Pasca modernosti - Christianitas

Pasca modernosti

Bp. Tihamér Tóth
19. augusta 2019
  Spoločnosť

Keďže stavba modernej spoločnosti sa buduje po stáročia bez Krista, prehnaná starostlivosť o vedu a techniku nás priviedla do biedy, z ktorej niet úniku. Dopadli sme ako Goetheho čarodejník, ktorý ľahkomyseľne vyvolával duchov, ale zabudol na zaklínadlo, ktorým by ich poslal preč.


Technika obdarila človeka veľkým množstvom nových vynálezov. Chémia a fyzika skrotili mocné prírodné sily a dali ich do služby ľudstvu. Aký je človek, ktorý využíva tieto výdobytky? Človek – zviera! Bytosť sputnaná inštinktmi – zbavená viery a Boha!

Či nie je ľahkomyseľné a riskantné dávať niekomu do ruky moc, a nevenovať pozornosť jeho mravnej výške? Ak do auta vložíme silnejší motor – zdravý rozum káže, aby sme posilnili aj brzdy. Nás však zaujímal iba fyzický rozvoj človeka, takže sme zanedbali jeho duchovnú stránku, nenaučili sme ho disciplíne, zodpovednosti, svedomitosti, láske k Bohu a blížnemu!


Keď sa pozrieme okolo seba, vidíme, že naša civilizácia rada používa bombastické heslá, ktoré však vždy budú len ilúziou a fantáziou, pokiaľ sa každý človek nebude usilovať o šľachetnosť, pokiaľ sa nebude snažiť byť čestnejší a kresťanskejší.

Zdroj: wikipedia.com

Vidíme, že sa civilizácia, kultúra, materiálne bohatstvo a spoločenský život zvrhli, pretože im chýba duchovná kultúra a učenie Krista. Naša politika, ekonomika, veda, technika zahynú, ak sa ľudia budú vyhýbať povinnostiam, pokiaľ človek nebude obetavý, trpezlivý, veľkorysý, nezištný a kresťanský! Hrozný úpadok vo všetkých oblastiach dnešného života k nám kričí tak, ako kričali zrúcaniny Babylonskej veže k šialencom pýchy, že bez lásky k blížnemu niet skutočného pokroku, bez ducha niet kultúry, bez Krista niet ľudského života!


Sme kresťania, čiže počúvame učenie evanjelia, ale skutočne pochopiť, čo znamená Kristus pre ľudstvo, dokáže iba ten, kto Ho uctieva. Aké je to strašné narodiť sa, trpieť a zomrieť bez Krista! Bez neho musí byť život hrozný!


Biskup Dr. Tihamér Tóth, Verím v Ježiša Krista, Krakov 1934, s. 198-199.

Najnovšie články

Sv. Barbora, panna a mučenica

Katolícka škola v Nemšovej – ďalší kamienok v mozaike proticirkevnej kampane na Slovensku?

Nezvyčajní svätí patróni: Majú ich alkoholici, odsúdení na smrť, ba dokonca aj ľudia nachádzajúci sa vo výťahu. Viete, komu pomáha svätá Bibiána?

Môže v strednej Európe vzniknúť katolícky superštát?