Premôcť seba samého – najťažší boj


7. januára 2021
  Pokladnica viery

Kto podstupuje ťažšie boje ako ten, kto sa usiluje premôcť seba samého? A to by malo byť našou úlohou: premáhať samých seba, zo dňa na deň nadobúdať nad sebou väčšiu moc a tak sa zdokonaľovať. V tomto živote je každá dokonalosť spojená s nejakou nedokonalosťou; a každé naše rozumovanie je zastreté akousi mrákavou. Pokorné sebapoznávanie je istejšou cestou k Bohu, než hlboké vedecké skúmanie.

Tomáš Kempenský, O nasledovaní Krista