PODCAST / Didaché – Učenie dvanástich apoštolov národom

Branislav Krasnovský
17. júla 2020
  Podcasty

Vypočujte si podcast o spise Didaché. Didaché je starobylý text, ktorý obsahuje Učenie prvých apoštolov. Spis je považovaný za najdôležitejší mimobiblický dokument poapoštolskej doby. Spis je zaujímavý svojím vekom, niektorí bádatelia kladú jeho vznik medzi roky 50 až 70 po Kristu, väčšina však tvrdí, že vznikol okolo roku 100 po Kristu.

Spis Didaché je najstarším svedectvom o existencii cirkevného práva. Niektorí ranne kresťanskí autori považovali Didaché za kánonický spis Nového Zákona. Egyptskí autori Didaché často citovali v 4 a 5 storočí. Z Didaché rád čerpal Eusébios z Cezarey vo svojích Cirkevných dejinách a spis Didaché sa takisto stal tiež základom 7. kapitoly Apoštolských konštitúcii zo 4.storočia.