Poľský profesor D. Oko bude hovoriť na Slovensku aj o islame

Redakcia
29. januára 2020
  Spoločnosť

Je len jediná možnosť ako zvíťaziť nad súčasnou krízou v Cirkvi: jasné a zreteľné opieranie sa o pravdu – Kristovu pravdu. Ježiš je Cesta, Pravda a Život, obzvlášť v otázkach morálky…

Ohlasovateľom tejto pravdy je aj profesor Dárius Oko z krakovskej pápežskej Univerzity svätého Jána Pavla II., kňaz, duchovný otec a akademický pedagóg, ktorý sa nenechal spútať modernou dialektikou, nepodlieha falošným autoritám súčasného akademického a častokrát aj zdemoralizovaného sveta vedy. Navyše sa nebojí pomenovať problém zla, ktoré sa snaží infiltrovať v Cirkvi. A práve tento mediálne azda najznámejší poľský kňaz prichádza teraz na Slovensko.

Ako on sám hovorí: „Nedajme sa oklamať, mocným tohto sveta nezáleží na svätosti Cirkvi, ale na jej likvidácii…“

Používajú k tomu tie najzákernejšie metódy, ako sme mohli vidieť najmä v liberálnych médiách. Využívajú na to poklesky niektorých členov Cirkvi, aby mohli bojovať proti Cirkvi samotnej. Treba preto pripomenúť, lebo o tom sa už vôbec nehovorí, že práve v tejto Cirkvi sú tiež ľudia, ktorí sa modlia a bojujú za jej svätosť! Títo možno častokrát nenápadní, ale o to odvážnejší ľudia, chcú očistiť dobré meno Cirkvi, ktorá je urážaná, vysmievaná práve v týchto médiách.

Jeden z týchto bojovníkov, ktorý už vyše 10 rokov bojuje za očistenie dobrého mena Cirkvi, je aj profesor Dárius Oko. Bojuje proti sexualizácii, pedofílii a homosexualite medzi klérom. Jeho argumenty zazneli v poľskom aj ukrajinskom parlamente, prednášal v Nemecku či USA. Podieľa sa najmä na očistení Cirkvi v Poľsku.

Rodák z Osvienčimu, kaplán vo farnosti svätej Hedvigy Jagellonskej v Krakove, je častým hosťom vo verejných, ale aj súkromných médiách kde sa hovorí o rizikách sexuálnej výchovy, gender ideológii, ako aj problematike islamu, ktorú dôkladne zmapoval najmä z filozofického hľadiska. Pôsobí tiež ako vedúci katedry epistemológie na Pápežskej univerzite a má tiež poverenie od Konferencie biskupov Poľska hovoriť o tejto problematike v médiách. Je nám cťou privítať ho po prvý krát na Slovensku a pozvať na jeho prednášky všetkých, ktorým záleží na očistení svätej katolíckej Cirkvi .

Profesor Dariusz Oko vystúpi so svojimi verejnými prednáškami na nasledujúcich miestach:

Pondelok 3. februára 2020 – Košice – kostol sv. Antona Paduánskeho, Hlavná ulica 83, svätá omša o 19.00 hod a po nej o 20.00 prednáška na tému Problematika sexuálnej výchovy a jej riziká

Štvrtok 6. februára 2020 – Bratislava – centrum Salvator, Jakubovo námestie 5, začiatok od 18.00 hod – prednáška na tému Islamizácia západnej civilizácie