Prof. R. de Mattei: „Jediný spôsob, ako sa vyhnúť katastrofe – modlitba posvätného ruženca!“ - Christianitas

Prof. R. de Mattei: „Jediný spôsob, ako sa vyhnúť katastrofe – modlitba posvätného ruženca!“

Roberto de Mattei
8. júna 2022
  Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Pápež František ukončil mesiac máj ružencom za mier, ktorý sa modlil pred sochou Panny Márie Regina Pacis v Bazilike Panny Márie Väčšej, spojenej s najvýznamnejšími svätyňami na svete. Slová tradičnej hymny Salus Populi Romani v podaní zboru „Ó, Mária, svätá Matka, ty si spása, svetlo a vodkyňa rímskeho ľudu“ sa ozývali pred pamätníkom od sochára Guida Galliho, ktorý dal Benedikt XV. postaviť na znak prosby o ukončenie I. svetovej vojny, zatiaľ čo mnohí veriaci sledovali obrad prostredníctvom živého / online vysielania (streamingu).

Zdroj: flickr.com

Modlitba svätého ruženca je určite účinnejšia ako cesty do Moskvy či Kyjeva a telefonické či „skypové“ stretnutia svetových politických lídrov. Situácia po ruskej invázii na Ukrajinu je taká dramatická a zložitá, že ju možno vyriešiť iba nadprirodzeným spôsobom. A zo všetkých duchovných zbraní, ktoré má človek k dispozícii, je ruženec určite najúčinnejší. Ruženec je nástrojom príhovoru odporúčaný pápežmi, praktizovaný svätými, žiadaný samotnou Matkou Božou, ako zdroj nespočetných dobrodení pre duše a pre svet.

Modlitba svätého ruženca sa zvyčajne považuje za čisto individuálny aspekt; má však aj významný dopad pre spoločnosť. Prax ruženca totiž nepomáha iba jednotlivcom v problémoch a ťažkostiach ich života, materiálnych i duchovných, ale má aj spoločenský dosah, ktorý sa rozširuje na život ľudí a národov.

Počas I. svetovej vojny sa Benedikt XV. v liste z 5. mája 1917 rozhodol zaradiť invokáciu „Regina pacis ora pro nobis“ (Kráľovná pokoja, oroduj za nás) do Loretánskych litánií. O niekoľko dní neskôr, 13. mája, sa v Portugalsku zjavila trom pastierikom, ktoré sa hrali v Cova da Iria, „pani oblečená v bielom, jasnejšia ako slnko“, z ktorej pravej ruky visel ruženec. V krátkom rozhovore s tromi pastierikmi im povedala: „Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili mier pre svet a ukončenie vojny.“

V druhom zjavení Panna Mária požiadala o modlitbu svätého ruženca a oznámila, že „Ježiš chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu“. Pri treťom zjavení 13. júla ich požiadala, aby „sa opäť modlili denne ruženec ku cti Panny Márie Ružencovej, aby vyprosili mier pre svet a koniec vojny, lebo len ona vám môže pomôcť“. Pri tomto zjavení ukázala peklo a ohlásila Boží trest za hriechy, do ktorých je ľudstvo ponorené. „Aby k tomu nedošlo,“ povedala, „budem žiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o odčiňujúce sväté prijímanie v prvé soboty.

Panna Mária deti tiež naučila modlitbu, ktorá sa má recitovať po každom tajomstve: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Štvrté, piate a šieste zjavenie sa tiež začínalo žiadosťou o každodenné odriekanie svätého ruženca. V šiestom a poslednom zjavení Panna Mária požiadala, aby bola postavená kaplnka na počesť Kráľovnej ruženca, a v tejto podobe sa zjavila slávna v nebi vedľa svätého Jozefa a Dieťaťa Ježiša.

10. decembra 1925 sa Panna Mária opäť zjavila sestre Lucii v jej cele v dome Dorotiek v Pontevedre (Španielsko), aby jej vysvetlila, ako treba modlitbu ruženca spojiť s praktizovaním odčiňujúceho svätého prijímania v prvé soboty v mesiaci. Kladúc jej ruku na rameno, ukázala jej Srdce obklopené tŕňmi, ktoré držala v druhej ruke, a povedala tieto slová: „Pozri, milá dcéra, moje Srdce je obklopené tŕňmi, ktorými mi ho nevďační ľudia svojimi neprávosťami a svojou nevďačnosťou každým okamihom prebodávajú. Snaž sa ma potešiť aspoň ty a povedz, že budem všetkým dušiam, ktoré sa päť mesiacov v prvé soboty vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa svätý ruženec a štvrť hodiny budú robiť spoločnosť rozjímaním o tajomstvách svätého ruženca ako zadosťučinenie pre mňa, záchranou v hodine smrti so všetkými potrebnými milosťami.“

15. februára 1926 sa zjavil sestre Lucii opäť Ježiško a pýtal sa jej, či už rozšírila úctu k Najsvätejšej Matke. Vizionárka sa zmienila o ťažkostiach, o ktorých jej povedal jej spovedník a vysvetľovala, že matka predstavená sama nič nezmôže. Ježiš odpovedal: „Je pravda, že tvoja predstavená sama nič nezmôže. Ale s mojou milosťou zmôže všetko.“ Sestra Lucia hovorila o ťažkostiach niektorých ľudí so sobotňajšou svätou spoveďou a prosila, aby spoveď platila osem dní. Ježiš jej odpovedal: „Áno, môže to byť aj oveľa viac dní za predpokladu, že keď ma prijímajú, budú v stave posväcujúcej milosti a budú mať úmysel konať zadosťučinenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Sestra Lucia sa zmienila aj o prípade, keby niekto pri svätej spovedi pozabudol formulovať úmysel. Ježiš Kristus na to odpovedal: „Úmysel môže potom formulovať pri nasledujúcej spovedi, to znamená: pri najbližšej spovednej príležitosti.“

O štyri roky neskôr, pri nočnom bdení z 29. na 30. mája 1930 prehovoril Pán v srdci sestry Lucie a riešil ešte ďalší problém: „Adorácia sa môže konať tiež v nedeľu, ktorá nasleduje po prvej sobote, keď toto moji kňazi venujú dušiam z vážnych dôvodov.“

Musíme to stále prízvukovať: Panna Mária požiadala, aby sa ku každodennému ružencu pridala pobožnosť prvých sobôt v mesiaci. Boh chce vo svete zaviesť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a dvomi piliermi tejto úcty sú zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu a praktizovanie prvých piatich sobôt v mesiaci.

Pápež František 25. marca 2022 vykonal akt zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ale o zasvätení prvých sobôt v mesiaci, čo je ďalšia veľká žiadosť neba, zatiaľ nič nepovedal. Ruženec 31. mája na Námestí svätej Márie Major bol v tomto ohľade veľkou premárnenou príležitosťou. Avšak zatiaľ čo zasvätenie mohlo byť len jeho dielom, pobožnosť prvých sobôt je ponechaná na dobrú vôľu biskupov, kňazov a prostých veriacich. Vo všetkých častiach sveta je pobožnosť prvých sobôt v mesiaci horlivo praktizovaná rodinami a skupinami veriacich, ale aby sa rozvinulo veľké mariánske hnutie, iniciatíva musí vychádzať zhora, podľa možností z Ríma.

Pápež František ohlásil na koniec augusta budúceho roka veľkú udalosť. 27. augusta sa v Ríme uskutoční konzistórium, na ktorom bude vymenovaných 21 nových kardinálov, z ktorých šestnásti budú volitelia. Kardinálske kolégium, ktoré dnes tvorí 208 kardinálov, sa tak zvýši na 229 kardinálov, z ktorých je 131 voliteľov. V dňoch 29. a 30. augusta 2022 sa uskutoční stretnutie všetkých kardinálov, na ktorom sa bude uvažovať o novej apoštolskej konštitúcii Praedicate Evangelium. Bude to prvýkrát od roku 2014, keď budú môcť kardináli slobodne hovoriť pred pápežom na konzistóriu. Bude to teda veľké plenárne zhromaždenie Cirkvi, na ktoré sa už teší celý svet.

Nuž, nenájde sa kardinál, ktorý by pri tejto príležitosti požiadal pápeža Františka, aby verejne podporil pobožnosť prvých sobôt v mesiaci, aby tak boli úplne splnené prosby Panny Márie? A nebolo by dobré dovtedy vyvinúť tlak na kardinálov, aby pochopili, že nejde len o nejakú okrajovú záležitosť, ale o ústredný bod súčasných svetových dejín?

Ak je mier dar, vojna, ako každá spoločenská pohroma, je vždy trest za hriechy národov. Panna Mária nám ukázala prostriedky na odvrátenie katastrofy. Je to hodina modlitby, rozjímania a pokánia.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

POČÚVAJME POZORNE, ČO NÁM HOVORÍ PANNA MÁRIA FATIMSKÁ

Ako súčasť kampane Fatima za Slovensko si môžete zadarmo objednať knižku Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje? od A. A. Borelliho na stránke https://fatimapreslovensko.sk/, ku knižke tiež zdarma dostanete aj veľmi pekný drevený ruženec.

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na stránke https://fatimapreslovensko.sk/.

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!