Prefekt kongregácie pre liturgiu: Cieľ je návrat k pokoncilovej liturgii, Summorum Pontificum bolo nesprávne interpretované


18. novembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Je to jasné, Tradicionis Custodes tvrdí: OK, tento experiment nebol úspešný,“ povedal arcibiskup Arthur Roche, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, pričom naznačil, že otázka tradičnej liturgie sa obmedzuje len na vzťah s Kňazským bratstvom sv. Pia X. (FSSPX).

Arcibiskup Arthur Roche poskytol rozhovor švajčiarskej televízii vysielajúcej v taliančine TvSvizzer, v ktorom zdôraznil, že: „Bežná forma slávenia rímskeho obradu je založená na dokumentoch publikovaných od II. vatikánskeho koncilu.“ Následne zdôraznil: „Vráťme sa k tomu, čo koncil požadoval od Cirkvi.“

Dokumenty týkajúce sa tradičnej liturgie mali, podľa jeho názoru, „povzbudiť návrat lefebvristov k jednote s Cirkvou.“ Tento „experiment“ však nepriniesol želané výsledky, preto nasledovalo posledné motu proprio pápeža Františka Traditionis Custodes.

Musíme si uvedomiť, že liturgická reforma nevyplynula z vôle pápeža. To bola vôľa veľkej väčšiny biskupov katolíckej Cirkvi, ktorí sa zišli na 21. ekumenickom koncile,“ povedal arcibiskup Roche.

Ako uvádza Christopher Lamb z portálu The Tablet, je situácia ešte jasnejšia vo svetle odpovede, ktorú arcibiskup Roche zaslal kardinálovi Vincentovi Nicholsovi, predsedovi Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu. V ňom prefekt Kongregácie pre Boží kult uvádza, že Traditionis Custodes umožňuje len „veľmi obmedzené“ možnosti slávenia „predkoncilovej“ liturgie, motivované „pastoračnou obozretnosťou“. Cieľom má byť postupný „návrat“ k pokoncilovej liturgii.

V liste sa arcibiskup Roche tiež vyjadroval k aktivitám Spoločnosti latinskej omše v Anglicku a Walese. Hierarcha sa dištancoval od interpretácie motu proprio Traditionis custodes, prezentovanej touto organizáciou, podľa ktorej „stará“ liturgia nebola nikdy zrušená: „Toto nie je smerodajný výklad, pretože za liturgiu sú zodpovední iba biskupi v spoločenstve s pápežom.“ Kongregácia pre Boží kult odmietla vec komentovať a zdôraznila, že obsah listu adresovaného kardinálovi Nicholsovi bol dôverný.

BM

Zdroj: PCH24, titulný obrázok – Flickr


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!