Pro-life aktivistka Mary Wagnerová, anjel nenarodených detí z Kanady - Christianitas

Pro-life aktivistka Mary Wagnerová, anjel nenarodených detí z Kanady

Branislav Krasnovský
7. decembra 2020
  Spoločnosť  

Dieťa je ľudskou bytosťou aj v lone matky

Mary Wagnerová, kanadská právnička a pro-life aktivistka, narodená v roku 1974, aktívne vystupuje proti potratom v Kanade, či už na potratových klinikách alebo v tzv. „nárazníkovom pásme v blízkosti potratových kliník“, ktorého vznik iniciovali pro-choice liberálni aktivisti (vytváranie nárazníkových pásiem je v rozpore s demokraciou). Protestovať pred potratovými klinikami je však v Kanade trestným činom. Od roku 1999, kedy sa Mary Wagnerová po prvýkrát aktívne zapojila do protestov za ochranu života nenarodených detí, sa dostala do väzenia už päťkrát a strávila v ňom takmer šesť rokov.

Mary Wagnerová uviedla, že jednoducho nemôže akceptovať skutočnosť, že sa dnes v Kanade priznávajú ľudské práva deťom až po narodení. Podľa kanadských zákonov sa totižto „dieťa stáva ľudskou bytosťou, až keď úplne opustí telo svojej matky“, takýto zákon je v priamom rozpore s kresťanskou morálkou a etikou.

Jej aktivity i obeta však nie sú márne. V Kanade i vo svete sa stala známou osobnosťou a vďaka jej aktivitám sa posilnil význam a mediálny dosah pro-life organizácii v Kanade. Pro-life aktivisti už predložili kanadskému Najvyššiemu súdu petíciu, ktorú podpísali státisíce kanadských veriacich občanov, takže kanadský Najvyšší súd sa bude musieť zaoberať právami nenarodených detí. Netreba si však vopred robiť ilúzie, biznis s bunkami potratených detí a agresivitu pro-choice aktivistov bude ťažké prekonať. Stačí sa pozrieť na prípad Poľska, kde obmedzenie potratov v posledných týždňoch vyvolalo priam satanskú a frenetickú zúrivosť v radoch poľských feministiek, LGBT komunity a liberálov, v ktorých mnohí nenarodeným deťom nepriznávajú žiadne práva na život.

Obhajcovia života nenarodených detí však dúfajú, že sa im na základe dôkazov a modernej vedy podarí sudcov kanadského Najvyššieho súdu presvedčiť, aby sa ľudské práva vzťahovali aj na nenarodené deti. Tvrdenia o tom, že dieťa v prenatálnom štádiu nie je človekom, je v rozpore s Božím zákonom, ľudským rozumom a aj vedeckými dôkazmi. Aj v prípade, že bude tlak potratovej lobby a feministiek ešte stále silnejší, majú pro-life aktivity svoj význam, pretože pro-life organizácie kráčajú po ceste, ktorá nakoniec privedie k zákazu potratov. Aj keď bude boj za život nenarodených detí trvať desaťročia, je morálnou povinnosťou katolíkov bojovať za právo nenarodených detí na život. Pravda nakoniec musí zvíťaziť a pokrytectvo a vraždenie nenarodených detí a ignorovanie ich základného práva na život sa musia raz skončiť.

Zatknutie pro-life aktivistky Mary Wagnerovej

Zatýkanie políciou nie je to najhoršie. Najhoršie je cítiť smrť nenarodených detí na potratovej klinike

Podľa vlastných slov Mary Wagnerovej si už ako tínedžerka s hrôzou uvedomila, že vo vyspelých západných krajinách sa vraždenie nenarodených detí stalo normou a čo je najhoršie, prichádza k nemu so súhlasom ich vlastných matiek, ktoré by mali vlastné deti naopak čo najviac chrániť. Mary Wagnerová je veriaca, už v detstve obdivovala Matku Terezu. Viera v Boha a v Božie pravdy sformovala jej svedomie natoľko, že v otázke ochrany života nenarodených detí nemohla ostať stáť bokom. Uvedomila si, že v Božom pláne nie je miesto len pre veľké veci, mnohokrát stačí, keď obyčajní ľudia robia drobné kroky. Tieto kroky však treba robiť neustále, aj napriek pádom. Každá dlhá cesta sa začína prvým krokom a Mary Wagnerová je pripravená po ceste smerujúcej k presadeniu práv nenarodených detí kráčať s dôverou k Bohu, Panne Márii, Ježišovi Kristovi a s veľkou láskou k blížnym. Najmä k nenarodeným deťom a ich matkám, ktoré sa ocitli pod tlakom nepriaznivých okolností, a ktoré nesmierne potrebujú duchovnú pomoc a podporu.

