Pornografia, pliaga, ktorá ničí mládež a rodiny - Christianitas

Pornografia, pliaga, ktorá ničí mládež a rodiny

lanuovabq.it
21. októbra 2019
  Spoločnosť  

„Dnes sú pornografii vystavené už deti od ôsmich rokov a pornografia je príčinou každého štvrtého rozvodu. Problém je v tom, že mnohí dospelí si neuvedomujú katastrofu, ktorú pornografia spôsobuje. V Spojených štátoch si to uvedomujú viac, niektoré štáty ju v súčasnosti považujú za krízu verejného zdravia.“

Zdroj: commons.wikimedia.org

Tento dramatický obraz načrtáva otec Sean Kilcawley, Američan, jeden z popredných svetových odborníkov na problémy spôsobené pornografiou. Stretli sme sa s otcom Kilcawleym počas jeho prednáškového turné v Taliansku v rámci série stretnutí pre formátorov (učiteľov, psychológov, vychovávateľov, katechétov) a formačného seminára pre kňazov. V Taliansku už bol v roku 2017 za Puridi Cuore, s ktorým prešiel mnohé talianske mestá, v ktorých prednášal na tému „Pornografia, kontaminácia človeka“. Otec Sean bol za kňaza vysvätený v roku 2005, absolvoval Inštitút Jána Pavla II., je uznávaným rečníkom prednášajúcim v USA o teológii tela, ľudskej láske a závislosti na pornografii. Bol konzultantom americkej biskupskej konferencie pri príprave dokumentu „Stvor vo mne srdce čisté – pastoračná odpoveď na používanie pornografie“.

Otec Sean, v Taliansku sa málo hovorí o pornografii, knihy o tejto téme sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. Pornografia je u nás považovaná za neškodnú zábavu. Aká je situácia v Spojených štátoch?

V Spojených štátoch si ľudia viac než v Európe uvedomujú, že pornografia je vážnym problémom. Stále viac ľudí vidí, že pornografia je krízou verejného zdravia. Rôzne organizácie, náboženské aj svetské, hľadajú spôsoby, ako chrániť mladých ľudí pred škodami spôsobovanými pornografiou a presadzujú prijímanie zákonov na ochranu detí a obetí sexualizácie v spoločnosti. Samozrejme, stále existujú ľudia, ktorí veria, že pornografia je legitímna zábava a činnosť, ktorá je neškodná, ale stále intenzívnejšia diskusia v našej krajine mi dáva nádej, že tí, ktorí sa chcú zbaviť závislosti na pornografii, disponujú zdrojmi na získanie tejto slobody.

Ani v Spojených štátoch si rodičia adolescentov neuvedomujú vážnosť problému? V Taliansku je často ich odpoveďou na varovanie pred pornografiou: ale kto, keď bol mladý, si nepozrel nejaké to pornografické video či časopis?

Mnoho ľudí v tejto diskusii poukazuje na vlastné skúsenosti s pornografiou. Keď som bol mladý, bol som nechtiac vystavený obrázkom v časopisoch a viackrát aj video záberom. To, s čím máme dnes do činenia, je však čosinaozaj nové. Mladí ľudia dnes majú prístup k pornografii, ktorá je násilnejšia, explicitnejšia a dostupnejšia, než kedykoľvek predtým v histórii. Ak je pravda, že pornografia vždycky existovala, tak nikdy nebola kedykoľvek prístupná na zariadení, ktoré človek bežne nosil vo vrecku. Nikdy sa nestalo, aby rodičia, ktorí chcú vychovávať svoje deti s kresťanskými hodnotami, zistili, že ich deti sledujú pornografiu vo svojich izbách.

Aké najvýznamnejšie údaje vyplývajú z prieskumov, ktoré ste čítali?

Ako kňaz poverený službou v rodinách môžem povedať, že k najvýznamnejším štatistickým údajom patrí to, že deti sú vystavené pornografii už vo veku od ôsmich do jedenástich rokov, a že pornografia či iné formy virtuálnej sexuálnej interakcie sú príčinou každého štvrtého rozvodu.

Čo robia politici v Amerike v rámci boja proti pornografii? Spojené štáty sú najväčším producentom a spotrebiteľom pornografie.

Niekoľko štátov vyhlásilo pornografiu za krízu verejného zdravia, čím sa vytvoril základ pre kroky v oblasti vzdelávania a právne kroky zamerané na ochranu detí pred pornografiou. Predávať pornografický materiál osobám mladším ako osemnásť rokov bolo vždy nezákonné. S príchodom internetu však deti do osemnásť rokov majú teraz prístup k pornografickému materiálu na smartfónoch, tabletoch a počítačoch. Digitálny svet neakceptuje rovnaké pravidlá ako fyzický svet. Jeden z amerických štátov prijal zákon, podľa ktorého poskytovatelia internetových služieb musia poskytnúť zákazníkovi, ktorý ich o to požiada, riešenia na filtrovanie siete. Dúfam, že príde čas, keď bude internet filtrovaný pri zdroji a zákazníci, ktorí budú chcieť mať prístup k pornografickému obsahu, budú musieť oň výslovne požiadať.

Pápež František viackrát hovoril o pornografii. Rozumejú pastieri Cirkvi v Spojených štátoch tomuto problému a sú schopní ukázať cestu von?

