Posledná fáza podvodu s EÚ – Európsky parlament odhlasoval revíziu základných zmlúv o fungovaní únie - Christianitas

Posledná fáza podvodu s EÚ – Európsky parlament odhlasoval revíziu základných zmlúv o fungovaní únie


9. mája 2022
  Krátke správy - Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Európsky parlament v stredu minulého týždňa vyzval na revíziu základných zmlúv o fungovaní EÚ. Väčšina europoslancov hlasovala za prepracovanie niektorých častí základných zmlúv s cieľom, ako uviedol portál Euractiv – „posilniť demokraciu eurobloku“. Aj keď ide len o „odporúčanie“, nemusíme pochybovať o tom, že toto „odporúčanie“ už bolo poslancom odporučené zhora, a preto príliš nehrozí, žeby nebolo spätne hore prijaté.

Európsky parlament tvrdí, že k tejto revízii má dôjsť „v súlade s požiadavkami občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy“. Všetci však ešte majú v dobrej pamäti, ako táto paródia na vypočutie „hlasu ľudu“ prebiehala. Oficiálny popis portálu Euractiv ohľadom výberu diskutujúcich, je ďalším príspevkom liberálov do studnice pokrokového humoru: „Na Konferencii o budúcnosti Európy sa zúčastnilo celkovo 800 občanov EÚ, ktorí boli vybraní náhodne, ale vyvážene z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a sociálno-ekonomickej úrovne. V rámci konferencie diskutovali o tom, ako funguje EÚ a čo by mohla urobiť lepšie.“ Ako však môže byť niekto vybraný náhodne a zároveň na základe vopred stanovených kritérií, to vie vysvetliť asi len EÚ.

Dôkladne preverení a ľavicovo-liberálnym hodnotám oddaní eurokomsomolci sa stretávali na pripravených „diskusiách“, z ktorých nakoniec vyextrahovali rezultát, že euroobčania túžia po väčších právomociach pre Brusel, lepšej ochrane minorít, samozrejme po boji s korupciou a za kvalitnejšie zdravotníctvo.

V tom ich údajne brzdí „egoizmus“ jednotlivých štátov. Preto bude treba zrušiť také „tmárske“ prežitky ako napríklad: jednomyseľná zhoda štátov alebo právo veta, ktoré umožňujú tým „zlým“ štátom (ako napr. Maďarsko) blokovať pokrokové rozhodnutia EÚ. Cesta k zmene vedie cez revíziu základných pravidiel, ktoré sa podľa prístupových rokovaní nemali meniť. Avšak doba chváta vpred.

Keďže sa minulý týždeň v Štrasburgu konalo posledné plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy, doba je dostatočne zrelá na zmeny. Plénum konferencie na ňom predložilo na základe konsenzu konečný súbor návrhov, ktorému predchádzali dve zasadnutia, na ktorých sa diskutovalo o návrhoch predložených deviatimi pracovnými skupinami.

Bývalý belgický premiér a spolupredseda konferencie Guy Verhofstadt v príspevku na sociálnej sieti Twitter označil hlasovanie za ambiciózne uvedenie požiadaviek konferencie do praxe. Podľa neho to naznačuje, že je možné mať novú EÚ v oblasti zdravotníctva, energetiky, obrany či demokracie.

A aká bude nová EÚ, o ktorej tak radi kresťanskí demokrati retrospektívne snívajú, v zmysle jej pôvodnej a ťažko dohľadateľnej „kresťanskosti“? Portál Euractiv referuje:

Medzi požiadavky konferencie patrí napríklad potreba odstránenia požiadavky jednomyseľnosti členských štátov EÚ v hlasovaniach o citlivých oblastiach, akými sú dane, sociálne zabezpečenie, zahraničná politika i prijímanie nových členov. Ďalším návrhom konferencie je splnomocniť Európsky parlament, aby sám predkladal legislatívne návrhy namiesto Európskej komisie a Európskej rady. Konferencia tiež požaduje, aby EÚ prevzala väčšiu zodpovednosť v oblastiach, ktoré sú výlučne v kompetencii členských štátov, akými sú obrana či zdravotníctvo.“

