Povinnosti detí voči rodičom - Christianitas

Povinnosti detí voči rodičom


6. júna 2022
  Pokladnica viery

Povinnosti medzi rodičmi a deťmi sú nepochybne vzájomné, a ako deti sú povinné podporovať, poslúchať a ctiť si rodičov, tak aj tí sú povinní deťom nielen zabezpečiť jedlo a odev, ale ich aj viesť a vychovávať k čnosti.

Avšak láska rodičov k deťom je tak prirodzene daná, že nebolo treba ďalší zákon, ktorý by ich napomínal k tejto povinnosti; na druhej strane veľmi často vidieť, že deti neopätujú lásku rodičov, a preto bolo potrebné dať nejaký zákon, ktorý by im pripomínal ich povinnosť voči rodičom. Dokonca Bohu nestačilo vyhlásiť holý príkaz, ale želal si podnietiť smrteľníkov k jeho zachovávaniu tu prisľúbeniami, tu hrozbami.

Sv. Robert Bellarmin – Katechizmus


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Filmy a seriály, ktoré ukazujú, že viera má čo ponúknuť

V tejto chvíli sa už celkom zjavne zdá, že Cirkev môže zachrániť azda len… návrat k tradičnej liturgii

Evanjelizácia dnes alebo päť otázok, na ktoré treba dať odpoveď najprv

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť)