Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci – nebeský program záchrany hriešneho ľudstva - Christianitas

Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci – nebeský program záchrany hriešneho ľudstva

Anna Nowogrodzka-Patryarchová
7. mája 2022
  Cirkev Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

25. marca 2022, na sviatok Zvestovania Pána, pápež František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Počas kajúcej bohoslužby v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne zazneli slová, na ktoré sa čakalo celé desaťročia: „… slávnostne zverujeme a zasväcujeme Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba, Cirkev a celé ľudstvo, najmä Rusko a Ukrajinu.“

Zdroj: Collections – Get Archive

Nemali by sme zabúdať na druhú podmienku, ktorú vo Fatime nadiktovalo samotné nebo pre príchod pokoja vo svete, a tou je prijímanie zadosťučiňujúceho svätého prijímania v prvé soboty v mesiaci. Táto sobota teda môže byť príležitosťou na zadosťučinenie Bohu za mnohé hriechy ľudstva. (…)

Príhovor prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina k národu z 21. februára 2021, po ktorom nasledoval útok ruských ozbrojených síl na Ukrajinu, vyvolal priame asociácie s prejavmi sovietskych vodcov z najtemnejších čias ZSSR, keď sa zo všetkého zla na svete obviňoval Západ a Spojené štáty. Vládca Kremľa vyhlásil, že priamy útok na Rusko by viedol ku katastrofe a hrozným následkom pre potenciálneho agresora. Nezabudol tiež pripomenúť, že Rusko zostáva jedným z najsilnejších jadrových štátov a disponuje modernými zbraňami, z ktorých niektoré má v rukách.

Treba toto vyhlásenie čítať v duchu vyhrážok, ktoré boli tak charakteristické pre komunistických vládcov a ktoré kedysi nedávali v noci spať západným lídrom, ktorí si ešte zachovali zdravý úsudok? Laikovi je ťažké odpovedať na túto otázku. Človek sa vždy môže utešovať tvrdením, že by sa vôbec nemal obávať vypuknutia jadrovej vojny, pretože ak k nej dôjde, vo svete nezostane kameň na kameni. Pravdepodobne však nejde o situáciu s nulovým súčtom. A aj keby to tak bolo, strach, ktorý sprevádza ľudí, že nás pri ďalšom zvrate dejín čaká strašná vojna, môže mať hlbší základ.

Vo svetle fatimských zjavení si svet zaslúžil trest, ktorý ľudstvo doteraz nepoznalo. Svätej Hyacinte Mária povedala, že „ak ľudia nezmenia svoj život, svet postihne trest, aký ešte nikdy nezažil“. Čo môže byť zaujímavé, fatimská vizionárka mala dodať, že: „najprv postihne… Španielsko“. Zdá sa teda, že kľúčom k pochopeniu udalostí, ktoré Panna Mária predpovedala, je španielska občianska vojna (1936–1939). A španielska vojna skutočne poskytuje veľa podnetov na zamyslenie, pretože v tomto konflikte dochádzalo k nepredstaviteľným zverstvám na úplne nevinných ľuďoch. Civilné obyvateľstvo trpelo osobitným spôsobom. Dá sa povedať, že v ľuďoch sa prebudili pekelné príšery a ich zúrivosť vyvolala predovšetkým Cirkev. Portugalskí biskupi napísali:

Nechce sa nám veriť, že v celých dejinách kresťanstva nedošlo k takému výbuchu nenávisti voči Ježišovi Kristovi a jeho svätému náboženstvu. (…) Metódy profanácie boli také neuveriteľné, že nemožno vylúčiť, že sa zrodili z diabolského podnetu.

Vojnové roky boli pre mystické telo Krista obdobím veľkého utrpenia. Krutosť voči veriacim bola nad ľudské chápanie. Najmä kňazi boli prenasledovaní a pochovávaní zaživa, upaľovaní a bičovaní. Španielsky konflikt si vyžiadal veľkú daň pre Cirkev. Smrť 11 biskupov, 12 percent rehoľníkov, 13 percent kňazov a tisíce veriacich, ktorí nezapreli Krista, zaplatili najvyššiu cenu. Apokalyptická predtucha ukrytá v španielskej občianskej vojne predznamenala príchod nového konfliktu, ktorý úplne zmenil vnímanie vojny v ľudskom vedomí. Krátko po skončení bojov vypukla na Pyrenejskom polostrove ďalšia vojna, ktorá sa pre nás stala symbolom čohosi nepredstaviteľného.

Zdroj: flickr.com

Čaká nás niečo horšie, než o čom dnes môžeme nedôverčivo čítať v historických knihách a čo vyplýva zo súčasných odhalení? Možno to nie je najdôležitejšia otázka a hľadanie odpovede na ňu je stratou času. Možno by sme sa mali spýtať, čo môžeme urobiť my, aby k tejto „predpovedanej“ katastrofe vôbec nedošlo? Dnes na túto otázku nájdeme istú odpoveď, pretože ju diktuje samo nebo. Obsah a posolstvo šiestich zjavení Panny Márie v Cova da Iria, ktoré Cirkev uznala, treba považovať za konkrétny program na dosiahnutie mieru pre svet a na ukončenie vojny. Fatima nás vyzýva k modlitbe, aby sme sa každý deň modlili ruženec, nastúpili cestu obrátenia, prinášali obety za obrátenie hriešnikov a robili pokánie za hriechy.

Fenomén Fatimy možno pochopiť, ak sa na udalosti, ktoré sa tam kedysi odohrali, dívame očami viery. Videnie pekla, ktoré sa ukázalo malým pastierikom v júli 1917, nemalo za cieľ vystrašiť vizionárov, ale upozorniť ostatných, že možnosť straty života vo večnom šťastí je veľmi reálna. Najdôležitejšie posolstvo, ktorým sa toto zjavenie skončilo, Panna Mária uzavrela slovami: „Videli ste peklo, do ktorého idú duše úbohých hriešnikov. Boh ich chce zachrániť, Boh chce rozšíriť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu po celom svete. Ak budete robiť, čo vám poviem, mnohí budú pred peklom zachránení a na svete zavládne pokoj.

V ďalšej časti zjavenia Mária vyzýva svet, aby prestal urážať Boha. Inak ľudstvo ohrozuje druhá svetová vojna s mnohými zločinmi, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomuto scenáru zabránilo, Fatimská Panna Mária žiada o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu, čo, ako veríme, sa podarilo pápežovi Františkovi, ktorý 25. marca 2022, na sviatok Zvestovania Pána, počas kajúcej bohoslužby v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne povedal dnes už pamätné slová: „… slávnostne zverujeme a zasväcujeme Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba, Cirkev a celé ľudstvo, najmä Rusko a Ukrajinu.

Nemali by sme však zabúdať na druhú podmienku, ktorú nám diktovalo samotné nebo vo Fatime pre príchod pokoja vo svete, a to je prijímanie zadosťučiňujúceho svätého prijímania v prvé soboty v mesiaci. Treba pripomenúť, že najdôležitejšími prvkami pobožnosti prvých sobôt v mesiaci sú okrem svätého prijímania päť mesiacov po sebe, modlitba ruženca, stav milosti posväcujúcej a pätnásťminútové rozjímanie o tajomstvách ruženca. Tieto skutky by mal sprevádzať úmysel zadosťučinenia podľa vzoru Márie, „ktorá zhromaždila vo svojom srdci všetku bolesť a utrpenie, aby ich obetovala Otcovi za spásu sveta ako zadosťučinenie za hriechy“, ako neskôr v živote povedala sestra Lucia. Preto by sme sa nemali zastaviť pri vonkajšom plnení uvedených praktík. Podstatou je skutočné obrátenie sa a odovzdanie svojho života Bohu.

Dostali sme teda konkrétne prostriedky, z ktorých pobožnosť prvých sobôt v mesiaci je rovnako nevyhnutná na záchranu sveta a hriešnikov. Stojí za to si ich pripomenúť, najmä teraz, keď vojnový konflikt na Ukrajine každým dňom vstupuje do novej fázy. Je ťažké predpovedať, k čomu táto vojnová vrava povedie. Keby bosniansky Srb Gavrilo Principa vedel, aké dramatické dôsledky bude mať atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofiu, dejiny by sa možno vyvíjali inak. O to viac by sme nemali váhať odpovedať, keďže nám túto žiadosť adresuje naša najsladšia Matka, ktorej volanie by nás malo dojať a vydesiť až do hĺbky. Lebo tam, kde sa vzýva Nepoškvrnená, dochádza k veľkým zmenám, ako nás ubezpečil svätý Bernard, keď napísal:

Keď nasledujete Máriu, nezablúdite. Keď sa k nej budete modliť, neupadnete do zúfalstva. Keď na ňu sústredíte svoje myšlienky, nebudete sa báť. Keď vás vedie, nebudete sa cítiť unavení. Keď vám bude stáť po boku, bezpečne sa dostanete domov.“


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Filmy a seriály, ktoré ukazujú, že viera má čo ponúknuť

V tejto chvíli sa už celkom zjavne zdá, že Cirkev môže zachrániť azda len… návrat k tradičnej liturgii

Evanjelizácia dnes alebo päť otázok, na ktoré treba dať odpoveď najprv

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť)