Prirodzený zákon


8. apríla 2021
  Pokladnica viery

Prirodzený zákon je Bohom nám daný zákon, ktorý človek už svojím rozumom môže poznať. Niektoré náboženské a mravné pravdy totiž už samým rozumom ľudským možno poznať, keď je rozum dôkladne vzdelaný a vyvinutý.

Tak môžeme poznať, že je najvyššia bytosť, že ju máme ctiť, že je rozdiel medzi dobrom a zlom, že dobro máme konať a zlého sa chrániť, že svojich rodičov máme ctiť, že nie je dovolené blížneho zabiť, okradnúť atď.

Zákon prirodzený je daný od Boha všetkým ľuďom, zaväzuje teda všetkých ľudí bez rozdielu. Tento zákon je nezmeniteľný, nezrušiteľný.

Katolícka mravouka