Prečo je Fatima ešte aj po sto rokoch najaktuálnejším mariánskym zjavením - Christianitas

Prečo je Fatima ešte aj po sto rokoch najaktuálnejším mariánskym zjavením

Matej Gavlák
16. marca 2022
  Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Včerajšie ohlásenie, že sa pápež František podujal zasvätiť Rusko (a Ukrajinu) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie1 prišlo ako blesk z jasného neba. Asi nikto neočakával, že sa to môže aj naozaj stať, o to väčší je všeobecný údiv katolíkov vo svete. Fatimské udalosti sú skutočne výnimočnou udalosťou ešte aj po sto rokoch a len málokto si uvedomuje, o akú mimoriadne závažnú záležitosť v živote katolíckej Cirkvi a sveta ide. Je preto nesmierne dôležité, aby bol tento akt vykonaný v súlade s Máriinými požiadavkami.

Zdroj: youtube.com

Ako skončili neposlušní francúzski králi

Hneď prvé fatimské tajomstvo je mimoriadne znepokojujúce, ba až tragické. Panna Mária v ňom oboznámila deti o desivej realite pekla, v ktorom končí veľké množstvo duší naveky trýznených démonmi (koho by bližšie zaujímali jej konkrétne slová na túto tému, ten si môže pozrieť 10-minútové video otca Altmana so slovenskými titulkami, kde sa téme bližšie venuje2).

Závažnosť fatimských posolstiev si však nedokážeme plne uvedomiť, kým si nepriblížime iný, podobný prípad z dejín, ktorý pre neuposlúchnutie skončil tragickými následkami. Sestra (dnes už svätá) Margita Mária Alacoque sa v júni 1689 dožadovala priamo pred kráľom katolíckeho Francúzskeho kráľovstva, Ľudovítom XIV., aby zasvätil krajinu Božskému Srdcu Ježišovmu. Nebola to nejaká jej svojvôľa, ale sám Kristus jej to prikázal. Povedal jej, že kráľ spolu s kráľovstvom získajú večnú slávu „zasvätením sa môjmu rozkošnému Srdcu. Moje Srdce si želá vládnuť v jeho paláci, byť namaľované na jeho štandardách a vyryté do jeho náručia…“

Margita Mária oznámila, že okrem stanoveného zasvätenia musí tiež byť postavená kaplnka Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Ak sa tak stane, Francúzsko sa stane svetlom mnohým národom a skutočným diamantom sveta. Ale ak nie, bude trpieť nielen kráľ, ale aj katolícke náboženstvo. Dnes vieme, že Ľudovít XIV., ako aj jeho nasledovník Ľudovít XV., výzvu podcenili a stanovené zasvätenie nevykonali.

Pre Ľudovíta XVI. si potom prišla krvavá Veľká francúzska revolúcia a vtedy najmocnejší štát Európy sa dostal do anarchie a bláznovstva, aké si nikto nikdy nemohol ani len predstaviť. Toto vražedné šialenstvo pritom prišlo presne sto rokov (1789) po tom, čo sa sv. Margita Mária Alacoque dožadovala audiencie u kráľa Ľudovíta XIV. s tým, aby Francúzsko zasvätil Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu (1689).

Vráťme sa však späť k Fatime.

Muž v bielom

Druhé a tretie fatimské tajomstvá nás varujú pred katastrofickými udalosťami priamo v Ríme. V druhom tajomstve Panny Mária žiada, „aby bolo Rusko zasvätené môjmu Najsvätejšiemu Srdcu a aby zaň bola vedená Eucharistia odprosenia každú prvú sobotu“. Ak sa tak nestane, „krajina bude rozširovať svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú zavraždení; Svätý Otec bude veľmi trpieť; mnohé národy budú zničené.

Panna Mária Fatimská túto prosbu zopakovala aj v roku 1929, keď sa sestre Lucii zjavila a povedala: „Nastala chvíľa, v ktorej Boh žiada Svätého Otca, aby učinil a nariadil, aby v jednote s ním a v ten samý moment, biskupi sveta zasvätili Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sľubujúc jeho obrátenie pre tento deň modlitby a celosvetovej nápravy.“

Tretie proroctvo de facto nadväzuje na druhé – hovorí o „mužovi v bielom“, ktorý prechádzal „mestom napoly v ruinách“ a „na úpätí veľkého kríža ho zabila skupinka vojakov“. Spolu s pápežom boli zavraždení aj biskupi a ďalší rehoľníci.

Kardinál Sodano, ktorý správu prečítal, uviedol, že tretie tajomstvo sa týkalo atentátu na Jána Pavla II. Už na prvé počutie je však zrejmé, že to je viac jeho domnienka ako objektívna pravda. V novinách z roku 1981 čítame o jednom atentátnikovi, ktorý vystrelil na pápeža; kým tretie tajomstvo obsahuje slová ako „vojaci“, „biskupi a rehoľníci“, či ono „mesto v ruinách“. Veľký zmätok je aj okolo údajného zasvätenia Ruska: je síce pravda, že sa Sovietsky Zväz rozpadol, ale v Rusku je dnes menej katolíkov ako v roku 1917, potraty v krajine nikdy neustali a ruské vojská sú dnes veľmi silné a správy o nich opäť zapĺňajú stránky novín. A ani z katolíckeho pohľadu svet určite nie je na tom lepšie ako pred rokom 1989.

Závažnosť druhého a tretieho fatimského proroctva však spočíva v nasledovnom: naposledy bol pápež násilne pripravený o svoj život počas vykonávania svojho úradu… ešte za čias Rímskej ríše. Tieto správy naznačujú možnú krízu, akú Cirkev – a s ňou celý svet – nezažili prinajmenšom 1500 rokov! A len nedávno sme mohli vidieť násilné protesty aj v Ríme, o ruských vojskách na Ukrajine nehovoriac. Keď bola vlani na jeseň vplyvná americká politička Nancy Pelosiová vo Vatikáne, svoju návštevu musela nečakane predčasne ukončiť, pretože sa jej ochranka obávala, žeby ju mohli divoké protesty priamo ohroziť… Toto definitívne vyznieva ako varovný signál, ako vystrihnutý z Fatimy.

Tancujúce slnko“

S fatimskými zjaveniami je nerozlučne spojený aj slnečný zázrak, ktorý podľa odhadov videlo až 70-tisíc ľudí. Lisabonské noviny O Seculo vtedy uviedli: „Pred užasnutými očami davu, ktorého vzhľad bol až biblický, keď ľudia stáli s holými hlavami a dychtivo hľadeli na oblohu, sa slnko chvelo, robilo náhle neuveriteľné pohyby mimo všetkých vesmírnych zákonov – slnko „tancovalo“ podľa typického výrazu ľudí.3 Svedkami úkazu „tancujúceho slnka“ boli aj vedecké kapacity, ako napríklad José Maria de Almeida Garrett, vedec a profesor z portugalskej Coimbry. Ten uviedol:

Pri pohľade na slnko som si všimol, že všetko začína byť tmavé. Najprv som sa pozrel na najbližšie predmety a potom som sa pozrel ďalej až k obzoru. Videl som, že všetko malo ametystovú farbu. Objekty okolo mňa, obloha a atmosféra, mali rovnakú farbu. Všetko blízke aj vzdialené sa zmenilo a nabralo farbu starého žltého damasku.

Prečo je tento úkaz taký dôležitý? Nuž, išlo zrejme o najväčší hromadný zázrak od doby… Mojžiša a židovského prechodu cez Červené more!

Aj tento fakt dokresľuje obrovskú dôležitosť, akú Fatima v skutočnosti stále má. Ale ani to nie je ešte všetko.

Máriina doba

Druhé fatimské posolstvo končí slovami: „Na konci však bude moje Nepoškvrnené Srdce triumfovať. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dané obdobie mieru.“ V histórii už bolo viacero zjavení Panny Márie – v Guadalupe (Mexiku), v Ekvádore, Lurdoch atď. Ale nikdy inokedy Panna Mária neprisľúbila, že nastane doba, kedy bude „triumfovať jej Nepoškvrnené Srdce“. Taký prísľub ľudstvo nikdy nedostalo – až v roku 1917.

Aj z tohto pohľadu je veľmi zvláštne rozprávať o tom, že táto „Máriina doba“ už nastala po páde Sovietskeho zväzu. Vôbec nič tomu nenasvedčuje. Potraty nikdy neprestali, v 90. rokoch sme mali vojnu v Juhoslávii, genocídu v Rwande, teroristické útoky po celom svete, po čom nasledoval 11. september a invázia do Iraku a Afganistanu. V roku 2002 po prvýkrát prepukol škandál sexuálneho zneužívania v Cirkvi, ktoré sa dialo celé 70., 80. aj 90. roky.

