Prečo transgender? H. G. Wells to vedel už pred sto rokmi - Christianitas

Prečo transgender? H. G. Wells to vedel už pred sto rokmi

Mikuláš Hučko
17. augusta 2021
  Revolúcia

Zdroj: Pixabay

Michael Cook, editor stránky Mercatornet.com si všimol v jednom prakticky neznámom románe, ktorý upadol do zabudnutia, vydanom pred prvou svetovou vojnou, veľmi známeho autora, priekopníka vedeckej fantastiky, niekoľko ohromujúcich predpovedí.

Kladie otázku, či vieme, prečo je transgenderizmus novou hranicou občianskych práv? Bez ohľadu na to, či si podľa nás transrodové osoby zaslúžia alebo nezaslúžia ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou, či vieme, prečo vznik transrodovej problematiky je nepochopiteľným hlavolamom?

Prečo je toľko prípadov? Prečo prudko rastie počet detí a dospievajúcich, ktorí trpia rodovou dysfóriou? Prečo sa na ňu vo firemnej sfére a v médiách pozerá s takými sympatiami? Podľa Cooka (a nielen podľa neho) je to nepochopiteľné. Odpoveďou musí byť, že transgenderizmus je nejakým spôsobom pevne zakorenený v našej spoločnosti, v jej kultúre, ako akýsi spiaci vírus, ktorý iba čakal na ideálne podmienky.

Zdroj: Flickr

V skutočnosti už v roku 1913 H. G. Wells, priekopník britskej vedeckej fantastiky, predpovedal vznik transgenderizmu. Keby žil dnes, bol by pravdepodobne jedným z jej najúčinnejších propagátorov.

Wells je vskutku zaujímavá postava. Jeho rodičia boli chudobní a mali nízke vzdelanie, ale on bol štyrikrát nominovaný na Nobelovu cenu za literatúru. Bol literárnou sopkou, ktorá chrlila vedeckú fantastiku, sociálne komentáre, poviedky, históriu, sociológiu, traktáty o verejných záležitostiach a futurológiu. Mnohé z jeho kníh sa stále vydávajú, vrátane klasických sci-fi románov Stroj času, Vojna svetov, Ostrov doktora Moreaua a Neviditeľný muž.

Bol protikresťansky a protinábožensky založený a zastával „pokrokové“ názory na manželstvo a sex – čo vzhľadom na jeho búrlivý milostný život (vôbec) neprekvapuje.

Kniha Oslobodený svet (The World Set Free) ako literárne dielo za veľa nestojí, ale je ohromujúco jasnozrivá vo vedeckých a spoločenských témach. Napísal ju v roku 1913, tesne pred začiatkom prvej svetovej vojny. Predpovedá druhú svetovú vojnu, letecké vojny, atómovú energiu, atómové bomby, svetovú vládu, jazykovú dominanciu angličtiny, sexuálnu revolúciu, sekulárne vlády urýchľujúce úpadok náboženskej viery a… transgenderizmus.

Ústredná téma románu je vyjadrená v jeho úvodnej vete. Je to vlastne téma celého Wellsovho diela: „Dejiny ľudstva sú dejinami dosahovania vonkajšej moci. Inými slovami, nie sme homo sapiens, ale homo faber. Osudom ľudstva nie je múdrosť alebo spoločenstvo s Bohom, ale objavenie spôsobu, ako ovládnuť prírodu. Je to čisto marxistická predstava a neprekvapuje, že Wells bol horlivý socialista.

V súčasnosti environmentálne hnutie utlmilo nadšenie z využívania technológií na ovládnutie prírodného sveta. Uvedomujeme si, že človek je súčasťou prírody a že je nebezpečné priveľmi ju vykorisťovať. Rovnako je však evidentné, že viera v technológiu vnímanú ako spása ľudstva má na nás hlboký vplyv.

Wellsovým „hovorcom“ v knihe Oslobodený svet je ruský mudrc Karenin, postava podobná Sokratovi, ktorý sa objavuje na konci príbehu a prednáša skupine žiakov, ktorí sú posadnutí hviezdami. Práve tu Wells predpovedá nevyhnutný vzostup transgenderizmu.

