Pominuteľnosť svetskej slávy


29. apríla 2021
  Pokladnica viery

Istotne, keď príde Súdny deň, nebudú sa nás spytovať, čo sme čítali, ale čo sme robili, ani ako dobre sme hovorili, lež ako nábožne sme žili.

Povedz mi, kde sú teraz všetci tí páni a učitelia, ktorých si dobre poznal, kým ešte žili a pestovali vedu? Ich dôchodky už majú iní; a neviem či si niekedy na nich spomenú. Kým žili, zdalo sa, že sú čímsi, a teraz sa o nich mlčí.

Ó, ako rýchlo sa pominie svetská sláva! Kiežby sa ich život zhodoval s ich vedomosťami! Vtedy by sa boli dobre učili a čítali.

Tomáš Kempenský – Nasledovanie Krista