Prezentácia knihy pamätí emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola v Trnave


23. septembra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Dňa 25. septembra 2021 o 15:00 hod., sa uskutoční v sále Mariannum, ktorá sa nachádza v budove trnavského arcibiskupského úradu na ul. Jána Hollého, prezentácia knihy pamätí emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola, ktorá nesie názov Je čas mlčať a čas hovoriť.

Kniha vznikla na základe rozhovoru s renomovaným historikom Petrom Sokolovičom a širokospektrálne popisuje udalosti 20. storočia, ktorých bol Mons. Jána Sokol svedkom, či už ako malé dieťa v období I. Slovenskej republiky, alebo počas vlády komunizmu po roku 1948. Je to individuálny pohľad na naše dejiny, ktorý ich začleňuje do kontextu živej viery a dejín katolíckej Cirkvi.

Pred našimi očami vystupuje príbeh, ktorý je nevšedný vzhľadom na úlohu, akú hral Mons. Ján Sokol v našich moderných dejinách pri formovaní samostatného Slovenska, aj pri bojoch o kresťanský charakter nového štátu.

Pozornosť je v knihe venovaná aj kauzám, ktoré mali zdiskreditovať jeho osobu a skrze neho aj konzervatívne krídlo v Cirkvi na Slovensku. Kniha sa venuje aj pálčivej téme odvolania arcibiskupa Bezáka, ktorá zrejme bude naďalej, ako tomu nasvedčujú posledné udalosti, rozdeľovať slovenských katolíkov.

Pri prezentácii tejto knihy sa budú môcť záujemcovia osobne stretnúť s Mons. Jánom Sokolom a dať si knihu podpísať.

Ukážka z knihy:

„…  keď som mal 75 rokov, som podľa Kódexu kánonického práva požiadal Svätého Otca Benedikta XVI. o uvoľnenie z úradu riadenia Trnavskej arcidiecézy. Napísal som aj mená troch kandidátov, čo bolo mojou povinnosťou. Do riešenia a vymenovania nového arcibiskupa pre Trnavskú arcidiecézu sa zamiešal J. T., jeden cirkevný hodnostár pochádzajúci zo Slovenska, ktorý prišiel do Bratislavy na Apoštolskú nunciatúru, a okrem mnou navrhnutých troch kandidátov navrhol bez môjho vedomia kandidáta pátra Róberta Bezáka. Moje terno nebolo brané do úvahy. Pán kardinál sa s otcom Bezákom stretával v Ríme, keď tam bol na štúdiách. On sa s  Róbertom Bezákom poznal z náhodných stretnutí, resp. z návštevy na Starých Horách a z jeho štúdií v Ríme. Ako to vo svojej knihe dobre napísal páter Šebastián Labo SJ, ten hodnostár neskôr sám priznal, že to bol z jeho strany omyl. Začiatkom apríla 2009 prišiel otec nuncius a oznámil mi, že Svätý Otec prijal moje vzdanie sa a vymenuje pre Trnavu nového biskupa. Nejaký čas po tejto návšteve prišiel list z Apoštolskej nunciatúry, v ktorom bolo napísané meno nového biskupa. Bol ním páter Róbert Bezák z rehole redemptoristov, s poznámkou, že to zostáva pod tajomstvom Svätého…“

Rozhovor s mons. Sokolom pri príležitosti vydania knihy si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=pn5WrsEuhVA

Otec arcibiskup v ňom opisuje diskreditačnú kampaň voči jeho osobe a Katolíckej Cirkvi. O vyriešení tohto súdneho sporu informoval Ján Čarnogurský ml., právny zástupca mons. Jána Sokola:

„Vzhľadom na skutočnosť, že otec arcibiskup dovŕši tento rok vek 87 rokov, rozhodol sa akceptovať návrh na súdny zmier, na základe ktorého sa časopis .týždeň musí ospravedlniť otcovi arcibiskupovi Sokolovi za nepravdivé informácie, ktoré o ňom uverejnil pred jedenástimi rokmi. Otec arcibiskup sa pritom vzdal náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú by aj tak venoval na dobročinné účely. Pokiaľ by nebol uzavretý súdny zmier, konanie by sa ťahalo ešte asi veľa ďalších rokov,“

Súdny spor s týždenníkom týždeň bol teda ukončený verejným ospravedlnením arcibiskupovi Sokolovi zo strany predstaviteľov týždenníka v spomínanom časopise.

Pokiaľ máte záujem zakúpiť si knihu: “Je čas hovoriť a čas mlčať” , môžete si ju zakúpiť na nasledujúcom odkaze: https://www.christianashop.sk/Pamati Mons Jana Sokola

Redakcia

Titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!