Pápež prijal rezignáciu kardinála Roberta Saraha


21. februára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Včera, v sobotu 20. februára, prijal pápež František rezignáciu kardinála Roberta Saraha z postu prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Kardinál Sarah, ktorý pochádza z Guiney a narodil sa 15. júna 1945, dosiahol už minulý rok vek 75 rokov. Je to vek, ktorý predpisujú cirkevné pravidlá ako hraničný pre výkon určitej cirkevnej funkcie biskupov a kardinálov. Osoba dosiahnuvšia tento vek podáva automaticky do Ríma pápežovi svoju rezignáciu, ktorú pápež buď prijme alebo podľa vlastného uváženia pozdrží.

Kardinál Sarah bol vysvätený za kňaza 20. júla 1969 a za arcibiskupa Konkary ho vymenoval Ján Pavol II. v roku 1979. V roku 2001 bol vymenovaný za sekretára Kongregácie pre evanjelizáciu národov a v roku 2010 bol Benediktom XVI. vymenovaný za predsedu Pápežskej rady Cor unum. V tom istom roku bol ustanovený za kardinála. Dňa 23. novembra 2014 ho pápež František vymenoval za prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Kardinál Sarah patrí ku konzervatívnemu krídlu prelátov a je známy svojou obhajobou liturgickej a vieroučnej tradície. Verejne odsúdil islamský radikalizmus a trval na dodržiavaní tradičného katolíckeho morálneho učenia. Rodovú ideológiu a teroristov z Islamského štátu označil za dve podobné nebezpečenstvá. Mnohí katolíci s konzervatívnymi názormi, ako aj obhajcovia tradičnej liturgie v ňom videli svojho zástancu na najvyšších miestach.

V roku 2016 navrhoval, aby boli kňazi pri slúžení reformovanej sv. omše otočený smerom k oltáru a nie k ľudu, tak, ako to bolo pred rokom 1970. Na túto iniciatívu reagovala Svätá stolica, po osobnom stretnutí kardinála Saraha s pápežom Františkom, vyhlásením z 11. júla 2016, v ktorom bolo uvedené, že slová kardinála Saraha boli „nesprávne interpretované, akoby mali oznamovať nové indície“. Vyhlásenie ozrejmilo, že podľa pápeža je slávenie sv. omše tvárou k ľudu (adversum populum) „žiaduce, kdekoľvek je to možné“ a určite nebude nahradené predreformnou orientáciou kňaza pri slávení. Vyhlásenie tiež uviedlo, že v týchto bodoch sa kardinál Sarah aj pápež František úplne zhodujú.

Kardinál Sarah je známy svojím odmietaním LGBT ideológie a liberalizáciu homosexuálneho správania vo svojej rodnej Afrike označil za „západný ideologický kolonializmus“. Kriticky sa vyjadril aj k niektorým tendenciám Synody o rodine v roku 2014, presadzujúcim väčšiu liberalizáciu cirkevnej morálky vo vzťahu k homosexuálnym partnerstvám.

Odmietal tiež masovú migráciu do Európy a v jednom zo svojich rozhovoroch uviedol, že „používanie Božieho slova na povzbudzovanie k migrácii je falošná exegéza“. Uprednostňoval pomoc chudobným priamo v mieste ich kultúry a pôvodu.

Za svoje postoje bol kritizovaný v liberálnych kruhoch a démonizovaný (často neprávom) ako predstaviteľ konzervatívnej reakcie voči snahe Cirkvi o prispôsobenie sa modernému svetu.

Kardinál Sarah je aj literárne činný a jeho knihy sa tešia značnej popularite. Niektoré jeho publikácie boli preložené aj do slovenského jazyka.

BM

Zdroj: Vatican News, zdroj tit. obrázka

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!