Poznaj svoju dušu!


25. septembra 2020
  Pokladnica viery

Aký poľutovaniahodný stav: hocktorý dnešný študent pozná okolie Aljašky a bezchybne vymenuje prítoky Jang ce tiangu, ale nepozná vlastnú svoju dušu! Lebo keby ju poznal, musel by sa zhroziť nad úžasnými pralesmi, v ktorých si tak bujne žijú krvilačné —ba veľa životov ničiace —dravce nespútaných náruživostí. Títo mladíci ani vo svojom dospelom veku nebudú samostatnými, ale úzke hmotné záujmy, ľudské hľadiská a vlny náruživostí ich tak budú zmietať o skaly bezcharakternosti, ako studený novembrový vietor na tisíce metie bezživotné, žlté, opadávajúce listy. Duše —sťa lístie v krútňave.

Títo mladíci aj vo svojom dospelom veku budú takými, ako do prudkého toku hodené kusy dreva, ktorých sa zmocní a unáša vír vody, hoci nevedia, prečo a kade. Budú ako barany, ktoré bez hlavy bežia za vedúcim škopom, ale nerozmýšľajú, kade a kde. Budú ako veterník na veži; krútia sa sem-tam, ale nikdy nevedia, aké vetry ich krútia. Úbohé to duše, sťa ožltnuté lístie v jesennej krútňave studeného vetra.

Tihamer Tóth – Rady mladým mužom