Poriadok vo vesmíre


15. februára 2021
  Pokladnica viery

O poriadku vo vesmíre nám svedčí všetko tvorstvo a rastlinstvo. Prírodopis nás učí, že každá jedna rastlinka a každý jeden tvor sa skladá z malých čiastok, ktoré sa spravujú určitými zákonmi. Ich rozmnožovanie sa deje vždy jedným a tým istým spôsobom. Prírodopis nás napríklad učí, že zo pšeničného zrna vždy vyrastie len pšeničný klas a nie žihľava, z jablkového jadierka vyklíči jabloň a nie hruška, od mačky pochádza mačka a nie pes atď. Tak to bolo, tak to je a tak to vždy bude, lebo tak to žiada prírodný zákon.

Z uvedených príkladov vidieť, že vo svete je všetko majstrovsky usporiadané. Každá vec má vo svete svoje vlastné miesto, svoj čas, svoj cieľ a opatrená je všetkým, čo k dosiahnutiu svojho cieľa potrebuje. Odkiaľ je tento poriadok vo svete? Životná skúsenosť nás učí, že kde je poriadok, tam musí byť aj nejaký usporiadateľ. … Je teda celkom prirodzené, že aj pri pohľade na poriadok vo vesmíre myslíme na jeho pôvodcu, na Pána Boha.

Andrej Kliman, Katolícka apologetika