Všetky pro-life aktivity, pri ktorých bola Mary Wagnerová zatknutá, mali úplne pokojný charakter. Obyčajne vchádza bez súhlasu vedenia a personálu potratových kliník na ich pracoviská, kde ponúka ženám v čakárňach ruže a rozhovor, cieľom ktorého bolo a je presvedčiť ženy, aby od plánovaného potratu upustili. Dosahuje značnú úspešnosť, čo sa potratovým klinikám nepáči, pretože im to kazí biznis. Personál potratových kliník po príchode Mary Wagnerovej následne zavolá políciu, a tá Mary Wagnerovú zatkne a odvedie ako zločinca s putami na rukách.

Pokiaľ ide o zatknutia, Mary Wagnerová poznamenáva, že sú už pre ňu vcelku normálnou udalosťou. Keďže je pokojná a sama je právničkou, policajti sa správajú primerane a neuchyľujú sa k agresii. Po prvýkrát ju zatkli v roku 1999, spoločne s jej priateľom, za protesty pred budovou potratovej kliniky. Zamestnanci kliniky presvedčili políciu, že protestami porušuje zákon, čo však nebola pravda. Prvé zatknutie a pobyt v cele boli pre Mary Wagnerovú frustrujúce, uviedla však, že jej veľmi pomohlo, že jej priateľ zostal po jej boku, neskôr si už na zatknutia zvykla.

Po prvom zatknutí teda, ako sama vraví, vnímala ďalšie zatknutia už bez väčšieho stresu. Keď ju policajti odvádzajú, ponára sa do modlitby, a odvádzanie políciou tak nie je také frustrujúce. Frustrujúca je však pre ňu skutočnosť, že nedokázala do momentu zatknutia osloviť, podľa jej názoru, dostatočný počet žien v čakárni potratových kliník a presvedčiť ich, aby upustili od svojho zámeru. V jednom z rozhovorov pre katolícky portál lifesitenews Mary Wagnerová okrem iného zdôraznila, že najhorší je pre ňu pobyt na potratových klinikách, pretože tam priam cíti prítomnosť vraždených nenarodenených detí

Od roku 2012 je Mary Wagnerová zatýkaná už ako na bežiacom páse. V tom roku ju odsúdili v dvojročnom procese na deväť mesiacov odňatia slobody a obmedzenie pohybu so zákazom priblížiť sa k potratovým klinikám. Mary Wagnerová nariadenie súdu neakceptovala. 23. decembra 2014 ju zatkli po vstupe do potratovej kliniky Bloor West Village Women’s Clinic v Toronte. Obvinili ju z neuposlúchnutia rozhodnutia súdu, neoprávneného vstupu na potratovú kliniku a distribúciu anti-potratových materiálov. Prirátali k tomu neoprávnené poradenstvo ženám, ktoré sa na klinike po rozhovore s Mary Wagnerovou rozhodli interrupciu nepodstúpiť. Vo väzení ostala do apríla 2016. 12. decembra 2016 ju opäť zatkli na potratovej klinike v Bloor West, kde takisto úspešne odradila ďalšiu z matiek od interrupcie, a odsúdili ju opäť na 9 mesiacov nepodmienečne.

Mary Wagnerová ja veľmi známa aj v Poľsku a poľskí katolíci nielen v Kanade, jej vyjadrujú svoju mohutnú podporu. Podľa slov matky Mary Wagnerovej, jej dcére prichádzajú z Poľska stovky listov, v ktorých sa ľudia za Mary Wagnerovú a nenarodené deti modlia. Poľskí katolíci vo Varšave zorganizovali demonštráciu pred kanadským veľvyslanectvom na podporu Mary Wagnerovej. Ako bolo už spomenuté, jej podpora rastie aj v Kanade. Kanadský konzervatívny poslanec Maurice Vellacott udelil Mary Wagnerovej kanadskú medailu „Hrdina ľudstva“, uvažuje sa dokonca aj nad možnosťou, že Mary Wagnerová by vstúpila do politiky. Ako kanadskú političku by ju polícia nemohla zatýkať a súdy súdiť tak ako doteraz. Mary Wagnerová však doposiaľ odmieta možnosť vstúpiť do politických kruhov.

