Prednáška v Žiline o ikone Posledný súd na konci časov


23. februára 2021
  Krátke správy - Cirkev

V Žiline sa dnes, 23. februára 2021 o 16.30 uskutoční online prednáška protopresbytera Igora Cingeľa o ikone Posledný súd na konci časov. Prednáška sa uskutoční v expozícii Ikony v budove spoločnosti Hour v Žiline (M.R.Štefánika 33).

Boží súd nie je akt jedného okamihu, ale postoj Božej lásky. Posolstvom ikony je inšpirovať človeka k úvahám nad vlastným životom. Počas Veľkého pôstu byzantská tradícia recituje na konci všetkých oficiálnych cirkevných hodiniek modlitbu pripisovanú sv. Efrémovi Sýrskemu, ktorá sumarizuje cestu obrátenia každého kresťana: „Pane a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosti, túžby po moci a prázdnych rečí. Daruj mne, Tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy a neodsudzovať môjho brata, lebo Ty si požehnaný na veky vekov. Amen“, avizujú organizátori.

Webová adresa s prístupom k online prenosu bude pred začiatkom prednášky na facebookovej stránke OZ IKONY a na webovej stránke Expozície IKONY. Záznam z vysielania bude následne dostupný aj v archíve.

V Žiline má stála expozícia ikon svoje miesto už niekoľko rokov. Desiatky sakrálnych obrazov s postavami svätých si za ten čas pozreli stovky návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých európskych krajín, Ruska či amerického kontinentu. Viac o ich histórii či duchovnom odkaze sa mohli návštevníci dozvedieť z pravidelných prednášok. V súčasnosti je pre pandémiu expozícia zatvorená.

BK

Zdroj: KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!