Pápež zasvätením Ruska a Ukrajiny svoju časť splnil – teraz je rad na nás - Christianitas

Pápež zasvätením Ruska a Ukrajiny svoju časť splnil – teraz je rad na nás

Matej Gavlák
31. marca 2022
  Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Je pre mňa stále takmer až neuveriteľné, že sa práve pápežovi Františkovi podarilo dotiahnuť do konca to, čo sa jeho predchodcom – od Pia XII. (!) až po Benedikta XVI. – nepodarilo: správnym spôsobom zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Napriek tomu viem pochopiť niektorých ľudí, ktorí ešte zvažujú, či tento akt bol konečne naplnený tak, ako to žiadala Božia Matka.

Zdroj: youtube.com

Je niekoľko autorov, ktorých rád počúvam a čítam ich neraz aj kritické príspevky. Nikto z nich nemá tendenciu za každú cenu zastávať sa pápeža Františka a nikto z nich nepovažoval predchádzajúce zasvätenia za také, ktoré naplnili požiadavky z Fatimy, aj keď šlo o krajne nepopulárny názor.

Títo ľudia vo všeobecnosti tvrdia, že hoci nie je možné na sto percent vedieť, či zasvätenie bolo Nebom konečne prijaté, máme po prvýkrát nádej hraničiacu s istotou, že tentokrát bolo platné, pretože obsahovalo dva najdôležitejšie elementy, ktoré Panna Mária vo Fatime požadovala: spojilo slová „zasvätenie“ a „Rusko“, a bolo v jednote s veľkým množstvom biskupov sveta. Títo ľudia teda hovoria, že máme byť optimisti. Sú nimi oni – som ním aj ja.

Od Panny Márie máme prisľúbenie, že Rusko raz bude zasvätené a že sa následne obráti. „Stane sa to, na sto percent sa to stane“, hovorí vo svojom videu. Takže aj keby náhodou Nebo neprijalo ani toto posledné zasvätenie, prišlo by ďalšie… a ešte ďalšie – až kým nebude Rusko právoplatne zasvätené. Taylor teda dúfa, že zasvätenie bolo Nebom uznané. Rovnaký postoj zaujal aj biskup Athanasius Schneider, ktorý napísal predhovor ku jeho knihe.

Obrátenie Ruska a sveta

Čo to vlastne znamená, „obrátenie Ruska“? A sveta? Otec Joaquin Alonso bol oficiálny archivár udalostí vo Fatime a osobne sa poznal so sestrou Luciou. Povedal:

Obrátenie Ruska nie je limitované na návrat ruského ľudu k ortodoxnému kresťanskému náboženstvu (a) odmietnutiu marxistického ateizmu sovietov, ale skôr odkazuje čisto, jasne a jednoducho na úplné celkové obrátenie Ruska k jednej pravej katolíckej Cirkvi. Cirkvi Kristovej.1

Ďalší uznávaný učenec Fatimy, brat Michel de la Sainte Trinité povedal v prejave prednesenom 24. novembra 1985 nasledovné:

Rusko, oslobodené od svojich démonov prostredníctvom pozoruhodného zázraku obrátenia, sa vráti do ovčinca rímskej jednoty. Svetu bude udelené obdobie mieru. Katolícka viera sa bude kázať všetkým národom. A nespočetné množstvo duší pôjde s radosťou k prameňom spásy v jednej svätej katolíckej, apoštolskej a rímskej Cirkvi Kristovej pod vedením jediného pastiera!2

Toto si myslia aj vyššie zmieňovaní autori. A aj na základe toho, že sa Rusko doposiaľ na jednu pravú katolícku vieru neobrátilo, usudzujú, že predošlé zasvätenia Nebo neprijalo. Niektorí z nich však upozorňujú aj na ďalšie fakty. Napríklad na polozabudnutý list sestry Lucie, ktorá opísala Ježišove slová: „Nechceli splniť moju prosbu (tzn. zasvätiť Rusko). Budú to ľutovať, ako francúzsky kráľ. Síce to urobia, ale už bude neskoro.3 Kennedy Hall k tomu poznamenal, že skutočne aj v druhom fatimskom zjavení sa nachádza výraz „na konci bude moje Nepoškvrnené Srdce triumfovať“. Podľa neho teda skutočne môže k niečomu dôjsť, avšak podstatné je, že na konci sa Rusko obráti na katolícku vieru a spolu s ním aj celý svet.

Možno si teda ešte prejdeme temným údolím, ale sme na dobrej ceste.

Teraz je rad na nás

Pápež si teda svoju povinnosť splnil, avšak – ako sa zhodujú aj títo autori – ešte si my musíme splniť svoju povinnosť. Panna Mária totiž vo Fatime okrem iného povedala:

Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju prijme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili Jeho trón.

Neskôr Pán Ježiš vyjavil sestre Lucii, že sa požaduje, aby sa praktizovala pobožnosť prvých sobôt v mesiaci – ktoré sú odvtedy nazývané „fatimskými sobotami“. Ide o päť prvých sobôt po sebe, ale môžeme ich „absolvovať“ aj viac – za tých, ktorí si v prvé soboty na Svätú Pannu nikdy nespomenú. V ten deň máme:

– ísť na sv. spoveď (niekde sa uvádza, že stačí ísť 8 dní pred a po);
– ísť na sv. prijímanie;
– pomodliť sa sv. ruženec;
– rozjímať aspoň 15 min. o tajomstvách sv. ruženca.

Takto vykonaných päť prvých sobôt pôsobí ako odprosenie za päť ťažkých urážok, ktorých sa Svätej Panne od ľudí neustále dostáva:

1. Rúhanie voči nepoškvrnenému počatiu.
2. Rúhanie voči panenstvu Božej Matky.
3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pričom sa odmieta jej prijatie ako Matky všetkých ľudí.
4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej Matke.
5. Skutky tých, ktorí ju potupujú v jej posvätných obrazoch.4

Aj toto všetkou je súčasťou veľkého posolstva, ktoré v roku 1917 odovzdala sladká Panna Mária trom malým pastierikom pre celý svet a niekoľko nasledujúcich generácií až do dnešných dní. Tým, ktorí si v piatich po sebe nasledujúcich prvých sobotách splnia túto svoju povinnosť, Nebo sľubuje veľké milosti, zvlášť v hodine smrti človeka.

A aby som nezabudol – najbližšia fatimská sobota je už o dva dni!

1 https://catholicism.org/ad-rem-no-413.html

2 Tamtiež.

3 BORELLI, A. A.: Fatima: Posolstvo tragédie, či nádeje?, s. 85.

4 https://rodinaneposkvrnenej.sk/fatimsk%C3%A9-soboty

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Akými slovami sa k nám obracia Panna Mária z Fatimy?

Ako súčasť kampane Fatima za Slovensko si môžete zadarmo objednať knižku Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje? od A. A. Borelliho na stránke https://fatimapreslovensko.sk/, ku knižke tiež zdarma dostanete aj pekný drevený ruženec.

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na stránke https://fatimapreslovensko.sk/.

***


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

6 najdôležitejších faktov o sviatku Zvestovania Pána

Slobodná vôľa a jej dôsledky

Najnovšie prieskumy o „blbých“ náladách Slovákov: Odmietanie NATO, skepsa k EÚ a pesimizmus. Takže, čo je vlastne nové?

Modlitbové stretnutie Nadácie Slovakia Christiana pred Ministerstvom školstva a čudná žurnalistika portálu Postoj