Napriek všetkým tlakom na Mary Wagnerovú sa zdá, že situácia sa predsa len pomaly obracia k lepšiemu. Pri poslednom odsúdení požadovala obžaloba, za ktorou bolo cítiť vplyv potratovej lobby a liberálov, pre Mary Wagnerovú trest v hornej časti trestného sadzobníka. Súd však návrh obžaloby zamietol ako neopodstatnený, a na adresu Mary Wagnerovej zaznelo: „Vážim si Vašu prácu i hodnoty, ktoré zastupujete.“ Obhajoba ostala týmito slovami sudcu rovnako ohromená, ako obžaloba.

Mary Wagnerová potvrdila, že ju formovala pro-life aktivistka Linda Gibbonsová, ktorá strávila v kanadských väzeniach viac ako 11 rokov za svoje pro-life aktivity. Lindu Gibbonsovú dokonca uväznili aj za držanie transparentu pro-life organizácie pred potratovými centrami a „narúšanie nárazníkového pásma pred potratovými klinikami“. Samotná Mary Wagnerová uviedla, že sa pre ňu pri jej zápase o životy nenarodených detí stávajú vzorom aj katolíci z krajín bývalej východnej Európy, ktorí dokázali pokojne protestovať proti komunistickému režimu a dokázali ho s Božou pomocou a modlitbou nakoniec poraziť. V tejto súvislosti vyzdvihla v prvom rade príklad silne katolíckeho Poľska vo Východnom bloku a osobnosť pápeža svätého Jana Pavla II.

Zatknutie pro-life aktivistky Lindy Gibbonsovej

Podľa Mary Wagnerovej ľudia z východnej Európy vnímali pred 30 rokmi Kanadu ako krajinu, kde sa dodržiavali ľudské práva a demokratické princípy. Dnes sa situácia v Kanade výrazne zmenila, Kanada akceptuje na svojom území vraždenie nevinných a bezbranných detí. Mary Wagnerová spomenula aj príklad jedného zo sudcov, ktorý na ňu kvôli jej pro-life aktivitám obzvlášť tvrdo útočil a povedal: „Ak si myslíte, že môžete beztrestne pokračovať v tom čo robíte, veľmi sa mýlite, rovnako ako sa mýli Váš Boh.“ Tieto sudcove slová však paradoxne znamenali obrátenie situácie v prospech Mary Wagnerovej, pretože následne začala získavať čoraz väčšiu podporu a čoraz viac ľudí si začalo uvedomovať, že podpora a ochrana potratov nie je len útok proti Bohu a proti katolíkom, ale aj útok proti nim samotným, pretože ruka v ruke s potratmi prichádzajú aj aktivity podporujúce eutanáziu. Ľudský život je potrebné chrániť od počatia až po prirodzenú smrť.

Každý sa môže zapojiť do pro-life aktivít

Mary Wagnerová uvádza, že do pro-life aktivít sa môžu zapojiť všetci ľudia. Nie každý dokáže zvládať tlak spoločnosti a angažovať sa vo veľkých veciach. Nie každý dokáže zvládať zlo a beznádej, ktoré cítiť z potratových kliník, nie každý dokáže prípadne stráviť časť života vo väzení. Každý však môže pomôcť tým, že sa zapojí do modlitby, prípadne podporí pro-life aktivity vo svojom okolí finančne alebo dobrovoľníckou činnosťou.

Pro-life aktivisti ďakujú za každý prejav podpory, pretože ten nesmeruje k nim, ale v prvom rade je zameraný na pomoc ohrozeným a nenarodeným deťom. Podľa Mary Wagnerovej je dôležité, aby si každý človek uvedomil, že ochrana života nenarodených detí je boj, v ktorom sa oplatí bojovať aj keď sa momentálne zdá, že víťazstvo v podobe záchrany životov nenarodených detí je ešte ďaleko.

Je potrebné, aby odvahu, akou disponuje Mary Wagnerová, získali najmä kresťanskí politici, ktorí môžu naozaj ešte razantnejšie pomôcť nenarodeným deťom, ako pro-life aktivisti. Pokiaľ kresťanskí politici riskujú maximálne stratu politických sympatií u liberálov a feministiek, nenarodené deti sú kvôli ich politickej korektnosti stále v priamom ohrození života.

Bližšie informácie o Mary Wagnerovej a jej príbeh boja za práva nenarodených detí si možno pozrieť aj v tomto približne 40 minútovom videu:

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299