Vznik unitárneho molocha, sna všetkých ľavicovo-liberálnych globalistov, sa evidentne dostáva do záverečnej fázy. V Bruseli budú rozhodovať o našej obrane a zdravotníctve (na druhej strane, veď o nich rozhodujú zo zahraničia aj tak – viď Ukrajina a covid), ľavicovo-liberálna, a príkladne degenerovaná západná väčšina v parlamente aj v rade, prevalcuje konzervatívnejší Východ, zvýšia sa dane, zahraničná politika bude jednotná, bez národných priorít, určite bude aj viac LGBTQ inkluzívnosti a lásky.

Odmietnutie tejto vízie prišlo v parlamente zo skupiny europoslancov zastupujúcich frakciu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Po skončení posledného plenárneho zasadnutia konferencie oznámila, že jej poslanci na znak protestu odchádzajú z konferencie. V oficiálnom vyhlásení poslanci z ECR upozornili na nedostatky konferencie ohľadne možnosti účasti, legitimity, transparentnosti pri formulovaní záverov a odporúčaní, ale aj vo finančnej oblasti. Podľa ich názoru sa konferencia premenila na „politický nástroj v rukách európskych federalistov“.

Podľa ECR organizátori konferencie presadzovali presun právomocí do Bruselu, čo sa prejavilo okrem iného aj „neobjektívnym výberom zástupcov občanov a odborníkov“.

Poslanci v oznámení uviedli, že ECR pôvodne považovala konferenciu za príležitosť osloviť ľudí, ktorí sú proti zväčšovaniu právomocí Bruselu a sú viac naklonení idei bývalého Európskeho spoločenstva, ktoré ponechávalo širšie právomoci národným štátom. Podľa konzervatívcov však konferencia nakoniec neslúžila ako platforma pre rôzne nápady do budúcnosti, ale ako manipulované cvičenie s občanmi.

Pokiaľ však poslanci ECR skutočne verili tomu, že niečo také ako EÚ, po tom čo predvádza celé desaťročia, reálne túži poznať hlas autentickej opozície a vrátiť sa k bájnym koreňom, tak potom práve oni sami sú symptómom toho úpadku a naivity, ktoré umožnili vznik európskeho globalistického molocha. Či už naivne veriaci v kresťanské korene EÚ, ktoré vyvodzovali z náboženskej príslušnosti jej zakladajúcich figúrok a nie z reálneho obsahu, alebo veriaci v degaullovskú „Európu národov“, majú aj títo predstavitelia dodatočného a oneskoreného euroskepticizmu, leví podiel na tomto obludnom protikresťanskom projekte.

BM

Zdroj: Euractiv.sk, titulný obrázok – wikimedia commons

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Kniha Plinia Corrêu de Oliveiru Revolúcia a Kontrarevolúcia bola po prvýkrát publikovaná ešte v apríli 1959, a po vyše šesťdesiatich rokoch a mnohých prekladoch do svetových jazykov ju má napokon k dispozícii aj slovenský čitateľ. Uvedená práca vychádza z pevného historického a filozofického predpokladu: z nevyhnutnosti dodržiavať Kristov zákon nielen jednotlivcami, ale aj štátmi a všetkými spoločenskými vrstvami.

V roku 1960 Plinio Corrêa de Oliveira založil Sociedade Brasileira de Defesa de Tradição, Familia e Propriedade (Brazílska spoločnosť pre ochranu tradície, rodiny a vlastníctva) – organizáciu, ktorá sa neskôr rozšírila do mnohých krajín celého sveta pod názvom TFP (Tradition, Family, Property – Tradícia, rodina, vlastníctvo) a inšpirovala v mnohom aj katolíckych aktivistov na Slovensku, ktorí už od roku 2016 obhajujú kresťanské hodnoty.

Publikáciu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/prof–plinio-oliveira-revolucia-a-kontrarevolucia/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!