Príroda – nový proletariát? Rozhovor s profesorom Rybom - Christianitas

Príroda – nový proletariát? Rozhovor s profesorom Rybom

pch24.pl
23. decembra 2019
  História  

Svet prírody bude bez človeka svetom oveľa krutejším, pretože človek je jeho neoddeliteľnou súčasťou a má povinnosť všetko v ňom rozumne usporadúvať – pripomína profesor Mieczysław Ryba v rozhovore s Piotrom Relichom.

Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy nielen proti zabíjaniu zvierat, ale aby týmto zvieratám boli aj priznané práva. Niektorí dokonca naznačujú, že medzi nami a ostatnými druhmi niet významných rozdielov. Z čoho pramenia takéto tvrdenia?

– Nuž z prostredia, ktoré nás obklopuje, sme vyhodili Boha, čím sa narušila celá hierarchia bytí, v dôsledku čoho človek nevie, kým je a kam ide. V tejto súvislosti sa objavujú dve revolučné tendencie. Jedna z nich ho vyzdvihuje do pozície anjela či dokonca boha, ktorý nemusí brať ohľad na nič a môže voľne prekračovať všetky doterajšie pravidlá; druhá človeka animalizuje, čiže úplne ho degraduje na úroveň zvieraťa. Vtedy je všetko narušené: vnímanie sveta i vzťah k poriadku prírody.

Boh stvoril poriadok i prírodu pre človeka, a preto má človek nad ňou vládnuť – to všetko je opísané v Biblii, z ktorej vychádza učenie Cirkvi. Ateistické filozofie odmietajúce Boha vytvorili v tomto smere široký priestor pre vznik extrémnych a často absurdných teórií.

Zvieratá netreba zabíjať a jesť? Predsa vo svete fauny k tomuto procesu stále dochádza. Dnes sa zabíjanie kráv alebo ošípaných odsudzuje, ale o nejaký čas môžeme ísť ďalej a zakázať odstraňovanie škodcov. Buďme dôslední! Kedy možno zvieratá „likvidovať“, ak nám škodia a kedy nemožno? Ako vlastne regulovať vzťahy so zvieratami?

Tu nejde o nijaké praktické problémy – už na prvý pohľad vidno, že je to čistá ideológia…

– Áno, vytvára sa ideologická vrstva – taký ekologický „raj na zemi“, ktorý však v skutočnosti neexistuje a nepridržiavame sa racionálneho hodnotenia reality. Táto ideológia vníma človeka ako hrozbu, a teda ako bytosť, ktorá by mala zmiznúť z povrchu Zeme, a ak nie zmiznúť, tak prinajmenšom radikálne znížiť počet ľudí na zemeguli.

Obeťou tejto škodlivej ideológie je, ako obvykle, najmä mladá generácia fascinovaná „modernosťou“. V tejto skupine nájdeme aj katolíkov, ktorí podľahli ideológii, ktorá je v zjavnom rozpore so Svätým písmom. Pritom katolicizmus je racionálnou vierou, v ktorej absolútnu väčšinu vecí možno poznať rozumom. A práve preto sa táto ideológia snaží ovplyvňovať ľudí predovšetkým emocionálne, nie racionálne.

Na aké ciele slúži propagovanie týchto trendov v spoločnosti?

– Určite sú za tým aj obchodné záujmy, ale najdôležitejším cieľom je vniesť zmätok do chápania reality. Namiesto toho, aby človek spájal duchovný a materiálny svet a v istom zmysle „kultivoval“ prírodu, je človek vykresľovaný iba ako škodca.

Prečo by mal byť obraz jeleňa roztrhaného vlkmi považovaný za úžasný (aj keď smrť biedneho zvieraťa je dramatická a tragická), zatiaľ čo smrť zvieraťa spôsobená poľovníkom (a oveľa humánnejším spôsobom) je vnímaná ako neprijateľná a morálne zlá? To je absurdné! Svet prírody bez človeka bude svetom omnoho krutejším než svet s človekom, pretože človek je jeho neoddeliteľnou integrálnou súčasťou; a má povinnosť všetko v ňom rozumne usporadúvať.

V mnohých prípadoch však ide o reálne problémy týkajúce sa zaobchádzania so zvieratami na bitúnkoch alebo v priemyselnej živočíšnej výrobe.

– Samozrejme, deformácie existujú, veď ideológia sa musí na niečom priživovať. Priemyselný chov zvierat sa výrazne odlišuje od poriadku prírody a v konečnom dôsledku ani človeku veľmi neslúži. Toto treba napraviť, pretože všetko nie je možné riešiť mechanisticky – príroda je čosi viac.

Ideológia založená na skresľovaní reality však ide do absolútne opačného extrému, keď chce prevrátiť poriadok sveta. 

Dnešné ekologické, vegánske hnutia či hnutia za „práva zvierat“ sa vyznačujú silným ľavicovým pôvodom. Niektorí v ideológiách, ktoré za nimi stoja, vidia novú inkarnáciu marxizmu. Je takéto tvrdenie opodstatnené?

– Majme na pamäti, že napríklad nemecká Strana zelených neskrýva svoje sympatie k požiadavkám sexuálnej revolúcie. A keď už o nej hovoríme, tak treba povedať, že podľa ich ideológie všetky „sexuálne menšiny“ sú novým proletariátom pre „oslobodenie“, ktorého celú kultúru treba obrátiť hore nohami“. V tomto procese má rolu ďalšieho proletariátu vykorisťovaného človekom zohrať príroda.

Tieto absurdity sú dôsledkom konkrétnych filozofických predpokladov a neo-marxizmus je v kultúrnej revolúcii všadeprítomný – mení sa iba predmet „oslobodzovania“. V súčasnosti máme dočinenia s oslobodzovaním prírody od človeka – aby príroda nebola poddaná človeku.

Ďakujem za rozhovor.

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