Poľsko: Ústavný súd má prešetriť, či je právo EÚ nadradené poľskej ústave. EÚ protestuje


11. júna 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

V marci požiadal poľský premiér Mateusz Morawiecki poľský Ústavný súd, aby prešetril rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (CJEU), podľa ktorého má právo Európskej únie prednosť pred poľskou ústavou. Toto rozhodnutie vyvolalo v Bruseli paniku a podľa správy, ktorú priniesla agentúra AP, Európska únia včera vo štvrtok oznámila, že poľskú vládu žiada, aby z poľského Ústavného súdu podnet na prešetrenie stiahla.

Didier Reynders, hovorca Európskej komisie, potvrdil, že túto žiadosť zaslal v stredu, v liste určenom poľskej vláde.

AP pripomína, že postup a rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, boli predmetom kritiky poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobru. On aj premiér Morawiecki tvrdia, že poľská ústava má prednosť.

Reakcia premiéra Morawieckého bola okamžitá, pričom vyhlásil, že podnet na prešetrenie, ktorý bol podaný na poľský Ústavný súd, nestiahne. Minister spravodlivosti toto rozhodnutie plne podporuje a dodáva, že žiadna krajina nemá právo poľskému premiérovi zakázať, aby sa na Ústavný súd obrátil so žiadosťou o vyriešenie nejakej kauzy, „ktorá z pohľadu poľskej ústavy vyvoláva pochybnosti“.

Európska komisia však v zapätí kontrovala, a v podstate tým odkladá masku, pretože jej ďalší hovorca Christian Wigand hneď oponoval poľskej vláde a uviedol, že rozhodnutia CJEU sú záväzné pre úrady jednotlivých členských krajín – vrátane súdov. Európska komisia preto žiada okamžité stiahnutie podnetu poľskej vlády z Ústavného súdu. Hra na nezávislosť a suverenitu členských štátov, sa pravdepodobne blíži k terminálnemu štádiu.

Hnev Európskej komisie je pochopiteľný. Rozhodnutie poľského Ústavného súdu môže otvoriť Pandorinu skrinku, z ktorej sa vyvalia všetky rozpory a zle maskované protirečenia medzi vierou euroobčanov v suverenitu svojich štátov a realitou bruselského diktátu. Pokiaľ poľský Ústavný súd povie, že je poľská ústava nadradená, bude musieť EÚ zasiahnuť a dokázať opak. Tým, že ho dokáže, však pochová definitívne a s hrozbou veľkej publicity, ilúziu o suverenite jednotlivých členských štátov.

Niežeby už celé roky vyplývalo z konania a rétoriky EÚ niečo iné, ale osvedčenie známej „salámovej metódy“ Bruselu velí, dávkovať jed pravdy po kvapkách, čím vznikne odolnosť podobná odolnosti Grišku Rasputina. Náhly nával informácií, ktoré potvrdzujú fakt, že štáty, najmä tie východné a malé, sú v podstate len guberniami v novom európskom „sojuze“, by niektorým naivnejším euroobčanom mohol privodiť šok. Preto je konanie poľskej vlády nebezpečné tak či tak, a jediným riešením vhodným pre Brusel je to, čo požaduje – stiahnutie podnetu, aby poľský Ústavný súd nič nerozhodol a vec sa ďalej nerozmazávala na verejnosti.

BM

Titulný obrázok – Flickr

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!