Potešenie z dobrého rozhovoru - Christianitas

Potešenie z dobrého rozhovoru

Leonard Przybysz
8. apríla 2020
  Kultúra  

V našom svete, v ktorom panuje anonymita, si mnoho ľudí neuvedomuje, že dobrý rozhovor je skutočným umením, pretože vďaka nemu sa spoločenský styk stáva pôvabný a príjemný. Potreba spoločenského života vyplýva zo samotnej ľudskej podstaty, ktorú stvoril Boh. Internetové vzťahy sú ilúzia. Každý potrebuje osobný kontakt s druhým človekom.

Plinio Corrêa de Oliveira – veľký milovník dobrého rozhovoru – opakoval, že vydarený rozhovor je ako ovocný šalát: každá porcia má svoju vlastnú chuť a obsahuje rôzne prekvapenia. Na druhej strane, rozhovor bez vtipu a jemnosti je ako jedlo bez soli – môže byť dobre pripravené, ale chýba mu chuť.

Dnes, bohužiaľ, nevieme viesť dobrý rozhovor. Ako často ľudia, ktorí sa stretávajú, mlčia, pretože nenájdu spoločnú tému, o ktorej by mohli hovoriť!

Umenie konverzácie dosiahlo svoj vrchol vo Francúzsku osemnásteho storočia. Pripomíname si to, keď sa zamýšľame nad krásnym obrazom francúzskeho maliara. Takmer počujeme, o čom je rozhovor, ktorého účastníci sa snažia, aby bol ľahký a príjemný a zároveň nie povrchný ani prázdny.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Dobrý účastník rozhovoru musí mať dar komunikatívnosti, ktorý mu dovolí porozumieť myšlienkam, názorom a charakteru partnera. V takom prípade sa konverzácia rozvíja spontánne a prirodzene a môže trvať hodiny. Medzi tichom a výmenou myšlienok a dojmov účastníci rozhovoru prechádzajú rôznymi témami tak, akoby sa prechádzali po záhrade plnej voňavých kvetov, zaujímavých zvierat a pestrofarebných vtákov.

Môžeme povedať, že dodržiavame druhú časť prikázania lásky – povinnosť milovať svojho blížneho ako seba samého – ak naším cieľom v rozhovore je činiť dobro a neusilovať sa excelovať za každú cenu či dokazovať si, akí sme rečníci. To by bolo čisté sebectvo.

Nevieme, či táto atmosféra prevládala pri čajoch u kňažnej de Conti, ale túto scénu sledujeme s veľkou sympatiou. A s miernou túžbou po čomsi, čo už pominulo a už to nemôžeme poznať…