Podporte nás 2%


1. marca 2021
  Spoločnosť

Nadácia Slovakia Christiana, vďaka ktorej vznikol portál náš Christianitas, sa aj v tomto roku uchádza o 2% zo zaplatenej dane z príjmu, ktorú odvádzajú zamestnanci, živnostníci a firmy.

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska

Údaje pre vyplnenie v daňovom priznaní:

Názov: Nadácia Slovakia Christiana
Adresa: Palackého 4, 811 02 Bratislava
IČO: 50468332
Právna forma: Nadácia

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na verejnoprospešný účel vymedzený v zákone o dani z príjmov, právnická osoba môže prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2%. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

(zdroj: Finančné riaditeľstvo SR)