Prílišné lipnutie k zábavám


15. júna 2021
  Pokladnica viery

Ešte raz opakujem, Filotea, je dovolené hrať sa, tancovať, módne sa odievať, brať účasť na slušných divadlách, hostinách, avšak priveľmi sa k nim prikláňať, to sa protiví nábožnosti, je to veľmi škodlivé a nebezpečné. Nie je zlé, nie je nedovolené ich užívať, ale zlé je nemierne po nich túžiť…

Srdce človeka obťažené neužitočnými, zbytočnými, nebezpečnými náchylnosťami, nie je schopné v žiadnom prípade slobodne, ľahko a rýchlo bežať k Bohu. A to je cieľ nábožného života.

Sv. František Saleský – Filotea

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!