Podozrivé mystické stavy


23. septembra 2020
  Pokladnica viery

Z toho môžeme poznať, že je potrebné považovať za podozrivé všetko, čo by nás podmaňovalo tak, že by sme poznali, že rozum už nie je slobodný. Takýmto spôsobom nezískame nikdy duševnú slobodu, pretože jednou z vlastností tejto slobody je, že vo všetkom nachádza Boha a vo všetkom môže o ňom premýšľať.

Všetko ostatné je len duševná poroba a nehovoriac ani o škode, ktorú spôsobuje telu, zväzuje dušu, aby sa nezdokonaľovala …

Sv. Terézia od Ježiša – Kniha o zakladaní