Prof. Gambinová: Pandémia odkryla, že nielen rodina je pre Cirkev veľkým dobrom, ale aj Cirkev je pre rodinu veľkým dobrom


6. mája 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pandémia odkryla, že nielen rodina je pre Cirkev veľkým dobrom, ale že aj Cirkev je pre rodinu veľkým dobrom. Na túto skutočnosť prišla profesorka Gabriella Gambinová, podsekretárka Sekcie pre život vatikánskeho Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Svoje zistenie publikovala na online stretnutí národných riaditeľov pre rodinu a život európskych biskupských konferencií, ktoré zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií (CCEE).

Na spomenutej akcii, kde profesorka Gambinová zistila, že nielen rodina je pre Cirkev veľkým dobrom, ale že aj Cirkev je pre rodinu veľkým dobrom sa zúčastnilo 51 účastníkov, biskupov, kňazov i laikov zodpovedných za pastoráciu rodiny a života. Slovensko zastupoval člen Rady KBS pre rodinu Richard Kucharčík.

Profesorka Gambinová svoje zistenia ďalej rozvíjala. Podľa jej slov je vzťahový aspekt v pastorácii kľúčový a fakt, že nielen rodina je pre Cirkev veľkým dobrom, ale že aj Cirkev je pre rodinu veľkým dobrom „zaväzuje k novej pastoračnej kreativite, ktorá pozýva samotnú Cirkev k štýlu pastorácie založenej na vzťahoch“. Podľa profesorky Gambinovej je rodina modelom pre budovanie communia Cirkvi.

Profesorka Gambinová citovala apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia (čl. 201). Pápež František v nej hovorí, že rodina je hlavným subjektom pastorácie rodín, preto je úlohou Cirkvi dávať rodinu do stredu pozornosti Cirkvi. Takisto poukázala aj na prepojenie manželstva a kňazstva, na ktorom stojí budovanie Cirkvi. Podľa profesorky Gambinovej by sa pri formácii seminaristov mali spolupodieľať manželské páry a manželia by mali správne chápať misijné poslanie, vyplývajúce zo sviatosti manželstva.

Britský prednášajúci Mons. Philip Egan, biskup z anglického Portsmouthu sa venoval vzťahom medzi sekularizmom a životným štýlom kresťanov v kontexte rodiny, na online konferencii vystúpili aj predseda Komisie pre život a rodinu CCEE Mons. Leo Cushley zo Škótska, jej podpredseda Arūnas Poniškaitis z Litvy a generálny sekretár CCEE Martin Michalíček. Medzi prednášajúcimi bol aj generálny sekretár Federácie katolíckych rodinných združení v Európe (FAFCE) Nicola Speranza.

BK

Zdroj: VaticanNews, KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!