Po Slovensku s fatimským posolstvom

Redakcia
12. septembra 2019
  Kultúra

Vyše 20 slovenských miest navštívila Nadácia Slovakia Christiana od mája 2018 do júna 2019 s filmom „Fatima – posolstvo stále aktuálne“.  Začali sme v Prešove dňa 13. mája, na výročie zjavení. Svojou návštevou na premietaní nás poctil aj vladyka Ján Babjak, ktorý vyslovil po premietaní filmu svoje uznanie a želanie, aby film uvidel čo najväčší počet ľudí.

Najviac ľudí na premietanie prišlo do Nitry, kde sa kvôli kapacitným obmedzeniam na prvé premietanie nevošlo do sály cez 50 ľudí. Veľmi radi sme sa vrátili premietať aj po druhý krát. Premietanie v Nitre malo v rámci západného Slovenska najhojnejšiu účasť. Východné Slovensko bolo, čo sa účasti týka, omnoho úspešnejšie v porovnaní so západom. Niektoré oblasti západného a južného Slovenska vykazovali veľmi nízku účasť, čo nás motivuje k väčšej snahe o rozšírenie tradičnej zbožnosti hlavne do týchto oblastí. Film sme tiež premietli na Národnom stretnutí mládeže v Prešove.

Film dokumentárnym spôsobom zachytáva históriu fatimských zjavení a rozoberá proroctvá, ktoré Panna Mária odovzdala trom malým pastierikom z Fatimy. Vystupujú v ňom viaceré fundované osobnosti katolíckeho sveta ako napr. profesor Roberto de Mattei. Celým filmom sa vinú dve ústredné myšlienky: spravodlivosť a milosrdenstvo. Svet bol potrestaný za neposlušnosť voči Bohu svetovými vojnami a pre neustály výsmech Stvoriteľovi ho čakajú ďalšie tresty. Avšak stále má možnosť obrátiť sa k Bohu prostredníctvom Matky Božej. Zasvätenie Ruska so všetkými podmienkami, ktoré Panna Mária stanovila môže všetko zmeniť.

V blízkej dobe chystáme vydanie filmu „Fatima – posolstvo stále aktuálne“ na DVD nosiči. Chceli by sme film dostať do mnohých domácností aspoň touto cestou. Žiaľ, televízia Lux nemala záujem tento film odvysielať.

Obce, ktoré sme navštívili:

Prešov

Košice

Ľutina

Spišská nová Ves

Stará Ľubovňa

Poprad

Ružomberok

Námestovo

Trstená

Trnava

Nové mesto nad Váhom

Nitra

Nové Zámky

Žilina

Trenčín

Liptovský Mikuláš

Považská Bystrica

Čadca

Malacky

Senec

Banská Bystrica

Lučenec

Prievidza

Rožňava

Belá

Aktualizácia: Cítime, že sme dlžní jednej časti Slovenska svoju návštevu, preto sme sa rozhodli urobiť ešte jedno turné po východnom Slovensku, ktoré sa uskutoční od 23. do 26. septembra 2019 v mestách Bardejov, Michalovce, Trebišov a Humenné.