Politici zneužívajú koronavírus na vlastné ciele, to ale chorobu Covid-19 neodstráni

Branislav Krasnovský
8. decembra 2020
  Spoločnosť  

Časopis Reflex uverejnil rozhovor redaktora Bohumila Pečinku so známym a uznávaným českým imunológom Jaroslavom Svobodom s názvom „Vakcína nie je spása“ (Reflex, 19. november 2020). Ide o vskutku zaujímavý a podnetný článok, v ktorom spomenutý český imunológ prezentuje tvrdenia, za ktoré by ho s najväčšou pravdepodobnosťou náš pán premiér Igor Matovič zaradil medzi „fašistov, komunistov a mafiánov“.

Našťastie pre Jaroslava Svobodu, v Českej republike najvyššie politické elity stále dodržiavajú aspoň elementárne pravidlá politickej slušnosti, takže ho názory slovenského premiéra nemusia zaujímať, ani sa ich nemusí obávať, a zároveň slovenský premiér nemá žiadne možnosti ako Jaroslava Svobodu umlčať, či na neho vyvíjať podobný arogantný nátlak, ako vyvíjal na slovenských lekárov, ktorí si dovolili s ním nesúhlasiť.

imunológ a lekár Jaroslav Svoboda
zdroj: wikimedia commons

Kto je lekár a imunológ Jaroslav Svoboda?

Jaroslav Svoboda (nar. 1952) je internista, klinický imunológ a vedec, ktorý sa zaoberá systematickými poruchami imunity, chorobou AIDS a vírusovými ochoreniami. Vyštudoval medicínu na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe, napísal samostatne, bez cudzej pomoci diplomovú prácu a v roku 1978 spoločne so svojou učiteľkou MUDr. Teréziou Fučíkovou založil prvú československú imunologickú ambulanciu. Dlhé roky pôsobil v Ústave imunológie Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, kde sa habilitoval a takmer 40 rokov sa zaoberal liečbou a výskumom ochorenia AIDS. Za vedecký prínos a pomoc pacientom ho v roku 2015 vyznamenali prestížnou cenou WALD Press AWARD. V roku 2000 založil v Prahe prvú súkromnú imunologickú kliniku v Česku, ktorú stále vedie. Je tiež členom Českej onkologickej spoločnosti a Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.

Český imunológ Jaroslav Svoboda potvrdil, že nákaza sa objavila v Číne a spočiatku ju naozaj prenášali netopiere. Čínske úrady nikoho o nákaze neinformovali, aj keď už v roku 2019 mali dostatok informácii o nákaze i štruktúre vírusu SARS-Cov-2, ktorý sa dnes rozšíril už na všetkých kontinentoch. Vírus sa v Európe začal šíriť od konca roku 2019, najprv vo veľkom meradle v Taliansku, pretože začiatkom roku sa po vianočných sviatkoch vrátili do talianskych textilných fabrík desaťtisíce čínskych robotníkov, tí vírus rozšírili v severnom Taliansku a odtiaľ sa vírus potom rozšíril do celej Európy.

Koronavírus má komplikovanú štruktúru a o jeho pôvode sa šíria rôzne informácie. Podľa niektorých informácii má vírus prirodzený pôvod, podľa iných zas vznikol umelo v laboratóriách. Francúzsky virológ Luc Montagnier napríklad tvrdí, že vírus môže súvisieť s výrobou vakcíny proti HIV, v laboratóriách vo Wu-chane, kde prišlo k havárii a kde sa vakcína proti HIV vyrábala. Ak Číňania vyvíjali vakcínu proti HIV, mohli vyrábať transformované vírusy a v prípade havárie v laboratóriách mohol uniknúť transformovaný vírus v podobe koronavírusu do okolia. Na rozdiel od HIV sa však nedokáže koronavírus prepísať do jadra ľudskej bunky, takže koronavírus nie je a nikdy nebude nebezpečnou celoživotnou infekciou ako AIDS.

Jaroslav Svoboda ďalej tvrdí, že vírus sa neobjavil na miestnom trhovisku, ako erudovane písali spočiatku takmer všetky mainstreamové médiá. V prípade, ak je vírus umelý, jeho životnosť bude podstatne kratšia, ako v prípade prirodzeného vírusu a bude súčasne aj rýchlejšie mutovať – podobnú prognózu vyslovila nezávisle aj ďalšia známa česká imunologička, Soňa Peková.

Podľa Jaroslava Svobodu i Soni Pekovej sa súbežne s rozšírením vírusu postupne v spoločnosti začala vyvíjať kolektívna imunita, ktorá nakoniec zohrá významnú úlohu v obrane ľudskej populácie proti vírusu. Jaroslav Svoboda poukázal aj na ďalší zaujímavý fakt. Koronavírusom sa spočiatku nakazili námorníci na lodiach, vrátane lodí amerického vojenského námorníctva, ktoré pôsobili ako inkubátor. Avšak ani na lodiach sa nenakazili všetci námorníci, čo je dôkazom, že prirodzená imunita proti koronavírusu v spoločnosti existuje a existovala od počiatku šírenia vírusu.

česká imunologička Soňa Peková
zdroj: Youtube

Vírus už zmutoval do menej nebezpečnej podoby, politici o tom stále mlčia

Súčasná vlna šírenia koronavírusu má iný charakter ako prvá vlna, ktorá sa šírila na jar. Ale ani na jar a ani dnes neplatia tvrdenia, ktoré nekriticky šírili niektoré mainstreamové médiá a tiež nezodpovední politici. Podľa týchto tvrdení sú všetci ľudia, trpiaci diabetes, hypertenziou či kardiaci v priamom ohrození života. Samozrejme, nebezpečenstvo hrozí najmä u pacientov s dekompenzovaným diabetom, človek však musí mať skutočne vážne poruchy imunity a byť naozaj vážne chorý, aby koronavírus pre neho predstavoval smrteľné nebezpečenstvo. Pre ľudí s vážnymi poruchami imunity však predstavuje vážne nebezpečenstvo aj agresívna podoba chrípky.

Súčasná vlna koronavírusu je síce nákazlivejšia ako jarná vlna, zároveň však nákaza nemá na zdravie drvivej väčšiny pacientov devastačné účinky. Takýto vývoj predpovedala väčšina európskych i českých imunológov, vrátane už spomínanej českej imunologičky Soni Pekovej. Na jar väčšina svetových imunológov uviedla, že na jeseň už bude v spoločnosti dostatočne silná kolektívna imunita, ktorá síce neznamená, že Covid-19 človek nebude môcť dostať, ale s určitosťou nebude mať ochorenie u väčšiny pacientov drastický alebo fatálny priebeh.

Optimálny vývoj bude vyzerať tak, že pod tlakom imunity sa vírus zmení postupne na niečo neškodné. Tento proces však môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Politici však vyvolávajú falošné očakávania v spoločnosti o možnosti absolútnej kontroly nad vírusom. Vďaka týmto nezodpovedným politikom a médiám sa v spoločnosti etabloval obraz, podľa ktorého infikovaný znamená vážne chorý, to však nie je pravda.

Švédi na jar vykonávali demografický prieskum a potvrdili, že v spoločnosti existujú aj prenášači vírusu, ktorí nemusia mať žiadne príznaky ochorenia, sami však ochorenie šíria. Je preto dôležité, aby sa v prvom rade chránili tie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva (ľudia s poškodenou imunitou a vážnymi chronickými ochoreniami, a to bez ohľadu na vek). V ich prípade má význam aj prísny obmedzený lockdown ich okolia, v prípade celej spoločnosti však lockdown nemá opodstatnenie.

Problematická vakcinácia a nezodpovední politici

Nezodpovední politici sa v súčasnosti snažia v spoločnosti presadiť obraz, podľa ktorého je potrebná plošná vakcinácia obyvateľstva za každú cenu – vakcína podľa ich tvrdení vyrieši všetky problémy s koronavírusom. Ide však o holý nezmysel, takéto tvrdenia nemôže potvrdiť žiadna seriózna farmaceutická firma z biologických, morálnych a aj ďalších dôvodov. Okrem toho nikto presne nevie aké nežiadúce účinky budú jednotlivé vakcíny schopné u očkovaných vyvolať. U istej časti populácie vakcinácia takmer vždy vyvolá nežiadúce účinky, veľa bude závisieť aj od toho, ako dlho sa vakcína testovala. Takisto žiaden odborník nemôže potvrdiť, ako dlho bude vakcinácia účinná a koľko ráz bude potrebné populáciu opakovane očkovať. Nikto nevie, či bude vakcína chrániť obyvateľstvo niekoľko mesiacov alebo rokov, presne tak ako je to dnes v prípade existujúcich vakcín proti chrípke. Takže vakcína žiaden problém s koronavírusom nemôže vyriešiť a ani nevyrieši.

Za každých okolností by však mal každý obvodný lekár so všetkou vážnosťou pristupovať k skúmaniu zdravotného stavu svojich pacientov. Je potrebné, aby lekár dôkladne preskúmal zdravotný stav pacientov a zvážil, v koho prípade môže prísť k vážnym komplikáciám a až po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti, by mal rozhodnúť komu vakcináciu napokon odporučiť.

