Pravidlo a podmienky mravnosti - Christianitas

Pravidlo a podmienky mravnosti


23. mája 2020
  Pokladnica viery

Jediným pravidlom, podľa ktorého súdime o mravnosti svojich skutkov, je vôľa Božia. „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ (Mt 19,17.)Keďže i pravidlom mravnosti je vôľa Božia, je potrebné:

1. aby Boh zjavil, t. j. na vedomie dal človekovi svoju vôľu;

2. aby človek mohol vôľu Božiu poznať a ju plniť. Pravidlo mravnosti.

1. Boh skutočne nám zjavil svoju vôľu, aby sme sa tak ňou spravovali a dosiahli spasenie. Boh nám dal zákon, ktorý máme zachovávať, a rady, ktoré nás vedú k dokonalému životu. Toto sú podmienky objektívne. Boh nám zjavil svoju vôľu.

2. Boh dal človekovi schopnosť poznať a plniť vôľu Božiu: dal mu rozum a slobodnú vôľu. Toto sú podmienky subjektívne.

Mravouka – 1948 Trnava

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku