Podobnosť hriešnika s diablom - Christianitas

Podobnosť hriešnika s diablom


31. júla 2021
  Pokladnica viery

Ktorýsi duchovný učiteľ prirovnáva tých, ktorí nechcú, aby ich napomínali, k diablovi. Tým sa totiž stávajú nenapraviteľnými: kto sa nedá karhať, nechce sa polepšiť. Medzi hriešnikom a diablom je však ten rozdiel, že hriešnik sa môže polepšiť, kým diabol nie. Hriešnik čo by bol aký veľký, pokiaľ žije, môže sa napraviť, ale diabol nikdy viac.

Mudrc hovorí: „Kto nenávidí poslušnosť, ten chodí po ceste hriešnika.“ (Sir 21, 7) … Ako je šľapaj podobná nohe, tak je podobný diablovi aj ten, ktorý nenávidí napomenutie. Urobí sa nenapraviteľným, lebo zatvorí dvere najlepšiemu, najsilnejšiemu a najúčinnejšiemu prostriedku pre svoje polepšenie.

Sv. Alfonz Rodriguez S. J. – Kresťanská dokonalosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!