Povinnosti anjelov


25. novembra 2020
  Pokladnica viery

Týchto povinností je pätoro. Prvou je ustavičné spievanie chváľ a hymnov Bohu. Druhou povinnosťou anjelov je prednášať Bohu modlitby smrteľníkov a svojím príhovorom ich odporúčať. Tretia služba anjelov spočíva v tom, že sú posielaní ako vyslanci, aby oznamovali, čo chce oznámiť Boh. Štvrtou úlohou anjelov je ochrana ľudí, či už jednotlivcov, alebo celého množstva. Poslednou povinnosťou anjelov je, aby boli tiež vojakmi a ozbrojenými veliteľmi, pri vykonávaní pomsty na národoch a ľuďoch. To anjeli sírou a ohňom spálili mestá Gomora a Sodoma, to anjeli usmrtili prvorodených v Egypte, to anjeli útokom porazili mnoho tisíc Asýrčanov, to anjeli v deň posledného súdu oddelia zlých od spravodlivých a zhodia ich do ohnivej pece.

Robert Bellarmin – O vystupovaní mysli k Bohu