Pokušenia na osoh


9. apríla 2021
  Pokladnica viery

Nikto nie je taký dokonalý a svätý, aby nemal niekedy pokušenia; a celkom bez nich ani byť nemôžeme. Pokušenia sú človeku často veľmi na úžitok, hoci sú nepríjemné a ťažké; lebo nimi sa človek pokoruje, očisťuje a poučuje.

Všetci svätí prešli mnohými útrapami a pokušeniami a tie im boli na osoh. Ale tí, čo nezdolali pokušenia, odpadli a sú zavrhnutí. Niet takej svätej rehole, niet takého skrytého miesta, kde by neboli pokušenia alebo protivenstvá.

Človek si nie je celkom istý pred pokušením, dokiaľ len žije, lebo zárodok nášho pokušenia je v nás, odkedy sme zrodení v telesnej žiadostivosti.

Tomáš Kempenský – Nasledovanie Krista