V novembri 2015 Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov schválila vyhlásenie „Stvor vo mne srdce čisté“, v ktorom biskupi vysvetľujú škody spôsobené pornografiou, dávajú rady a povzbudzujú americkú cirkev, aby sa týmto problémom vážne zaoberala. Niekoľko diecéz v Spojených štátoch začalo hovoriť o pornografii v rámci víkendov organizovaných s cieľom zvyšovanie povedomia, v rámci ktorých sa počas nedeľnej omše číta list biskupa a veriacim sú poskytované vhodné zdroje. Kňazi, ktorí sa chcú dozvedieť viac o možnostiach liečby a uzdravenia z pornografie, majú viac možností získať príslušnú formáciu.

Sledovali sme program vášho posledného prednáškového turné v Taliansku. Tri dni ste venovali formácii kňazov. Na základe malej vzorky, ktorú ste mali možnosť pozorovať, existujú rozdiely oproti americkým kňazom?

Keď som sa stretol s kňazmi v Miláne, najviac ma prekvapilo, že ich skúsenosť je veľmi podobná skúsenosti amerických kňazov. Najčastejšie sa sťažujú, že formácia v seminári ich nepripravila dostatočne na to, aby pracovali s veriacimi, ktorí bojujú proti pornografii či inému kompulzívnemu sexuálnemu správaniu. Mnohí kňazi sa cítia osamelí a bez podpory a iba s ťažkosťami formujú komunitu, ktorá by ich v ťažkých časoch podporila. Nakoniec všetci boli vďační za príležitosť uvažovať o tomto pastoračnom probléme a o tom, ako ho možno riešiť cez program evanjelizácie, katechézy a pastoračné sprevádzanie. Aj keď je naša kultúrna skúsenosť odlišná, to čo máme spoločné, ďaleko prevyšuje naše rozdielnosti.

Ako môžu kňazi pomôcť osobám s pornografickou závislosťou?

Mojim bratom v kňazstve odporúčam tri veci:

1. Vzdelávajte sa. Všetci, ktorí žijú v celibáte, sú povolaní byť „odborníkmi v láske“. Štúdiom problému sexuálnej závislosti a uzdravenia si kňazi väčšmi uvedomujú, čo znamená byť mužmi spoločenstva a lásky.

2. Vytvárajte spojenectvá. Závislosť na pornografii je fyzický, psychologický, duchovný a spoločenský problém. Uzdravenie si často vyžaduje solídne duchovné vedenie, psychologickú starostlivosť a podpornú skupinu, v ktorej človek spozná hlbší význam priateľstva. Kňazi sú často prví, ktorí prijímajú trpiacich ľudí, a musia vedieť, kam ich poslať, aké zdroje im odporučiť, aby našli pomoc a uzdravenie.

3. Nemajte strach!  Sme povolaní ohlasovať evanjelium „vhod i nevhod“. Najmä v súčasnej atmosfére, keď sa stále viac a viac pozornosti venuje hriechom kňazov a biskupov, my musíme naďalej ohlasovať pravdu o Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel volať hriešnikov, aby sa obrátili. V našej dobe sú najbežnejšie hriechy sexuálnej povahy a my musíme odvážne ohlasovať nádej a uzdravenie vo svete, ktorý padol do tmy.

Vieme, že ako jeden z troch pilierov pre uzdravenie zo závislosti na pornografii, spolu s duchovným rastom a psychologickou terapiou, odporúčate podporné skupiny, najmä tie, ktoré uplatňujú program Dvanásť krokov anonymných alkoholikov. Existujú ľudia, ktorí túto metódu považujú za priveľmi americkú. Čo si o tom myslíte? A akú pomoc môžu predstavovať pri uzdravení, ktorého inde niet?

Dvanásť krokov je metódou konverzie. To, čo v nich nájdeme, nájdeme aj v evanjeliách. Sú cestou obrátenia pre všetkých, hoci môžu byť považované za priveľmi americké, pretože sú veľmi pragmatické: závislé osoby však vo všeobecnosti potrebujú pragmatické nástroje. O čo teda ide:

1. Priznať, že sme bezmocní voči hriechu, a že naše životy začali byť neovládateľné, nie je nič iné než priznanie: „Bez Krista nemôžem robiť nič a s ním môžem robiť všetko“.

2. Veriť, že Ježiš nás môže oslobodiť od otroctva hriechu, je základným presvedčením kresťanstva.

3. Zveriť svoj život Ježišovi nie je nič iné než akt viery.

4. Urobiť dôkladnú a radikálnu morálnu inventúru svojho života a priznať si chyby charakteru je spytovaním svedomia.

5. Priznať toto všetko sebe, Bohu a aspoň jednej ďalšej osobe je generálna spoveď.

6. Pripravme svoje srdcia, aby sme Bohu dovolili odstrániť naše chyby, znamená, že sme otvorení posväteniu a obráteniu.

7. Prosme Boha, aby odstránil naše nedostatky: je to prosebná modlitba. Potom sme pripravení začať naprávať a liečiť naše vzťahy s ostatnými.

8. Napíšme zoznam osôb, ktorým sme ublížili, a ktorým to chceme vynahradiť

9. Potom im to vynahraďme. Toto je podľa Ježišovej rady: „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,  nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.“

10. Pokračujeme v osobnej inventúre a keď urobíme chybu, okamžite si ju priznajme. Toto sa tiež nachádza v dennom spytovaní svedomia.

11. Usilujme sa zlepšovať náš vedomý kontakt s Bohom: je to život modlitby.

12. Snažme sa prinášať toto posolstvo ostatným: staňme sa evanjelizátormi.

Dvanásť krokov je jednoducho cesta sprevádzania a obrátenia. Vidím to tak, že Dvanásť krokov nie je nič špeciálne americké , je to špeciálne katolícke.

Zdroj: http://lanuovabq.it/it/pornografia-flagello-che-distrugge-giovani-e-famiglie