Prijímanie na ruku zostáva


17. júna 2020
  Krátke správy - Cirkev

Dnes sa skončilo 96. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch. Slovenský biskupi zvážili opatrenia v Cirkvi ohľadom koronakrízy a poďakovali veriacim za ich trpezlivé dodržiavanie.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie, biskupi rozhodli o zrušení všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách. Nariadenie platí od 17. júna 2020. Uviedli, že virtuálne spoločenstvo nemôže natrvalo nahradiť fyzickú prítomnosť na slávení eucharistie. Výnimky z povinnej účasti zostávajú platné pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu morálnu prekážku.

Suvisiaci článok

Interkomúnio – „posledná skúška“ Cirkvi?

Biskupi nezrušili povolenie prijímania na ruku. Uviedli, že kým zostávajú v platnosti krízové hygienické opatrenia, zostáva dovolené prijímať na ruku.

KBS podporila obnovenie voľnej nedele. Žiadajú pre ľudí slobodu tráviť čas s rodinou. „Nielenže tým poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby si oddýchlo aj životné prostredie.“

TM