PODCAST / Svätý Ján Mária Vianney o modlitbe, Bohu a diablovi

Branislav Krasnovský
8. augusta 2020
  Podcasty

Svätý Ján Mária Vianney z Arsu bol francúzskym kňazom, ktorý celý svoj život zasvätil službe blížnym. Všetky jeho činy boli zamerané na spásu duší a boli motivované jeho hlbokou láskou k Bohu. Často hovorieval, že miesto, kam ho Boh zasadil, je spovednica, pretože práve tu môže najviac pomôcť hriešnikom, ktorí Božiu pomoc najviac potrebujú.

V jednom zo svojich výrokov sv. Ján Mária Vianney uviedol: „Keby som bol jednou nohou v nebi a bolo by mi povedané, aby som šiel znovu na zem, aby som tam obrátil jedného hriešnika, vrátil by som sa.“