Policajt Chauvin, ktorý usmrtil Georgea Floyda, podal žiadosť o nový proces


5. mája 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Obhajca bývalého policajta Dereka Chauvina, ktorý bol odsúdený súdom v Minneapolise za vraždu, sa možno dočká revízie procesu. Jeho obhajca Nelson podal žiadosť o nový súdny proces a tvrdí, že súd v Minneapolise bol nespravodlivý, pochybený a zmanipulovaný.

Agentúra Reuters uvádza, že podľa Nelsona došlo v konaní poroty a prokurátora k viacerým pochybeniam, k nesprávnemu právnemu posúdeniu prípadu a celý verdikt bol vynesený v rozpore so zákonom. Sudca podľa Nelsona porušil Chauvinove právo na spravodlivý proces tým, že zamietol jeho žiadosť o presunutie súdu na iné miesto, ako bol Minneapolis, ktorý bol v tom čase presýtený vypätou atmosférou. O tú sa starali demonštranti z hnutia BLM a nimi sfanatizované davy.

Táto atmosféra, podľa Nelsona, manipulovala porotcov a zabránila im prijať nezaujaté rozhodnutie, dodáva agentúra AP.

Porota sa dopustila pochybenia, cítila sa ohrozená a zastrašovaná, počas súdneho procesu pociťovala tlak založený na rase, ako aj nedodržiavala inštrukcie počas rozhodovania,“ uviedol Nelson.

Pokiaľ bude Chauvinovej žiadosti vyhovené a súdny proces sa obnoví, môže sa celé nazeranie na kauzu zmeniť, čo by mohlo mať pre mnohých nepríjemné následky. Celý proces totiž nesprevádzala len vypätá atmosféra, ale aj vopred deklarovaný „správny rozsudok“, ktorý v médiách prezentovali rôzni politici, vrátane prezidenta Bidena. Pokiaľ by nový súd konštatoval jednak zle zadefinované posúdenie prípadu a zároveň manipuláciu na najvyššej administratívnej úrovni, mohlo by to spustiť sériu ďalších žalôb zo strany Dereka Chauvina, v ktorých by sa mohol dožadovať značného finančného odškodnenia a pre vládu nepríjemnej publicity.

Keďže je však možno do manipulácie poroty skutočne zapletená aj vrchná vrstva novej administratívy, je skôr pravdepodobné, že v prípade obnovenia procesu sa všetci pokúsia o tichú dohodu. Škandál, podobne ako v prípade očakávaných povolebných žalôb Trumpových priaznivcov na zmanipulované voľby, si staronová liberálna moc nemôže dovoliť, a ani ho nedovolí. Preto bude naložené s prípadnými problémami ohľadom Chauvina pravdepodobne rovnako, ako s nádejami Trumpových priaznivcov po zmanipulovaných voľbách, na súdnu revíziu sčítavania hlasov. V lepšom prípade (pre Chauvina) sa dohodnú a on sa odprace potichu do ústrania, alebo nový proces vôbec nebude.

BM

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!