Pozvánka na modlitbovú pobožnosť k sv. Charbelovi pod Zoborom


22. novembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Farský kostol sv. Petra a Pavla v Nitre okrem iných vzácnych relikvií uchováva aj relikvie kosti a časť spovednej štóly sv. Charbela Makhloufa, veľkého libanonského svätca a mnícha. Vždy v 22. deň v mesiaci sa v tomto chráme koná spoločná modlitba k tomuto svätcovi, aby Pán Boh aj na jeho orodovanie a príhovor doprial milosti, ktoré človek potrebuje pre svätý život.

Veriaci sa modlia modlitby za konkrétne úmysly, ktoré sú pripravené písomne mesiac predtým. Počas pobožnosti je príležitosť k ucteniu si relikvie a prijatia požehnania olejom sv. Charbela. Okrem tejto modlitbovej pobožnosti k sv. Charbelovi sa v Kostole sv. Petra a Pavla po každej večernej svätej omši (okrem štvrtku) v rámci pravidelnej adorácie, modlia litánie k sv. Charbelovi o pomoc v chorobe a za spásu obetí.

Najbližšia modlitbová pobožnosť k sv. Charbelovi sa uskutoční 22. novembra 2020 pri večernej svätej omši o 18:30 hod. Kvôli koronavírusovej pandémii sa požehnanie s olejom sv. Charbela neudeľuje. Na základe prijatých opatrení musí účasť prítomných veriacich na svätej omši zodpovedať 50 percentnej kapacite obsadených miest na sedenie.

Svätý Charbel Makhlouf má v cirkevnom kalendári svoj sviatok 24. júla. Svätec, celým menom Jozef Anton Makhluf, sa narodil 8. mája 1828 v Beka Kafra v severnom Libanone, umrel 24. decembra 1898. Vyrastal v kresťanskej rodine, kde získal veľkú záľubu v modlitbe. Bol mníchom – eremitom, žil a pôsobil v maronitskom opátstve sv. Marona v Annayi.

Za kňaza bol vysvätený 23. júla 1859 v Bkerky. Šestnásť rokov žil v Annayi v opátstve sv. Marona. V roku 1875 sa rozhodol pre život v pustovni sv. Petra a Pavla, ktorá tiež patrila do opátstva. Viedol život plný modlitby a vzdávania vďaky. Ako pustovník žil dvadsaťtri rokov. 16. decembra 1898 ho počas slávenia svätej omše zachvátila zákerná choroba, ktorej podľahol na Štedrý večer toho istého roku. Pochovaný bol na cintoríne opátstva.

O pár mesiacov neskôr bolo vidieť okolo hrobu oslňujúce svetlo, z jeho mŕtveho tela vytekal pot a krv. Jeho hrob začali navštevovať pútnici, pri hrobe sa stalo množstvo zázrakov. V Nitrianskej diecéze sa relikvie sv. Charbela Makhloufa uchovávajú na dvoch miestach. Popri Kostole sv. Petra a Pavla v Nitre aj v Kostole sv. Jakuba v Želiezovciach.

BK

Zdroj: KBS

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299