Toto nemohol byť sľúbený „Máriin mier“ – prísľub, aký ľudstvo nikdy predtým nedostalo. O to zaujímavejšie sú slová exorcistu Chada Rippergera, ktorý uviedol, že počas nedávneho exorcizmu mu démon povedal: „On (Boh) mi ide odobrať moju moc!4 Má sa to týkať v prvom rade Cirkvi a skrze ňu aj celého sveta. Otec Ripperger pritom priamo spomína aj Fatimu a hovorí, že Fatima naznačuje, že má nastať náhly koniec vlády démonov nad svetom. Pokračuje:

Dostávame sa na koniec istej fázy. Bude to brutálne, bude to ťažké a osobne verím, že na istú chvíľu sa všetko stane horším. Dúfam však, že je to indikátorom toho, že… do roka, do dvoch sa veci začnú meniť, alebo sa niečo stane – napríklad zasiahne Panna Mária – alebo môže prísť aj trest na ľudí, kto vie.

Tieto slová opäť indikujú aktuálnosť nielen druhého, ale aj tretieho fatimského posolstva ako aj to, že k ich naplneniu ešte stále nedošlo.

Fatima je posolstvom pre celý svet – aj ten nekresťanský

To, že sľúbená „Máriina doba“, kedy nastane definitívny „triumf jej Nepoškvrneného Srdca“ ešte nenastala, dosvedčuje aj fakt, že podľa mnohých kresťanov z arabských krajín predznamenáva toto zjavenie konverziu väčšieho počtu moslimov na katolicizmus. Na Slovensku na túto skutočnosť ako prvý zrejme upozornil Denník Štandard. Ten vo svojom článku Fatima a moslimský svet5 uvádza:

Existuje teória, že fatimské zjavenie Panny Márie má špeciálny význam pre moslimský svet. Zakladá sa na súhre niekoľkých faktorov: Fatima bola obľúbená dcéra proroka Mohameda, Panna Mária má osobité postavenie v Koráne a portugalská dedinka to všetko prepája.

Na svete má pritom existovať len jediné miesto nazvané „Fatima“ – to v Portugalsku. Článok pokračuje:

Svoj význam zohráva aj to, odkiaľ sa vzal názov tejto obce. Bolo to ešte v stredoveku, v čase reconquisty žil istý portugalský rytier don Gonçalo, ktorý sa zaľúbil do moslimskej princeznej. Aj ona sa do neho zaľúbila, vzala si ho, bola pokrstená a stala sa kresťankou… Preto možno povedať, že Fatima je spojená s konverziou na kresťanstvo, osobitne z islamu.

Bol to slávny biskup Fulton Sheen, kto prišiel s touto tézou. Poukázal na to, že už v Koráne je Panna Mária veľmi vážená. Napísal:

Verím, že Panna Mária sa rozhodla byť známa ako Naša Matka z Fatimy – ako prísľub a znak nádeje pre moslimský ľud a ako uistenie, že oni, ktorí jej preukazujú toľko úcty, jedného dňa prijmú aj jej Božského Syna.“6

Aj z tohto pohľadu možno vnímať, že fatimské proroctvá sú aj dnes mimoriadne aktuálne – a možno ešte viac ako kedykoľvek za posledné roky. Treba sa preto veľmi modliť (najlepšie sv. ruženec) a postiť, aby pápežom Františkom chystané zasvätenie zvlášť Ruska, ale aj Ukrajiny bolo Nebom prijaté. Verím totiž, že nikto nechce niečo ako „druhú Francúzsku revolúciu“ rozšírenú na celý svet, ktorej obeťou by už nebol francúzsky kráľ, ale sám Svätý Otec v Ríme.

1 https://www.christianitas.sk/papez-zasvati-rusko-a-ukrajinu-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie/

2 https://www.youtube.com/watch?v=KDoJgZTz7PU&t=0s

3 https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/10/13/our-lady-of-fatima-the-virgin-mary-promised-three-kids-a-miracle-that-70000-gathered-to-see/

4 https://www.christianitas.sk/exorcista-sme-na-zaciatku-konca-satanovej-vlady/

5 https://dennikstandard.sk/6978/fatima-a-moslimsky-svet/

6 https://www.churchmilitant.com/news/article/abp.-sheen-our-lady-of-fatima-will-convert-the-moslems

***

KAMPAŇ FATIMA ZA SLOVENSKO

Ako súčasť kampane Fatima za Slovensko si môžete objednať knižku Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje od A. A. Borelliho na stránke https://fatimapreslovensko.sk/, ku knižke tiež zdarma dostanete aj pekný drevený ruženec.

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na stránke https://fatimapreslovensko.sk/.

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!