Jeden zo žiakov básni o budúcnosti voľnej lásky – téma, ktorá bola populárna v prvých desaťročiach 20. storočia. „Viem, že keď hovoríte, že svet je oslobodený,“ hovorí Karenin, „vykladáte si to tak, že svet je oslobodený pre milovanie… tento starý tvrdý svet sa rozpúšťa v žiarivom opare lásky – sexuálnej lásky.

Úplná hlúposť, poznamenáva pohŕdavo. Skutočným cieľom ľudstva je „večné hľadanie poznania a veľké dobrodružstvo moci“.

Na vašej budúcnosti – ako žien – mi vôbec nezáleží. Nezaujíma ma ani budúcnosť mužov – ako mužov. Chcem zničiť tieto predstavy o budúcnosti. Záleží mi na vašej budúcnosti ako inteligencií, ako súčasti a prínosu k univerzálnej mysli ľudskej rasy. Ľudstvo je v týchto veciach nielen prirodzene príliš špecializované, ale všetky jeho inštitúcie, zvyky, všetko, túto odlišnosť ešte zveličuje, umocňuje. Ženy nie sú nič mimoriadne… Žiadna nová myšlienka. Platón chcel presne to. Nechcem pokračovať v tom, čo sme doteraz robili, zdôrazňujúc túto prirodzenú odlišnosť; nepopieram ju, ale chcem ju minimalizovať a prekonať.“

Stručne povedané, v nadchádzajúcej utópii budú sexuálne rozdiely vymazané. Karenin tým samozrejme má na mysli, že vymazané budú ženy, nie muži (Wells bol všetko možné, ale nebol feminista):

– „Karenin?“ spýtala sa Ráchel, „chceš povedať, že ženy sa majú stať mužmi?“

– „Muži a ženy sa musia stať ľudskými bytosťami.“

Táto veta vystihuje ideológiu transgenderu. Ľudstvo sa stáva dokonalejším, keď prekoná prirodzené obmedzenia spojené s binárnou sexualitou a prijme roly, ktoré si samo bude určovať.

A Karenin ďalej vysvetľuje, že je to nevyhnutné, pretože povolaním homo faber je ovládať vlastné telo, rovnako ako ovládol zvyšok prírody.

Zrazu sa všetky tieto rozdiely, ktoré sa zdajú byť také pevné, rozpustia (hovorí Karenin), všetky tieto nezlučiteľné veci sa spoja a my budeme naďalej tvarovať naše telá, formovať telesné pocity a osobné reakcie rovnako odvážne, ako teraz začíname vytesávať hory, usádzame moria na ich miesta a meníme prúdy vetra.“

– „Nemyslím si,“ povedal Karenin, „žeby existovala nejaká konečná hranica ľudskej schopnosti sebamodifikácie.

Zdroj: Max Pixel

Tieto citácie zo storočného traktátu naznačujú, že transgenderizmus je napriek svojej novosti hlboko zakorenený v tejto kultúre. Zdá sa, že je to úplne logické vyústenie postkresťanskej kultúry, ktorá uctieva technológiu a zriekla sa svojho Stvoriteľa. Vo wellsovskej schéme vecí moc vytlačila lásku ako najvyššiu cnosť. A tak ako pre kresťanov má sexualita zmysel iba ako láska, pre postkresťanov sexualita má zmysel len ako sila pretvárania tela v transrodovom projekte.

Michael Cook na záver svojej krátkej úvahy ponúka riešenie – boj. „Ak sa vám teda z vyzdvihovania transgenderizmu dvíha žalúdok a ak sa chystáte na to odpovedať a bojovať, spoznajte svojho nepriateľa. Nebudete bojovať proti bláznivej konšpiračnej teórii, aktivistom LGBT ani starnúcim „hipisákom“ zo Summer of Love. Budete bojovať proti všetkému, za čím stál H. G. Wells: marxistickej metafyzike, scientizmu a samotnému osvietenstvu. Pripútajte sa, bude to náročná jazda.

Zdroj: mercatornet.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!