-chane.

Aj americký výskumník Steven Mosher v denníku New York Post z 22. februára uvádza, že vírus vyrobený v Číne, údajne náhodne unikol z laboratória vo Wu-chane.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Nasledujú ďalšie nesúhlasné hlasy, ktoré však vedecký časopis The Lancet označil za „konšpiračné teórie“ vo Vyhlásení na podporu vedcov, odborníkov v oblasti verejného zdravia a lekárov v Číne bojujúcich proti COVID-19 (tu).

Článok podpísaný 26 vedcami dôrazne vyhlasuje: „Dôrazne odsudzujeme konšpiračné teórie, podľa ktorých COVID-19 nemá prirodzený pôvod.“ Ako však poznamenáva Nicholas Wade, „na rozdiel od tvrdenia autorov listu, myšlienka, že vírus mohol uniknúť z laboratória, predpokladá nehodu, nie sprisahanie. Túto otázku by určite bolo treba študovať, nie hneď odmietnuť. Charakteristickým znakom dobrých vedcov je, že jasne rozlišujú medzi tým, čo vedia, a tým, čo nevedia. Podľa tohto kritéria sa signatári listu správali ako zlí vedci: ubezpečovali verejnosť o skutočnostiach, o ktorých nemohli s istotou vedieť, že sú pravdivé“ (The origin of COVID: Did people or nature open Pandoras box at Wuhan? – Pôvod COVID-u. Otvorili Pandorinu skrinku vo Wu-chane ľudia alebo príroda?).

Dnes vieme, že autorom a propagátorom listu Lancet bol prezident Aliancie EcoHealth Peter Daszak, ktorý rozbehol ľstivú mediálnu operáciu s cieľom zbaviť Čínu akejkoľvek zodpovednosti za pôvod koronavírusu.

Garymu Ruskinovi, výkonnému riaditeľovi amerického Right to Know, sa vďaka žiadosti o prístup k dokumentom podarilo získať všetku korešpondenciu medzi vedcami pred zverejnením listu v časopise Lancet (tu). Brice Perrier to analyzoval vo svojom výskume SARS-CoV-2 (str. 159–162).

Z tejto korešpondencie vyplýva, že Daszak, autor vyhlásenia, ho 6. februára 2020 v čase obeda poslal profesorom Ralphovi Baricovi z Univerzity v Severnej Karolíne a Lin-fa Wang-ovi (Linfa Wang) z Global Health Institute v Singapure a vyzval ich, aby ho podpísali a ochránili tak svojich čínskych kolegov, s ktorými dlhé roky spolupracovali. Ich podpora je dôležitá preto, aby presvedčili ostatných vedcov, aby aj oni dokument podpísali. V ten istý deň o 15:16 hod. však Daszak poslal Baricovi ďalšiu správu, v ktorej mu oznámil, že Lin-fa Wang ho presvedčil, že vzhľadom na ich angažovanosť v činnosti laboratória vo Wu-chane by nebolo vhodné, aby text podpísali oni traja. Nakoniec ho Daszak podpísal, ale iba ako jeden zo signatárov a nie ako iniciátor.

Je tiež zaujímavé, ako americký imunológ v e-mailoch, ktoré si vymieňal s prezidentom NIAID-u Anthonym Faucim od januára do júna 2020, ktoré legálne získali niektoré (médiá?) prostredníctvom Freedom of Information Act (zákona o slobodnom prístupe k informáciám), ukazuje, že berie vážne hypotézu, ktorú predložili niektorí jeho kolegovia, o vytvorení vírusu v laboratóriu, zatiaľ čo na verejnosti tento postoj zosmiešňuje. Azda najtrápnejší e-mail pre Fauciho, ako poznamenáva Federico Punzi, bol ten, v ktorom dostal správu o „osobnej vďake“ od Petra Daszaka za to, že podporil prirodzený pôvod vírusu a poprel hypotézu úniku z laboratória: „Chcem sa Vám osobne poďakovať v mene našich zamestnancov a spolupracovníkov, za to, že ste sa verejne proti tomu postavili a povedali, že vedecké dôkazy podporujú prirodzený pôvod Covid-19 zo spilloveru medzi netopiermi a ľuďmi, a že to nebol únik z laboratória Wu-chanského virologického ústavu“ (tu). Fauciho tvrdo kritizoval novinár Tucker Carlson z Fox News: „Najšokujúcejšou skutočnosťou je,“ poznamenáva, „že sa podieľal na pandémii, proti ktorej mal bojovať, a podporoval groteskné a nebezpečné experimenty, ktoré zrejme umožnili šírenie Covidu-19“ (tu).

