Prečo chodíme na roráty? Význam modlitby v noci…

vdp. Ľubomír Urbančok
11. decembra 2020
  Cirkev  

Milovaní bratia a sestry !

Keď prichádzame ešte za tmy na rorátnu svätú omšu, cítime možno ešte únavu. Tí najmenší z nás ešte možno driemkajú aj počas svätej omše, teraz… Mohli by sme byť naplnení pocitom, že akú veľkú vec sme urobili, aké máme zásluhy pred Bohom, že sme si privstali a prišli na rorátnu svätú omšu. Avšak je tomu naopak…

Je krátko po šiestej hodine a my si musíme uvedomiť, že napríklad trapistickí mnísi každý deň slávia o takomto čase bežne svätú omšu a majú za sebou takmer 3 hodiny modlitby. Prečo mnísi vstávajú uprostred noci, aby sa modlili? Jednou z odpovedí môže byť odpoveď žalmistu:

Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa, za tvoje spravodlivé výroky.“ (Ž 119)

Na druhej strane nás upozorňuje pred útokmi Nepriateľa svätý Peter vo svojom prvom liste, ktorého úryvok čítajú kňazi a rehoľníci vždy predtým, než sa pomodlia modlitbu pred spánkom: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1Pt,5)

Teda modlitba ešte v noci, či už uprostred nej alebo zavčasu ráno má mimoriadnu hodnotu. Môžeme vnímať jej mimoriadnu hodnotu. Don Dolindo na jednom mieste vo svojich spisoch hovorí, že mnohí kňazi sú v očistci, lebo zanedbali hodnotu modlitby v noci. Neapolský svätec bol známy tým, že vstával zavčasu, už pred treťou, aby sa mohol modliť v tichu a pokoji noci.

Noc je časom, keď Boh prehovára k človeku mimoriadnym spôsobom. Čítame o tom v 1. knihe proroka Samuela : „Héli pochopil, že chlapca volá Pán. A Héli povedal Samuelovi: „Choď, ľahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ Samuel odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel odvetil: „Hovor, tvoj sluha počúva!“ Tu Pán povedal Samuelovi: „Hľa, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvendžať v obidvoch ušiach. V ten deň splním na Hélim všetko, čo som o jeho dome hovoril, od začiatku až do konca.“ (1Sam,3)

Bratia a Sestry !

V tomto čase adventu, keď máme znova objaviť hlboký zmysel duchovného bdenia, ktoré je cestou k nášmu duchovnému prehĺbeniu sme pozvaní aj skrze tieto rorátne sväté omše objaviť zmysel noci a modlitby počas nej. Koľkí naši súčasníci trávia celé hodiny nočným vysedávaním pri televízoroch? Kardinál Joseph Ratzinger vo svojej prvej knihe rozhovorov s Vittoriom Messorim predložil tvrdú kritiku pokoncilového vývoja, kde hovorí, že nočné modlitby sa aj v kláštoroch vymenili po koncile za nočné vysedávanie pri televízoroch. Dnes, keď už mnohí nemáme televízory, môžeme ich zameniť za mnohé iné médiá – počítače, telefóny…

Objavme hodnotu nočnej modlitby, či už skoro ráno alebo neskoro večer, práve vtedy, keď svet žije, ako keby Boha nebolo. Nasledujme príklad tej, ktorá je nazývaná Hviezda Ranná, o ktorej sme rozjímali minulý týždeň. Môžeme si byť istí, že výsledkom bude mimoriadna Božia milosť a rast v našom duchovnom živote.

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299