Plníme prosbu Panny Márie, nech ľudia nosia Zázračnú medailu. Svätá omša za účastníkov kampane: Dar Panny Márie na ťažké časy


26. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Dňa 27. novembra 1830 sa sestre Kataríne Labouré zjavila Najsvätejšia Panna Mária a požiadala ju, aby túto medailu rozšírila medzi ľuďmi. Počas 46 rokov jej zasväteného života sa nikto nikdy nedozvedel, že videla Pannu Máriu. Len tesne pred smrťou sestra Katarína vyjavila svojej predstavenej tajomstvo, ktoré celý život skromne nosila vo svojom srdci. Sestra Katarína zomrela 31. decembra 1876 ako sedemdesiatročná. Dňa 28. mája 1933 bola vyhlásená za blahoslavenú a pápež Pius XII. ju dňa 27. júla 1947 svätorečil. Svätý Otec tým zároveň potvrdil posolstvo, ktoré Kataríne zverila Panna Mária roku 1830.

vizuál zázračnej medaily

Katarína Labouré tlmočila slová Panny Márie: „Postaraj sa, aby bola vyrazená medaila podľa tohto vzoru. Všetci, ktorí ju budú nosiť, obdržia veľké milosti, najmä keď ju budú nosiť na krku. Potom sa obraz otočil a videla som druhú stranu medaily: Písmeno „M“ s krížom a pod ním dve srdcia – jedno korunované tŕním a druhé prebodnuté mečom. A znovu som počula: „M“ a dve srdcia hovoria dostatočne.“ Ježiš a Mária… dve spojené utrpenia pre našu spásu.

Ako reakciu na túto prosbu samotnej Panny Márie, Nadácia Slovakia Christiana spustila kampaň s cieľom rozšíriť túto medailu k všetkým veriacim, ktorí o to prejavia záujem. Práve v sobotu 23. októbra 2021 sme doručili všetky vaše prosby a modlitby k Panne Márii do kaplnky, ktorá sa nachádza na ulici Du Bac v Paríži, a ktorú ako rehoľníčka navštevovala sv. Katarína Labouré. viac na www.zazracna-medaila.sk

prosby a modlitby účastníkov kampane v zakristii kaplnky v Paríži

Veľká vďaka preto patrí všetkým, ktorí neváhali a zareagovali na pozvanie Panny Márie a aj dnes šíria Zázračnú medailu.

Na znak vďaky bola v ten istý deň, keď sme doručili vaše poďakovania a prosby k Panne Márii, slávená o 10:30 na ulici Du Bac v Paríži svätá omša. Zároveň boli všetky vaše prosby uložené k neporušenému telu sv. Kataríny Labouré, ktoré sa nachádza v kaplnke na ulici Du Bac v Paríži. Miestny kňaz osobne uložil vaše poďakovania a prosby k sv. Kataríne, kde boli počas celej svätej omše obetovanej za vás všetkých a na všetky vaše úmysly.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je PHOTO-2021-10-23-13-54-17-3-769x1024.jpg
páter Jaroslav počas modlitby

Potom sa kňaz a všetci prítomní pomodlili svätý ruženec na úmysel, aby boli všetky modlitby a prosby vyslyšané. Prosby sú už teda v náručí Panny Márie, aby ich odovzdala svojmu synovi Ježišovi Kristovi…

Veľká vďaka patrí pátrovi Jaroslavovi, ktorý má misijné poslanie na ďalekom Madagaskare, a ktorý svätú omšu odslúžil.

prosby a modlitby uložené k neporušenému telu svätej Kataríny

Zázračnú medailu nosia milióny ľudí po celom svete. Mnohí z nich dostali na príhovor Panny Márie od Nebeského Otca mnohé milosti, ktoré prisľúbila.

Pre veľký úspech budeme v tejto kampani pokračovať. Ak by ste sa chceli zapojiť do tejto našej kampane môžete tak urobiť na stránke www.zazracna-medaila.sk. Ďalšie informácie si môžete pozrieť aj tu: SlovakiaChristiana.sk/Kampan Zazracna medaila, vase prosby a modlitby su uz u pri Panne Marii v Parizi.

Redakcia


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!