Záujem tej časti vedeckej komunity, ktorá je zapojená do bezohľadných experimentov so „ziskom funkcie“, je evidentný, poznamenáva Brice Perrier. Ak by totiž čo i len raz došlo k náhodnému úniku vírusu z laboratória s katastrofálnymi následkami, verejná mienka a následne aj politika by požadovali okamžité ukončenie takýchto experimentov. Perrier cituje austrálskeho profesora medicíny Nikolaja Petrovského: „Všetky veľké ústavy, ktoré sa zaoberajú vírusmi, sa obávajú, že sa výskum zastaví. Hrozí im všeobecný zákaz“ (str. 124–125).

Dezinformačná kampaň čínskej vlády

V dejinách každú udalosť vždy sprevádzal „naratív“, ktorý mal prekrútiť jej význam na propagandistické účely. Ako ukázal Bruno Lussato, vďaka moderným technológiám sa fenomény dezinformácií stali neoddeliteľnou súčasťou systému referencií našej spoločnosti (Virus, Huit leçons sur la désinformation, Editions des Syrtes, 2007).

Dezinformácie sú dnes privilegovanou oblasťou spravodajstva. Tajné služby sa v minulosti venovali predovšetkým vyhľadávaniu informácií, aby mohli predvídať a zvládnuť manévre v oblasti geopolitického súperenia medzi štátmi. Dnes sa však zdá, že ich hlavnou činnosťou je šírenie dezinformácií v opačnom tábore. Platí to pre Rusko aj pre Spojené štáty, pre Čínu aj pre Izrael. Začiatok dezinformačnej kampane čínskej vlády o pôvode Covidu-19 sa datuje od 3. februára 2020, keď Čína obvinila USA zo šírenia paniky vo svete v súvislosti s koronavírusom.

8. marca čínske veľvyslanectvá po celom svete dostávajú výslovné pokyny na podporu myšlienky, že vírus nepochádza z Číny. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien (Zhao Lijian) 12. marca na Twitteri uviedol, že americká armáda priniesla patogén do Wu-chanu počas Military World Games, medzinárodných vojenských hier, ktoré sa konali od 18. do 27. októbra 2019 vo Wu-chane (tu).

Na konci roka taliansky novinár komentuje: „propagandistická a dezinformačná kampaň komunistického režimu využíva štúdie a vyhlásenia zahraničných vedcov na tvrdenie, že vírus bol do Číny „importovaný“ z Talianska, Holandska, Francúzska, Austrálie, Indie alebo Španielska: v podstate odvšadiaľ okrem Wu-chanu“ (Filippo Santelli, La Repubblica, 9. decembra 2020).

Megafónom pekinskej propagandy je Global Times, bulvárny denník vydávaný Komunistickou stranou Číny v anglickom jazyku. Taliansko sa stalo laboratóriom dezinformačných stratégií čínskej propagandy. Potvrdzujú to údaje talianskej spoločnosti Alkemy, ktorá v marci 2020 odhalila mobilizáciu tisícov „botov“ na Twitteri na podporu čínskeho veľvyslanectva v Ríme. 46,3 % príspevkov uverejnených v období od 11. do 23. marca s hashtagom #forzaCinaeItalia bolo zrejme dielom automatizovaných profilov, rovnako ako 37,1 % príspevkov uverejnených v rovnakom období s hashtagom #grazieCina.

Správa o bezpečnostnej informačnej politike talianskej spravodajskej služby za rok 2020, ktorá bola parlamentu doručená 1. marca 2021, poukazuje na „využívanie dezinformačných kampaní a kybernetických útokov hlavnými nepriateľskými aktérmi štátneho pôvodu zameranými na využívanie emocionálnej vlny vyvolanej zdravotnou krízou v snahe premeniť pandémiu na dlhodobú strategickú výhodu“ (tu).

Čínska propaganda používala dve protichodné heslá: prvé, že epidémia je iba „zlá chrípka“, druhé je, že vírus bol vyrobený v amerických laboratóriách. Krehkú tézu o americkom bakteriologickom útoku dopĺňa oveľa lákavejšia téza o mediálnej operácii, ktorej cieľom je nastoliť jednu svetovú vládu. Západná finančná oligarchia vraj vytvorila pandémiu a kontrolovala jej šírenie s cieľom podriadiť ľudstvo jednotnej svetovej vláde. Symbolom tejto operácie sa stal Bill Gates.

(Pokračovanie)


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!