Portugalský prezident postúpil zákon o eutanázii na Ústavný súd


21. februára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa postúpil na Ústavný súd zákon, ktorý prijal portugalský parlament v januári a ktorým legalizoval eutanáziu. Prezident vyjadril presvedčenie, že dokument o eutanázii je nepresný, pokiaľ ide o pravidlá, na základe ktorých sa bude rozhodovať o eutanázii. Portugalský prezident podobne ako portugalskí katolícki biskupi, protestuje proti navrhovanému zákonu o eutanázii.

V odôvodnení svojho rozhodnutia prezident Marcelo Rebelo de Sousa uviedol, že zákon je zlý a nepresný, pretože explicitne neuvádza, v akých situáciách sa bude postupovať pri procese eutanázie jednotlivých pacientov. Portugalský prezident tiež dodal, že zákon v navrhovanej podobe by poskytoval jednotlivým lekárom neprijateľne vysoké výsady pri rozhodovaní o eutanázii.

Prezident, ktorého veto zákona o eutanázii požadovala väčšina náboženských odborových zväzov a lekárskych organizácií, vysvetlil, že postúpenie návrhu zákona na Ústavný súd bolo „preventívnym opatrením“.

Nepresný zákon o eutanázii bol v Portugalsku prijatý parlamentom 29. januára 2021 a podľa tohto zákona by dospelý človek mohol po predchádzajúcej lekárskej konzultácii podstúpiť eutanáziu. Bolo potrebné len potvrdiť, že trpí chronickou a nevyliečiteľnou chorobou.

Portugalskí biskupi vyjadrujú smútok a rozhorčenie nad tým, že parlament schválil zákon povoľujúci eutanáziu a asistovanú samovraždu v čase rozšírenia pandémie koronavírusu, pri ktorej sa každý snaží zachrániť čo najviac životov, pričom sa v krajine zaviedli pre občanov rôzne obmedzenia a obyvateľstvo ekonomicky trpí.

Nemôžeme súhlasiť s tým, aby eutanázia mohla byť reakciou na choroby a utrpenie. Prijať také postavenie znamená vzdať sa boja za zmiernenie utrpenia a vyjadriť mylný názor, že život poznačený chorobami a utrpením si už nezaslúži ochranu a stane sa bremenom pre človeka, spoločnosť, životné prostredie a zdravotníctvo“ uviedla vo svojom vyhlásení Portugalská biskupská konferencia.

Biskupi zdôrazňujú, že sa nikdy nemožno vzdať boja a zmiernenia utrpenia, či už fyzického, psychického alebo existenčného, a pripúšťať, že smrť, ktorá z toho vyplýva, je reakciou na tieto situácie. „Odpoveďou na choroby a utrpenie by mala byť skôr ochrana života, najmä ak je krehkejší, a to predovšetkým prostredníctvom prístupu k paliatívnej starostlivosti, ktorá je stále v portugalskej spoločnosti poddimenzovaná” uvádza sa ďalej v správe portugalských biskupov.

BK

Zdroj: PCh24

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!