Povzbudenie duše k pokore


18. augusta 2021
  Pokladnica viery

Preto, duša moja, ak si múdra, sadaj si vždy na posledné miesto; nekradni pre seba slávu Božiu, ani v malom, ani vo veľkom; zostúp do svojho nič, ktoré jediné ti patrí, a ani celý svet ťa nebude môcť pozdvihnúť do pýchy.

Keďže drahocenná cnosť pravej pokory už skoro vymizla, a nenachádzala sa ani v knihách filozofov, ani v mravoch pohanov, prišiel z neba Učiteľ pokory, a aj keď bol rovný Bohu Otcu, seba samého ponížil, stanúc sa poslušným až na smrť.

Preto, duša moja, ak sa snáď hanbíš nasledovať pokoru ľudí, nehanbi sa nasledovať pokoru Božiu, ktorý nemôže ani klamať, ani sa klamať, a ktorý sa pyšným protiví, zatiaľ čo pokorným dáva milosť.

Robert Bellarmin – O vystupovaní mysle k Bohu


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!