Pred 29 rokmi prijal biskupskú chirotóniu košický eparcha Milan Chautur


1. marca 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pred 29 rokmi, 29. februára, v priestupnom roku 1992, prijal biskupskú chirotóniu košický eparcha vladyka Milan Chautur. Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom, a už počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristov (CSsR). Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú́ fakultu v Bratislave.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchu Joachima Segediho 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosť Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 až 1984 v Strážniciach a Lounách v Čechách, účinne pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984 – 1985), Šmigovec (1985 – 1989) a Porúbka (1989 – 1992). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti vtedajšej Štátnej bezpečnosti. 1. júla 1990 bol zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.

11. januára 1992 ho pápež sv. Ján Pavol II. menoval za titulárneho kresimenského biskupa a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 29. februára 1992 v Prešove z rúk hlavného svätiteľa prešovského eparchu Jána Hirku. Spolusvätiteľmi boli vladyka Michal Rusnák CSsR, biskup slovenskej gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte a arcibiskup Giovanni Coppa, apoštolský nuncius v Česko-Slovensku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Päť rokov sa ako pomocný prešovský biskup venoval najmä pastorácii mládeže.

21. februára 1997 bol vladyka Milan Chautur menovaný pápežom svätým Jánom Pavlom II. za apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzantského obradu v Košiciach. Jeho pastoračná aktivita sa odvtedy sústreďovala na proces liturgickej a duchovnej obnovy celého exarchátu a na zriadenie nutných článkov riadiacej štruktúry košického exarchátu.

V rámci Konferencie biskupov Slovenska viedol vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu a mládež. 30. januára 2008 bol vladyka Milan Chautur CSsR pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za košického eparchu. Do úradu ho uviedol 18. februára 2008 kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi.

20. januára 2020 pápež František vymenoval slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, dovtedy sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie. Vladyka Milan Chautur naďalej zostáva košickým eparchom. Na rozhodnutie Svätého Otca Františka reagoval vladyka Milan slovami: „Rozhodnutie Svätého Otca prijímam s tou istou úctou a poslušnosťou, ako som prijal menovanie za biskupa pred 28. rokmi. V pokoji vždy urobím všetko tak, ako nástupca svätého Petra rozhodne. Som veľmi rád, že budem mať vedľa seba biskupa, ktorý bude napomáhať dobru tejto Cirkvi.

Srdečne vladyku Milana Chautura pozdravujeme a prajeme mu veľa Božieho požehnania do ďalšieho života.

BK

Zdroj: KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!