Jaroslav Svoboda zdôraznil, že politici sa snažia v spoločnosti navodiť dojem, že očkovanie proti koronavírusu bude vyzerať podobne ako očkovanie proti tuberkulóze, ktoré sa praktizovalo v socialistickom Československu. V prípade očkovania proti tuberkulóze išlo o klasické očkovanie, pri ktorom sa očkovaný pacient vedome nakazil oslabenou formou tuberkulózy, aby si organizmus dokázal vybudovať protilátky.

Žiadnu kontrolu nad tuberkulózou očkovaním detí v ČSSR však lekári nedokázali získať. Práve naopak, kvôli očkovaniu proti tuberkulóze veľké množstvo detí v ČSSR získalo vrodené poruchy imunity a nakoniec sa ukázalo, že pre vymiznutie tuberkulózy malo najväčší pozitívny význam zlepšenie sociálnych a ekonomických parametrov života spoločnosti. Proti tuberkulóze sa očkovalo aj v Rumunsku, kde boli sociálne a ekonomické parametre za socializmu stále katastrofálne a v Rumunsku tuberkulóza nikdy nezmizla. Rovnako tuberkulóza nezmizla ani v rozvojových krajinách, kde ňou dodnes trpia milióny ľudí.

Veľmi negatívne hodnotí Jaroslav Svoboda vakcíny, ktoré používajú ako nosič adenovírus. Takéto vakcíny dokázali stimulovať u očkovaných ľudí nádorové komplikácie. Zdravotné riziká v prípade adenovírusov sú obrovské, pre mnohých ľudí môže byť zas morálnym problémom vakcinácia, pri ktorej sa používajú bunky z potratených detí. Preto povinná vakcinácia obyvateľstva určite nie je prijateľným riešením, bez ohľadu na tú skutočnosť, že niektorí politici vnímajú povinnú vakcináciu obyvateľstva ako možný úspešný biznis.

zdroj: Pixabay

Prekonanie nákaz je ten najlepší spôsob na zvýšenie imunity

Niektorí politici a médiá situáciu s koronavírusom neuveriteľne dramatizujú. Pritom u takmer 90% nakazených má dnes koronavírus ľahký priebeh alebo je absolútne bez symptómov. Preto má význam chrániť vyššie spomenuté najviac ohrozené skupiny obyvateľstva (ako sú ľudia s vážnymi zdravotnými problémami a narušenou imunitou, a to bez ohľadu na vek). Musíme sa naučiť dôverovať našej vlastnej imunite, ktorá si dokáže s koronavírusom poradiť. Snaha vytvoriť vakcínu, ktorá bude ľudí chrániť je síce chvályhodná, je však scestné vkladať do existencie takejto vakcíny neprimeranú dôveru. Takáto vakcína jednoducho neexistuje a ani nebude existovať.

Základná vakcinologická a imunologická axióma znie: „Prekonanie nákazy je najlepšia metóda, ako zvyšovať vlastnú imunitu“, túto axiómu poznajú a akceptujú odborníci na celom svete. Pri každej nákaze sa zvyšuje kolektívna imunita. Politici a predstavitelia médií, ktorí sa snažia hysterizovať spoločnosť tvrdeniami, že sa nachádzame uprostred civilizačnej katastrofy a musíme sa snažiť za každú cenu prežiť december, január a možno ešte február, pretože potom sa už zjaví zázračná vakcína a celý svet bude opäť krásny a zdravý, skresľujú skutočnosť a nehovoria vôbec pravdu.

Na záver rozhovoru lekár a imunológ Jaroslav Svoboda doslovne povedal: „Je potrebné podporovať všetkých občanov, ktorí nepodliehajú panike. Preventívne opatrenia by mali byť cielené na ohrozené skupiny obyvateľstva. Drvivá väčšina obyvateľstva nemá žiadne alebo len minimálne príznaky ochorenia, ktoré pripomínajú bežnú chrípku. Dnešné opatrenia politikov pripomínajú situáciu, podľa ktorej by sa mali smrteľné prípady dopravných nehôd odstrániť prijatím opatrenia, na základe ktorého by sa malo na cestách jazdiť s maximálnou rýchlosťou 30 km/hod. Na jednej strane by sa určite dospelo k takmer nulovým hodnotám úmrtí na cestách, na druhej strane by to však celkom určite zlikvidovalo celú modernú spoločnosť.“

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299